Suomen osakkeet kuuluvat maailman edullisimpiin

Kansainvälisten osakemarkkinoiden yleisen arvostustason mittariksi soveltuu parhaiten niin sanottu Price/Sales eli osakkeiden hinnan suhde yritysten myyntiin. Oheisessa taulukossa on laskettu eri maiden arvostustasot tämän kriteerin perusteella. Suomi kuuluu edullisimpiin osakemarkkinoihin.

Osakemarkkinoiden P/S suhteen mukaiset arvostustasot (Lähde: Yahoo)

Mediajulkisuus on arvostuserojen suurin yhteinen selittävä tekijä

Oheisessa taulukossa "Vanguard Total Stock Market" edustaa maailman koko osakemarkkinoita ja niiden arvostustasoja ja sitä alempana listassa olevat voidaan laskea kalliiksi maiksi. Kalliiden maiden joukossa on muun muassa Ruotsi, USA ja Kanada, mutta myös monia kehittyviä maita kuten Malesia, Indonesia, Intia, Latinalainen Amerikka ja Afrikka. Mitään erityistä yhteistä syytä näiden maiden osakkeiden korkeaan arvostukseen ei näyttäisi olevan. Suurin yhteinen selittävä tekijä on se, että nämä maat ovat olleet positiivisesti esillä. Niitä on pidetty hyvinä sijoituskohteina.

Muutamilla edullisimmilla mailla, kuten Kreikalle, Italialla ja Venäjällä on yhteisenä piirteenä negatiivinen mediajulkisuus. Mutta joukossa on myös vakaita talouksia kuten Turkki, Japani, Taiwan ja Saksa. Kaikkia arvostuseroja on todella vaikea ymmärtää.

Price/sales luku on järkevin kun verrataan eri maiden osakkeiden arvostustasoja

Tässä vertailussa käytetty Price/sales on yleisistä tunnusluvuista paras, kun halutaan verrata eri maiden osakeindeksien arvostustasoja. Olemme kaikki huomanneet miten osakekohtainen tulos (Price/Earning) vaihtelee suhdannekierro eri vaiheissa. Kun talous sakkaa niin yritykset tekevät huonoa tulosta. Eikä arvosijoittajan suosima price/book arvo ole yhtään parempi kun verrataan eri maita keskenään. Osakekohtainen taseverallisuuden arvostustapa poikkeaa eri maissa huomattavasti toisistaan ja se ei siksi osakekohtainen tasevarallisuus (Price/book) ei sekään kelpaa arvostustason mittariksi.

Mutta yritysten yhteenlaskettu myynti (sales) on melko lailla suhdanneimmuuni suure. Useimpien maiden talouden rakenne on aika lailla saman kaltainen. Vientiteollisuuden rakenne vaihtelee, mutta kokonaistalouden rakenne on yleensä samanlainen. Vientiteollisuus on kuitenkin vain osa taloudesta. Niinpä yritysten tulos suhteessa kokonaismyyntiin asettuu pitkällä aikavälillä eri maissa suurin piirtein samalle tasolle. Ja siksi tähän valittu price/sales luku antaa erittäin järkevän, vertailukelpoisen arvion eri maiden osakemarkkinoiden arvostustasosta.

iShares EFNL rahasto omistaa merkittävän osan Suomen pörssivarallisuudesta

Listaan on valittu melko suuria indeksirahastoja. Suomen osalta mukaan on valittu iShares:n MSCI Finland Capped rahasto (EFNL), jonka rahastopääoma on tällä hetekellä 4,9 Mrd$ = 3,8 Mrd€ joka muodostaa merkittävän osan Suomen pörssin kokonaisarvosta, 120Mrd€.

Tämä antaa hyvän kuvan kansainvälisestä sijoittamisesta. Pieniin maihin on helppo sijoittaa indeksirahastojen kautta.

Related Posts