Suuret yritykset eivät maksa laskujaan luotettavasti ja ajallaan

Talous Yhteiskunta

Laskujen säntillinen maksaminen kertoo yhteiskunnan järjestyneisyydestä ja luo talouselämään kitkattomuutta.  Suomen Yrittäjät on huolissaan suurten yritysten arroganssista ja lakien kunnioituksesta suhteessa maksuaikoihin.

Yli puolet yrityksistä kertoo, että lakia ei ole noudatettu, kun maksuaikoja on pidennetty. – On väärin, että pienet yritykset toimivat isompien yritysten pankkina. Maksuaikalakia ei noudateta, ja siksi viranomaisten pitää alkaa valvoa sen noudattamista. Tästä tarvitaan nopeasti hallituksen esitys eduskuntaan, Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen sanoo.

22 prosenttia yrityksistä sanoo, että heidän maksuaikojaan on pidennetty kahden viimeisen vuoden aikana. Ongelma koskee siis noin 66 000 pk-yritystä ja se on suurin teollisuudessa (34 %) ja rakentamisessa (37 %), kertoo Yrittäjägallup. Eniten maksuaikojaan ovat pidentäneet suuret yksityiset (60 %). Pitkät maksuajat aiheuttavat taloudellista haittaa erityisesti rakentamisen toimialalle (45 %) ja teollisuudelle (38 %).

Lisää tietoa:   Suomen Yrittäjät

 

Related Posts