Juttusarja psykologisista taipumuksista osa 4 taipumus linkittää asiat toisiinsa

Lajittelematon

Ihmisillä on taipumus linkittää ideat ja tunteet muihin asioihin. Ärsykkeet ja ympäristö tuottavat linkkejä, jotka tuottavat ajatuksia, tunteita ja vaikutelmia. Toiminta seuraa näitä linkkejä. Psyykkisellä toiminnalla on ensisijaisia ja toissijaisia käsitteitä. Huomio kiinnittyy aina ensisijaisiin käsitteisiin. Sen jälkeen aivot linkittävät ne, jotta niiden saatavuus paranee. Tällöin aivot sivuuttavat käsitteet, jotka eivät liity ensisijaiseen käsitteeseen. Linkkien vahvuus päättää mitä tapahtuu seuraavaksi. Suurin osa ärsykkeistä on vanhoja. Uusien ärsykkeiden kohdalla aivot yrittävät löytää linkkejä aiempiin tapahtumiin ja kokemuksiin. Mikäli se ei onnistu niin aivot muodostavat uuden linkin. Linkkejä on kolmenlaisia: syy-seuraussuhteita, ihmisten tai esineiden liittäminen niiden ominaisuuksiin ja ihmisten tai esineiden liittäminen eri kategorioihin.

Elämä on täynnä ketjureaktioita. Monet niistä näyttävät yksinkertaisilta syy-seuraussuhteilta. Niiden jälkeen aivot luovat linkkejä lähimmän syyn ja seurauksen välillä. Nykymaailma on monimutkainen ja usein lähimmät syyt ovat todellisten syiden seurauksia. Joskus taas syyt ovat satunnaisten ilmiöiden seurauksia. Suurin osa ihmisistä ei osaa edes ajatella onnistumistensa olevan satunnaisuuden seurauksia. He linkittävät kaikki seurauksensa taitoihinsa, henkilökohtaisiin ominaisuuksiinsa ja kovaan työhön unohtaen satunnaisuuden vaikutuksen. Kalliin hinnan yhdistäminen laatuun on hyvä esimerkki toisenlaisesta kytkennästä. Ihmiset yhdistävät järjettömän hinnan, kalliin näköisen tuotteen, pakkauksen tai luksuskaupan korkeaan laatuun. Houkutteleva fyysinen ulkonäkö yhdistetään helpommin muihin haluttuihin ominaisuuksiin kuten korkeaan moraaliin, luovuuteen, korkeaan taitotasoon, jne. Samalla houkuttelevat ihmiset saavat työtä helpommin, korkeampaa palkkaa, nopeampia ylennyksiä, jne. Stereotypiat ovat hyviä esimerkkejä kategorisoinnista. Aivot luokittelevat ihmisiä heidän ulkonäkönsä, sanojensa ja käytöksensä perusteella eri stereotyyppeihin. Usein linkit ovat oikeita, mutta välillä ne tuottavat vääriä johtopäätöksiä.

Taipumuksesta hyötymisestä ja sen negatiivisten vaikutusten vähentämisestä

Hyvien lopputulosten ja niiden oikeiden syiden linkkien saatavuuden maksimointi ja huonojen lopputulosten ja niiden syiden minimoinnin pitäisi kuulua jokaisen elinympäristön suunnitteluun. Ensimmäisten linkkien saatavuus pitää maksimoida ja jälkimmäisten minimoida, koska saatavimmat linkit ovat vahvimmat. Etsi ja tutki jatkuvasti toimintasi ja lopputulostesi syy-seuraussuhteita. Selvitä miksi onnistuit tai epäonnistuit. Mieti mitkä satunnaiset seikat ovat voineet aiheuttaa kyseiset lopputulokset:

  • Tuottiko satunnaisuus epänormaalin suhteen lopputuloksen ja syyn välille?
  • Oliko arvioimasi odotusarvo toiminnalle oikea?
  • Olivatko todennäköisyydet puolellasi vai sinua vastaan?
  • Saatko johdonmukaisia lopputuloksia toiminnastasi yhä uudelleen?

Yksittäinen suotuisa lopputulos ei kerro mitään siitä kuinka hyvä olet mikäli satunnaisuus vaikuttaa paljon. Esimerkiksi pikajuoksun maailmanmestaruutta ei voiteta satunnaisuuden avulla, mutta onnistuneita sijoituksia sen avulla voi tehdä tuurillakin. Voit myös käyttää edellämainittuja kysymyksiä muiden ihmisten lopputulosten arvioinnissa. Selvitä muiden tulosten johdonmukaisuutta ja usko pitkän aikavälin tuloksiin. Pitkän aikavälin toistuva todistettavasti onnistunut track record kertoo paremmin kenenkään kyvyistä kuin heidän sanansa tai muiden mielipiteet heistä.

Älä automaattisesti linkitä kallista hintaa hyvään laatuun. Monet tuotteet voivat olla nykymaailmassa tehty samassa tehtaassa samoilla laitteilla, mutta ne voivat olla eri hintaisia. Kun tuotteet näyttävät samoilta ne voivat myös käytännössä olla sitä. Tämä ei tarkoita, että tilanne olisi aina vastaava. Älä myöskään yhdistä huonoja tai hyviä asioita niiden kertojan ominaisuuksiin. On parempi keskittyä asioiden perusteluiden järkevyyteen kuin niiden kertojan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Kategorisoinnin välttäminen on hankalaa. Ainoa tapa vähentää niiden vaikutusta on keskittyä yksilöihin, omien ennakkoajatusten ja odotusten järkevyyden kyseenalaistamiseen.

Eipä muuta tällä kertaa,

-Tommi T

juttusarja psykologisista taipumuksista päätöksenteko psykologiset taipumukset taipus linkittää asiat toisiinsa

Related Posts