Suomen Pankin mukaan Suomen talous kasvaa 0,5…2% ja Venäjän romahtaa noin 10% (???)

Talous

Suomen Pankin / Olli Rehn mukaan talouskasvu hidastuu kuluvana vuonna 0,5–2 prosenttiin. Vaikeasti ennakoitavan tilanteen vuoksi Suomen Pankki julkisti väliennusteen sijasta kaksi laskelmaa kriisin vaikutuksista Suomen talouteen.

Ensimmäisessä laskelmassa vaikutukset talouskasvuun ja inflaatioon rajautuisivat pääosin vuoteen 2022 ja Suomen talous kasvaisi noin 2 %. Toisessa laskelmassa Suomen vientimarkkinat heikentyvät enemmän ja raaka-aineiden ja energian hinnat pysyvät sodan takia pidempään korkeina. Talouden sopeutuminen ja menetettyjen Venäjän markkinoiden korvaaminen olisi hidasta. Tällöin Suomen talouskasvu voisi jäädä vain noin 0,5 prosenttiin vuosina 2022–2023. Molemmissa laskelmissa Suomen inflaation odotetaan nopeutuvan kuluvana vuonna 4–5 prosenttiin lähinnä energian ja raaka-aineiden hintojen nousun myötä.

Venäjä on puolestaan vajoamassa syvään talouskriisiin. Finanssikriisi, pääomaliikkeiden rajoitukset ja ulkomaalaisten yritysten laajamittainen maasta poistuminen johtavat siihen, että elintaso laskee ja investoinnit supistuvat jyrkästi. Venäjän talous saattaa supistua noin 10 % tänä vuonna. Venäjän tuonnin arvon arvioidaan romahtavan noin 50 %.

Esityskalvot:

2 thoughts on “Suomen Pankin mukaan Suomen talous kasvaa 0,5…2% ja Venäjän romahtaa noin 10% (???)

  1. Aika maltilliselta kuulostaa, jos Venäjän talous tässä tilanteessa supistuisi vain 10%, vaikka tavallisemmissa olosuhteissahan tuo olisi tietysti iso pudotus.

  2. Suomen pankki sanoo: ”Suomen inflaation odotetaan nopeutuvan kuluvana vuonna 4–5 prosenttiin lähinnä energian ja raaka-aineiden hintojen nousun myötä.”

    Energian hinnan nousuun liittyvä inflaatio ei minun mielestäni ole vielä vaarallista laatuaan. Sitten jos palkat seuraavat perässä ja sen mukana palveluiden hinnat ja jne.. niin saadaan oikeasti inflaatiota. Jos siis lähtee käyntiin kierre: hintainflaatio -> palkkainflaatio -> hintainflaatio -> …. niin sitten on todellinen inflaatio käynnissä.
    En epäile etteikö tästä kaikesta seuraa jonkin verran todellista inflaatiota, mutta sen määrä näkyy vasta myöhemmin.

    Jokin noin 3% tasolla oleva inflaatio voisi olla pitkän nollajakson jälkeen tervehdyttävää.

Comments are closed.

Related Posts