Helsinki ohittanut investointikohteena Tukholman, Kööpenhaminan, Oslon ja Tallinnan

  Helsingin seutu houkutteli eniten ulkomaisia investointeja vuonna 2011. Tukholma, Kööpenhamina, Oslo ja Tallinna jäävät taakse nyt ensimmäistä kertaa sekä suorien ulkomaisten investointien että ulkomaisten pääomasijoitusten määrässä.

Suorissa ulkomaisissa investoinneissa Helsingin seudulle kasvua oli 200 prosenttia (18 vuonna 2010, 54 vuonna 2011) ja ulkomaisissa pääomasijoituksissa 143 prosenttia (7 vuonna 2010, 17 vuonna 2011) edellisvuoteen verrattuna. Myös ulkomaisia yritysostoja tehtiin aiempaa enemmän: (28 vuonna 2010, 34 vuonna 2011). Ulkomaisten yritysostojen osalta Helsinki on vertailun seuduista ainoa, jossa määrä ei ole laskenut vuosina 2008–2011. Vuonna 2011 ulkomaiset investoinnit ovat luoneet tai turvanneet yli 2 000 työpaikkaa Helsingin seudulla.

   "On hienoa nähdä Helsinki tämän listan kärjessä. Positiiviset uutiset tuntuvat erityisen hyviltä viime viikon Nokia-uutisten jälkeen", kertoo pääkaupunkiseudulle ulkomaisia investointeja hakevan Greater Helsinki Promotion Oy:n toimitusjohtaja Micah Gland . "Helsingillä on hyvä sijainti, maailmanluokan osaajia, ja täällä on helppo toimia. Muun muassa näistä syistä kasvava määrä ulkomaisia yrityksiä on kiinnostunut sijoittumaan tänne", Gland kertoo.

Vaikka Suomen osuus Eurooppaan tehdyistä investoinneista on kaikkiaan vain prosentin luokkaa, nosti Helsingin seudun vetovoima koko Suomen luvut hyvään kasvuun kaikissa investointityypeissä: 170 prosenttia suorissa ulkomaisissa investoinneissa, 157 prosenttia ulkomaisissa pääomasijoituksissa ja 32 prosenttia ulkomaisissa yritysostoissa. Kasvuprosentit ovat erityisen hyviä kun huomioidaan, että Euroopan tasolla kasvua oli vain 3–4 prosenttia investointityypistä riippuen.

"Helsingin seutu on veturi, joka houkuttelee koko Suomeen ulkomaisia investointeja. Se, että Helsingin vetovoima kasvaa, on siten koko Suomen etu. Kuten kevään 2012 aikana on useaan kertaan todettu muun muassa Jorma Elorannan selvitystyön yhteydessä, Suomi tarvitsee kipeästi uusia ulkomaisia investointeja", kuvailee Gland.

Tiedot perustuvat pääkaupunkiseudulle ulkomaisia investointeja hakevan Greater Helsinki Promotion Oy:n (GHP) katsaukseen Helsingin seudun menestyksestä ulkomaisten investointien hakemisessa suhteessa naapuripääkaupunkiseutuihin. Helsinki Business Hub International Benchmark Report 2012 -katsauksen lähteenä on käytetty Ernst & Youngin European Investment Monitor -raporttia ja Bureau van Dijkin Zephyr -tietokantaa, jotka ovat riippumattomia, kansainvälisesti arvostettuja ulkomaisia investointeja seuraavia tahoja.

 

Related Posts