Suomesta tullut sähköisen asioinnin huippumaa

  Suomi on sijoittunut yhdeksänneksi YK:n joka toinen vuosi julkaisemassa valtioiden sähköisen hallinnon vertailussa. Suomi paransi sijoitustaan vuoden 2010 vertailuun verrattuna kymmenen askelta.

Suomelle luovutetaan YK:n erityispalkinto erinomaisesta edistymisestä sähköisten palvelujen jakelun parantamisessa sekä kansalaisten osallistumisen vahvistamisessa sähköisten menettelyjen kautta YK:n päämajassa New Yorkissa 25.6.2012 pidettävässä tilaisuudessa. Valtiovarainministeriö pitää tätä tunnustuksena sähköisen hallinnon pitkäaikaisesta kehittämistyöstä, jota on tehty valtion virastoissa, laitoksissa ja kuntasektorilla. Sähköisten palvelujen löydettävyyttä ja käytettävyyttä on parannettu vuosien myötä. Palkinnon vastaanottaa valtiovarainministeriössä toimiva Julkisen hallinnon ICT –toiminto.

YK:n suorittamassa vertailussa sijoitustaan parantaneet valtiot ovat uudistaneet hallinnollisia portaalejaan ja www-sivujaan sekä edistyneet sähköisten palvelujen kehittämisessä, käyttöönotossa ja toimittamisessa.  Valtiot ovat sitoutuneet sähköisen hallinnon ja sähköisten menettelytapojen uudelleen ajatteluun kiinnittämällä huomiota instituutioiden välisiin yhteyksiin hallinnon rakenteissa toteuttaessaan sähköisiä palveluja. Valtiot ovat myös parantaneet eri väestöryhmille tarjottua sähköisten palvelujen laatua ja sisältöä.

YK:n vuoden 2012 vertailu keskittyi hallinnollisiin sovelluksiin, jotka parantavat palvelujen toimittamista ja julkisen hallinnon tehokkuutta. Vertailussa menestyivätkin ne valtiot, jotka sähköisen hallinnon kehittämisessä ovat keskittyneet integroitujen ja käyttäjäkeskeisten palvelujen toimittamiseen.

Vertailun lähtökohtana olivat integroidut palvelut, joilla hyödynnetään sähköisten palvelujen välisiä yhteyksiä, kun muodostetaan yhden luukun periaatteella toimivia portaaleja. Integroidut palvelut parantavat käyttäjäkokemusta, mahdollistavat viranomaisrajat ylittävät yhteydet taustajärjestelmiin sekä vahvistavat rakenteiden kehittämistä.

United Nations, E-Government Survey 2012, E-Government for the People (iso tiedosto)

Tutkittua tietoa hallinnon sähköisten palvelujen käytöstä (www.tilastokeskus.fi)

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan