Suomen Yrittäjät toivoo ylisääntelyn purkamista

– Ylisääntely kiusaa monia pk-yrittäjiä monella alalla. Se haittaa yrittämistä ja työllistämistä. Säätelyn keventäminen on edullinen tapa luoda työtä ja kilpailukykyä, Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo ja listaa esimerkkejä:

Putkiasentajayrittäjä tarvitsee useita työkortteja – esimerkiksi tulityölupa, työturvallisuuskortti, vesityökortti vesijohtoverkostoihin, vesityökortti uima-allaslaitteistoihin, vesityökortti pumppaamoille, verottajan valtti-kortit, telinekortti, henkilönostinkortti, ensiapukortti 1 ja 2, tieturvakortti, kuorma-auton ammattikortti jne.

Maankäytön suunnittelussa on liikkumavaraa sen suhteen, miten yksityiskohtaisia kaavamerkinnät ovat. Esimerkiksi uuden rakennuksen hinnasta jopa kolmannes voi muodostua kaavoittajan ratkaisuista. On arvioitu, että määräykset esimerkiksi autopaikoista, julkisivuista, parvekkeista ja esteettömyydestä nostavat huomattavasti rakentamisen kustannuksia ja voivat johtaa siihen, että tarjouskilpailuun ei pääse osalliseksi kaikki kilpailutukseen mukaan haluavat yritykset. Liian yksityiskohtaisista kaava-merkinnöistä aiheutuu haittaa suoraan sekä yrityksille että kohtuuhintaista asuntoa tarvitseville työntekijöille.

Yritysten hallinnollista taakkaa ja sääntelykustannuksia vähennettävä ainakin neljänneksellä

Työ- ja elinkeinoministeriössä sekä maa- ja metsätalousministeriössä on tänä vuonna ollut käynnissä niin sanottu yksi yhdestä -pilotti: tavoitteena on, että uuden velvoitteen yrityksille aiheuttamaa kustannusta vastaava kustannusvähennys toteutetaan, kun uusi velvoite tulee voimaan. Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi 19.12.2017 julkaistussa loppuraportissaan, että kansallista alkuperää olevan sääntelytaakan on arvioitu keventyneen pilotilla noin 150 000 euroa.

Ministeriö esittää, että kokeilua jatketaan ja laajennetaan muihin ministeriöihin ja että kokeiluun otetaan mukaan myös keskeiset yrityksiä edustavat sidosryhmät. Näin voitaisiin kartoittaa sääntely, josta aiheutuu yrityksille perusteettomia velvoitteita ja kustannuksia. Hankkeessa on kehitetty Excel-laskuri yritysvaikutusten arviointia ja Yksi yhdestä -laskentaa varten, mikä auttaa sääntelyn vähentämisessä.

Suomen Yrittäjät vaatii, että myös seuraavien parin vuoden ajalle normien purkamisessa ja sääntelyn sujuvoittamisessa on asetettava uusi tavoitetaso: yritysten hallinnollista taakkaa ja sääntelykustannuksia tulee vähentää tavoitteellisesti ja määrältään merkittävästi, ainakin 25 prosentilla. Kunnianhimoiset sääntelyn vähentämistavoitteet tulee asettaa koskemaan kaikkia ministeriöitä.

Euroopan komission sääntelyn vähentämiseksi perustettu Stoiberin ryhmä suositteli vuonna 2014, että kaikki EU-maat asettaisivat kunnianhimoiset sääntelyn vähentämistavoitteet. Esimerkiksi Saksassa on onnistuttu vähentämään yritysten hallinnollista taakkaa 25 prosentilla.

Yksi yhdestä malli hyvä – Yksi kahdesta malli parempi

Yksi yhdestä -hankkeen tavoitteena on varmistaa, etteivät yritysten sääntelytaakka tai -kustannukset kasva nykyisestä. Tämä on konkreettinen ja vaikutuksia aikaansaava askel oikeaan suuntaan.

– Tarvitsemme sääntelyn vähentämistavoitteen toteuttamiseksi kuitenkin tätä kunnianhimoisemmat työkalut, Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

– Suomen on oltava yrityksille houkutteleva maa harjoittaa liiketoimintaa ja työllistää. Suomessa tulee ottaa pysyvästi käyttöön kaikilla ministeriöiden hallinnon aloilla vähintään yksi sisään – kaksi ulos -periaate.

Vastaava malli on käytössä muun muassa Isossa-Britanniassa.

 

Related Posts