Suomi säilyttänyt asemansa parhaiten kehittyneiden maiden joukossa

Suomi on IMF:n mukaan säilyttänyt asemansa maailman parinkymmenen parhaiten kehittyneen maan joukossa kun mittarina käytetään ostovoimaa (alla taulukko). 

Maailmalla on kuitenkin käynnissä merkittävä muutos; elintasoerot tasoittuvat kovaa vauhtia. Monissa kaukoidän maissa on jo meidän kanssa samaa suuruusluokkaa oleva elintaso ja Singapore ja Hong Kong taistelevat jo Luxemburgin ja pienten öljyvaltioiden kanssa maailman rikkaimman maan tittelistä. 

Muutosnopeus näyttäisi olevan suurinta niissä maissa, joiden elinaso on alhaisin ja/tai jotka ovat muuten säästäväisiä (joiden vaihtotase ja valtiontalous ovat tasapainossa tai positiivisia).

Tämä ilmiö on sijoittajan kannalta mielenkiintoinen. Tämän perusteella kannattaisi ylipainottaa sellaisia alueita kuten Intia, Indonesia ja Afrikka. Myös suhteellisesti varsin kehittyneet alueet kuten Kiina sekä etelä-Amerikka voivat olla ihan hyviä sijoituskohteita.

Kehittyviin maihin suunnatut sijoitukset ovat parasta eettistä sijoittamista; kehitysapua sen oikeassa muodossa. Pääomat virtaatvat auttamaan niiden ihmisten elämää, jotka sitä eniten tarvitsevat. 

 

Elintaso (BKT henkeä kohden) mitattuna ostovoimapariteetilla (Lähde: IMF)

Related Posts