Suomessa erittäin runsaasti teknologia startup yrityksiä

Harva on huomannut, että Suomessä on innovatiivisia teknologia startup-yrityksiä asukasta kohden enemmän kuin juuri missään muualla maailmassa. Ohitamme tällä sektorilla kirkkaasti innovatiivisuuden suurvallaksi kutsutun USA:n.

Ohessa ote www.deloitte.com tuottamasta vuoden 2010 listauksesta, jossa on osa parhaista kasvuyrityksistämme.

Parhaita suomalaisia kasvuyrityksiä (Lähde ja lisää tietoa: www.deloitte.com; copyritght ehdot: legal)

Tiedot ovat peräisin Deloitten Technology Fast -ohjelmasta, joka on etsinyt globaalisti vuodesta 1995 lähtien teknologia-alan kasvuraketteja. Kasvun mittarina käytetään liikevaihdon kasvua viimeisen viiden vuoden ajalta.

Suomen menestys perustuu julkisen yhteiskunnan rakenteisiin

Suomen hyvä menestys perustuu yhteiskuntarakenteellisiin tekijöihin. Erityispiirteenämme on ollut viranomaisten ja valtiovallan luomat rakenteet, joista seuraavassa muutama:

Näiden lisäksi on olemassa suuri joukko yrityshautomoita ja monia muita yritystoimintaa tukevia rakenteita, joista osa on julkisin varoin tuettuja joko kuntien taikka valtion taholta. '

Tärkeimpänä tekijänä ei kuitenkaan ehkä olekaan nämä yllä mainitut tukimuodot vaan se että lainsäädäntöä ja virkamieskoneiston toimintaa on ylipäätään kehitetty niin että verotukseen, kirjanpitoon ja viranomaisten kanssa asiointiin kuluu yhä vähemmän yrittäjän henkistä pääomaa.

100'000 työpaikkaa viimeisten 10 vuoden aikana

Pieniin ja keskisuuriin kasvuyrityksiin on näiden rakenteiden takia viimeisten kymmenen vuoden aikana syntynyt 100'000 uutta työpaikkaa (findikaattori). Tämä on kompensoinut suurissa yrityksissä tapahtuneen työpaikkakadon.

Suuret yritykset ovat yhteiskunnan kannalta läpinäkymättömiä ja monasti sisäiseltä päätöksenteoltaan autoritaarisia järjestelmiä, joiden yrityskulttuuri on samalla tavoin altis rapautumaan kuin muutkin keskitetysti johdetut järjestelmät. Pienten yritysten muodostamat järjestelmät ovat sen sijaan yhteiskunnan kannalta avoimempia ja ne pystyvät paremmin hyödyntämään yhteiskuntarakenteita. Tämä on luultavasti ollut eräs positiivisen kehityksen taustalla vaikuttanut tekijä.

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan