Suomen kilpailukyky on keskitasoa

Kevyttä Yhteiskunta

Suomi on Maailmanpankin mukaan kolmaskymmeneskolmas kun kilpailukykyä mitataan suorien ulkomaisten investointien määrällä suhteessa bruttokansantuotteeseen ja hieman keskitasoa heikompi, jos mittarina käytetään vaihtotasetta.

Suorat ulkomaiset investoinnit mittaavat maamme houkuttelevuutta yritysten silmissä kun taas vaihtotase mittaa vientiteollisuutemme suhteellista hintakilpailukykyä.

Suorat ulkomaiset investoinnit kertovat houkuttelevuudestamme yritysten silmissä

Oheisessa taulukossa on suorien ulkomaisten investointien määrä suhteessa bruttokansantuoteeseen. Suomen kaltaiset pienet maat pärjäävät tässä vertailussa hyvin. Pienessä maassa tarvitaan ja on tilaa kansainvälisille yrityksille kun kaikkea liiketoimintaa ei voida omin voimin rakentaa.

Virkamiespainoitteinen omistajaohjauksemme tuottaa niukahkosti omistajalähtöistä innovatiivisuutta ja siksi ulkomaiselle innovatiiviselle ja tuloksiin pyrkivälle johtajuudelle on tilausta. Valtiokapitalistinen järjestelmämme on tässä vertailussa etu. Ulkomaiselle innovatiiviselle pääomalle on tarvetta ja tilaa kun kotimainen pääomamme keskittyy raskaampaan teollisuuteen.

Pehmeitä arvoja mittaavat vertailut pitävät Suomea mukavana paikkana

Pehmeämpiin asioihin keskittyvät valtioiden väliset kilpailukykyvertailut kuten ETLA:n seuraama IMD vertailu antavat Suomesta hyvän kuvan. IMD vertailu ei ole kuitenkaan aina realisoitunut mitattavaksi vientimenestykseksi eikä suoriksi investoinneiksi eikä koulutettujen ihmisten maahanmuutoksi.

Kuva wal_172619 Pixabaystä

Vastaa

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan