Suomen Yirttäjät: Pienyrittäjien kokonaisveroaste on hieman palkansaajaa korkeampi

     Yrittäjän veroaste on 4,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin palkansaajan, jolla on sama tulotaso. Tähän tulokseen päädytään, kun otetaan huomioon ansio- ja pääomatuloista maksettavat verot sekä lakisääteiset vakuutusmaksut. Tulotasona on käytetty yrittäjien keskimääräisiä veronalaisia tuloja, jotka olivat 45 061 euroa vuonna 2011.

Tällä tulotasolla yrittäjän veroaste oli 33,0 prosenttia ja palkansaajan 28,2 prosenttia.

   – Lopputulokseen vaikuttavat muun muassa tulojen rakenne ja erot sosiaaliturvamaksuissa, ekonomisti Petri Malinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Tiedot ilmenevät Suomen Yrittäjien laatimasta Yrittäjien tulot ja verot -selvityksestä, joka perustuu verohallinnon keräämiin tietoihin YEL-vakuutettujen yrittäjien ja palkansaajien tuloista ja veroista vuoden 2011 verotuksessa.

– Verokeskustelussa ei useinkaan tuoda esille yrittäjän tulojen verotuksen kokonaisuutta, vaan keskustelu rajataan kokonaisuuden hämärtämiseksi vain tiettyyn osaan tuloja, Malinen huomauttaa.

Pk-yritykset maksoivat viimeisen viiden vuoden aikana (2007-2011) yhteisöveroa lähes 13,5 miljardia, eli yli puolet koko yhteisöverokertymästä.

Vertailu vuoden 2011 tiedoilla (Lähde: Suomen Yrittäjät)

Yrittäjät reagoivat rajusti osinkoverotuksen muutokseen

Vuoden 2012 alussa yhteen kertaan verotetun osingon enimmäismäärä laski 90 000 eurosta 60 000 euroon. Yrittäjät reagoivat tähän yrittäjyyden verokannustinten heikennykseen todella voimakkaasti: vuoden 2011 puolella firmoista otettiin osinkoja ulos selvästi aikaisempaa enemmän. Yrittäjien osinkotulot listaamattomista yhtiöistä kasvoivat yli neljänneksellä edellisestä vuodesta ja olivat 1 384 miljoonaa eurolla vuonna 2011.

– Pahimmillaan tämä on saattanut merkitä yritysten vakavaraisuuden ja suhdannesietokyvyn romuttamista. Ainakin on selvää, että yrittäjyyden kannustinten heikentäminen näyttäisi vähentäneen monien pk-yritysten investointihalukkuutta, Petri Malinen sanoo.

Malisen mukaan vuonna 2012 osinkojen nosto romahtanee selvästi, sillä monella yrityksellä ei ole enää mitä jakaa.

– Voi olla, että ulos on otettu veromuutoksen takia enemmän kuin taloustilanne olisi sallinut. Samalla mahdollisuus investoida on heikentynyt.

Yrittäjien tulot nousivat hetkellisesti – syynä muutos osinkoverotuksessa

Yrittäjien tulot nousivat vuonna 2011 toista vuotta peräkkäin ja olivat keskimäärin 45 061 euroa, mikä on 10,9 prosenttia edellisvuotta enemmän. Nousu johtui suurelta osin yrittäjien reaktiosta osinkoverotuksen muutokseen vuoden 2012 alussa.

Palkansaajan keskimääräiset tulot vuonna 2011 olivat 32 798 euroa. Ne nousivat 3,7 prosenttia. Yrittäjien tulot olivat siten 35 prosenttia korkeammat kuin palkansaajilla. Tuloja verrattaessa on otettava huomioon, että yrittäjät tekivät noin neljänneksen pidempää työpäivää kuin palkansaajat.

Yrittäjien tulot eivät jakaudu tasaisesti. Reilusti yli viidenneksellä yrittäjistä tulot jäivät toissa vuonna alle 15 000 euroon, lähes kahdella kolmanneksella tulot jäivät alle keskipalkan ja vain vajaalla viidenneksellä tulot ylittivät 55 000 euroa. Alle 15 000 euroa vuodessa ansaitsevista yrittäjistä osa on sivutoimisia tai osapäiväisiä.

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan