Suomen teollisuuden kilpailukyky heikkenee edelleen suhteessa EU keskitasoon

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta on julkaissut palkanmuodostuksen seurantaraportin, jossa selvitetään ansioiden, hintojen ja ostovoiman sekä kilpailukyvyn kehitystä ja kehitysnäkymiä.

Suomen talous supistui viime vuoden lopulla ja vajosi tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä taantumaan. Bruttokansantuote supistuu tänä vuonna 0,4 prosenttia, vaikka talouskasvun oletetaankin käynnistyvän vuoden toisella puoliskolla. Nimellispalkkojen nousuvauhti ansiotasoindeksin mukaan hidastuu kuluvana vuonna noin prosenttiyksikön edellisestä vuodesta 2,1 prosenttiin. Kuluttajahintojen ennustetaan kohoavan keskimäärin 1,7  prosenttia, jolloin reaalisen ansiotasoindeksin nousuksi muodostuu kuluvana vuonna 0,4 prosenttia. Reaaliansioiden nousu jää myös vuosina 2014 – 2015 miltei olemattomaksi.

Yksikkötyökustannukset Euroalueella (Lähde: Talousnäkymät ja palkanmuodostus raportti )

Komission ennustama yksikkötyökustannusten kehitys vuosina 2013–2014 eroaa merkittävästi valtiovarainministeriön ennusteesta, jonka mukaan yksikkötyökustannusten nousu on huomattavasti maltillisempaa, erityisesti ensi vuonna. Komission ennusteessa työntekijäkohtaisten palkansaajakorvausten kasvu on ripeää, vaikka työllisyyden ennustetaan samaan aikaan vähenevän tai pysyvän lähes muuttumattomana. Ennuste-eroista huolimatta on ilmeistä, että jo toteutunut kehitys erityisesti vuosina 2007–2012 viittaa kilpailukyvyn heikentymiseen suhteessa euroalueeseen.

Tehdasteollisuuden kilpailukyky ei ole toipunut finanssikriisiä edeltäneelle tasolle. Nimellisillä yksikkötyökustannuksilla mitaten tehdasteollisuuden kilpailukyky heikkeni viime vuonna toista vuotta peräkkäin. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden nopea tuottavuuskasvu hillitsi tehdasteollisuuden yksikkötyökustannusten kasvua 2000-luvun alkupuolella, mutta finanssikriisin puhkeamisen jälkeen näin ei ole enää ollut. Palkansaajakorvausten ennakoidaan kuluvana vuonna jatkavan talouskehitykseen nähden ripeää kasvua ja kilpailukyvyn ennustetaan heikkenevän edelleen. (Ulkoista kilpailukykyä mittaava kauppataseemme on jo tällä hetkellä EU keskitasoa heikompi; Piksu toimituksen huomio)

Palkansaajien käytettävissä olevat reaalitulot, eli ostovoima, alenee kuluvana vuonna 1,1 prosenttia. Palkansaajien ostovoiman supistumisen taustalla on vaimean reaaliansiokehityksen lisäksi työllisyystilanteen heikkeneminen. Myös ostovoimakorjauksen tekemättä jättäminen vuoden 2013 tuloveroasteikkoon ja arvonlisäverokantojen korottaminen prosenttiyksiköllä saman vuoden alussa vaikuttavat ostovoimaa supistavasti. Yleisradioveron käyttöönotto heikentää laskennallisesti ostovoimaa kuluvana vuonna. Tämä näennäinen vaikutus koskee vain vuotta 2013. Ilman yleisradioveron käyttöönottoa palkansaajien ostovoima heikkenisi kuluvana vuonna 0,7 prosenttia. Koska työllisten määrä tänä vuonna vähenee, yksittäistä työssä olevaa palkansaajaa kohden laskettu ostovoima heikkenee vain 0,5 prosenttia. Vuonna 2014 palkansaajien ostovoima yhteensä alenee 0,7 prosenttia ansiotulo- ja hyödykeverojen kiristyessä edelleen. Palkansaajien ostovoiman ennustetaan kääntyvän kasvuun vuonna 2015 työllisyystilanteen parantuessa.

 

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan