Suomen lappi on idän ja lännen sotilaallisen ajattelun fokuksessa, sotilaallista voimaa on tarjolla kummaltakin puolelta

Kevyttä Yhteiskunta

Maailman toiseksi suurimman ydinasevaltion strategisen puolustuksen toiminteita sijaitsee Suomen rajan tuntumassa, strategiset sukellusveneet viiden minuutin lentomatkan päässä. Ei ihme, että Nato:n pääsihteeri Jens Stoltenberg kertoo että Suomi on Naton kenties tärkein kumppanuusmaa. Myös vastapuoli sijoittaa rajamme tuntumaan edistyneintä puolustusteknologiaansa.

Miksi kommentoimme näitä piksussa? Syynä on se, että näistä asioista ei paljon keskustella julkisuudessa avoimin kortein. Asiantuntijoita sitoo osittainen vaitiolovelvollisuus.

Paljon on tapahtunut tänä syksynä:

  1. Valmistui kansalaisille suunnattu hallituksen ”Puolustuspoliittinen selonteko”, jossa ei varsinaisia salaisuuksia esitellä, mutta joka kertoo sen mielikuvan joka kansalaisille ja ulkomaille halutaan muodostaa.
  2. Julkaistiin tutkimukset joiden mukaan kansalaismielipide on edelleen Nato jäsenyyden vastainen ja suhtautuminen Venäjään oli kielteistä.
  3. Nato:n korkein päättävä elin Nato:n neuvosto kokoontui Suomessa osoittaen samalla että Suomi on yksi Nato puolustuksen suunnitteluun osallistuva maa.
  4. Suomi on nimennyt läheisiksi puolustuskumppaneiksi Ruotsin, Norjan ja USA:n ja kertonut että suurimmissa asehankinnnoissa (hävittäjähankinta) preferoidaan näitä. Ensisijassa näiden kolmen maan kanssa harjoitellaan. USA:n kuljetuskoneet tutustuvat jo lapin kenttiin.
  5. Presidentti Niinistö on tällä hetkellä viemässä Nato neuvoston muotoilemaa viestiä Putinille.

Sotilaalliset kumppanit valikoituivat keskinäisen yhteisen intressin perusteella

On huolestuttavaa että sotilaat kiinnostuvat maastamme. Ei ole hyvä olla sotilaiden strategisen ajattelun polttopisteessä. Miksi maamme kiinnostaa ?  Kullakin sotilaallisella yhteistyökumppanillamme on omat intressinsä:

  1. Ruotsin kannalta olemme paikka jossa Ruotsia voidaan puolustaa tavalla, joka mahdollisesti säästää Ruotsin emämaata ja itärajaa.
  2. Norjan kannalta olemme maa, jonka tuki on ensisijainen pohjois-Norjan Finnmark (Ruija) kannalta.
  3. Suomen Lappi on USA:n puolustuksen kannalta tärkeä, niin tärkeä että Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg mainitsi Suomen tärkeimmäksi tai miltei tärkeimmäksi kumppanimaaksi (lähinnä USA:lle).  Venäjän strategisen puolustuksen toiminteet sijaitsevat paljolti Suomen rajan tuntumassa. Suuri osa noista strategisen puolustuksen toiminteista ovat potentiaalisia uhkia USA:lle.

Suomen kumppanit ovat valikoituneet näiden intressien perusteella. EU:n intressit Suomen auttamiseksi ovat lähinnä taloudellisia. Näitä taloudellisia intressejä ei ole puolustuspoliittisessa selonteossa nähty niin merkittäviksi, että niihin voisi kriisitilanteessa varata.

Etelä-Suomi ei tunnu kiinnostavan muita kuin suomalaisia

Sotilaalliset jännitteet ovat lähialueillamme kasvaneet, mutta onneksemme tämä ei koske etelä-Suomea. Tänne ei kenelläkään tunnu olevan intressiä tulla meitä auttamaan, ei idästä eikä lännestä.  Tämä on hyvä asia. Sotilaiden kiinnostus  tuo enemmän vaaraa kuin turvaa.

Tulevat kriisit ratkaistaan drooneilla

Tulevien kriisien luonteessa on piirre, joka kannattaa huomioida. Kriisejä eivät ratkaise sotivat ihmiset vaan droonit. Droonit (tai ohjukset) etsivät itsenäisesti kohteita ja tuhoavat niitä. Niiden avulla päästään hyvinkin 1000km päähän, jopa yliäänennopeudella. Ne yltävät esimerkiksi Suomesta Moskovaan ja niiden avulla voidaan tuhota esimerkiksi sähköverkko halvalla ja vaikesti torjuttavalla tavalla. Ne löytävät tankit ja muun sotilaskaluston ja niiden avulla voidaan kuljettaa kohteeseen 10…100 kg kuormia. Dronit maksavat kymmenesosan siitä mitä hävittäjä ja ovat useimmissa tehtävissä yhtä tehokkaita tai tehokkaampia.

Kannattaa rakentaa ystävyyttä yli itärajan

Aina kannattaisi rakentaa ystävyyttä yli rajojen, varsinkin Suomen rajojen. Tappeluissa ei kannata olla ensimmäinen ottamassa puolta eikä riitoihin kannata mennä mukaan, ellei ole pakko ja silloinkin vasta kun on riidan ratkaisun aika.  Meillä rakennetaan paljon ystävyyttä länteen, mutta liian vähän itään. Presidentti tekee kyllä osansa, mutta ei kaikkea saavuteta kahden vuoden välein tehtävällä presidentin virkamatkalla. Kansalaisten matkustaminen ja kulttuurivaihto itään olisi parasta turvallisuuden rakentamista. Voisimme ottaa paljon enemmän maahanmuuttajia idästä. Se olisi järkevämpi suunta kuin esimerkiksi Somalia.

Kuvan lähde:  wikimedia

 

 

 

One thought on “Suomen lappi on idän ja lännen sotilaallisen ajattelun fokuksessa, sotilaallista voimaa on tarjolla kummaltakin puolelta

  1. Ajattelin poiketa naapurissa sitten kun siellä on demokratia ja lehdistön sananvapaus.

Comments are closed.

Related Posts