Suomen missio on kansainvälisen oikeuden edistäminen

Hallituksen vasta julkaistu ulko- ja turvallisuuspoliitinen selonteko nostaa Suomen tärkeimmäksi ulkoiseksi missioksi kansainvälisen oikeuden edistämisen. Valtioiden, yritysten ja ihmisten toimintaa sääntelee kansainvälinen oikeus ja sille rakentuvat yhteisesti sovitut säännöt, oikeudet ja velvollisuudet.

Suomen arvot, demokratia, luotettava hallinto ja toimivat instituutiot luovat pohjan vakaudelle ja sisäiselle turvallisuudelle ja hyvinvoinnille, jota kestävä taloudellinen kasvu tukee. Turvallinen ja luottamukseen perustuva yhteiskunta on tärkeä osa uskottavaa ja menestyksellistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

 ”Suomi vuonna 2025 on uudistuva, välittävä ja turvallinen maa, jossa jokainen meistä voi kokea olevansa tärkeä. Yhteiskunnassamme vallitsee luottamus.”Suomi on avoin ja kansainvälinen, kieliltään ja kulttuuriltaan rikas maa. Suomen kilpailukyky rakentuu korkealle osaamiselle, kestävälle kehitykselle sekä ennakkoluulottomalle uudistamiselle kokeiluja ja digitalisaatiota hyödyntäen.”

Suomi vaikuttaa tavoitteellisesti toimintaympäristöönsä osana eurooppalaista ja pohjoismaista yhteisöä. Euroopan unionissa Suomi osallistuu aktiivisena, käytännönläheisenä ja ratkaisuhakuisena jäsenvaltiona rauhan, turvallisuuden, vaurauden ja oikeusvaltion turvaamiseen Euroopassa.

Suomen turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta tavoiteltavaa on turvallinen ja vakaa kansainvälinen toimintaympäristö, jossa valtioiden, yritysten ja ihmisten toimintaa sääntelevät kansainvälinen oikeus ja sille rakentuvat yhteisesti sovitut säännöt, oikeudet ja velvollisuudet.

2 thoughts on “Suomen missio on kansainvälisen oikeuden edistäminen

 1. Ruotsi ei auta muita, se on aina säästynyt kun ei ole auttanut

  Kuuntelin Kultaranta keskustelut. Siinä tuli selvästi esiin seuraavat asiat, jotka tavalla tai toisella täydentävät yllä olevan artikkelin ja turvallisuuspoliittisen selonteon kuvaa:

  – Ruotsin pääministeri Stefan Löfven toi selvästi esille, että Ruotsi on liittoutumaton ja puolustusliitoksi tulkittava yhteistyö Naton taikka Suomen kanssa ei ole ajankohtainen. Ruotsi edistää parhaiten asemaansa liittoutumattomana. Ruotsin missio on kansainvälisen oikeus ja siihen liittyvät yhteisesti sovitut säännöt ja velvollisuudet.

  – Ruotsin pääministeri, Stefan Löven, viittasi epäsuorasti Ruotsin ydinaseeseen kertomalla että Ruotsi ei liitä (omia?) ydinaseita turvallisuuspolitiikkaan.

  – Suomen Presidentti, Sauli Niininistö, toisti sen että kansainvälisen oikeuden ja sen sääntöjen noudattaminen on Ruotsin missio mainitsematta Suomea tässä yhteydessä ja tältä osin yllä olevan artikkelin otsikko on harhaanjohtava. Suomi ei aja mitään erityistä omaa muuta kuin oman turvallisuuden varmistamista. Suomi on osa suurempaa turvallisuuspoliittista kokonaisuutta, joka määrittelee mission, jos sellaista on (tämä on oma havaintoni). 

  – Suomen Presidentti, Sauli Niinistö, otti etäisyyttä siihen ajatukseen että Suomi ja Ruotsi hakisivat välttämättä yhtä aikaa Nato jäsenyyttä. Suomi tekee päätökset omalla ajallaan itsenäisesti ja niin tekee ilmeisesti myös Ruotsi.

  Ruotsi ei ole tosi paikan tullen auttanut muita

  Ymmärrän Ruotsin asenteen. Ruotsi pärjää todennäköisesti parhaiten liittoutumattomana ja heillä on historialliset hyvät perusteet uskoa että näin on. Stefan Löfven viittasi tuohon 200 vuotta kestäneeseen rauhan aikaan jonka liittoutumattomuus on heille tuonut.

  Syynä tuohon pitkään rauhan aikaan taitaa olla yhtä paljon geopolitiikka kuin liittoutumattomuus. Ruotsia on monet kerrat puolustettu muiden voimilla. Suomalaisten voimin v1808, tanskalaisten voimin Tanska-Saksa sodassa v1864, ja suomalaisten ja saksalaisten voimin v1939 … 1944. Nähin kaikkiin on Ruotsia pyydetty apuun – ja kaikkiin turhaan.

 2. Hätäilit johtopäätösten

  Hätäilit johtopäätösten kanssa. Ulkoministeri Soini toisit tänään eduskunnalle että Suomen ulkopolitiikan olellinen missio on kansainvälisen, valtioiden välisen sopimusoikeuden kunnioituksen edistäminen. Kyllä tuo piksu artikkelin otsikko on sittenkin jokseenkin oikein.

Comments are closed.

Related Posts