Lajittelematon

Monimutkaisten järjestelmien epälineaarisuuksista lyhyesti

Monimutkaiset järjestelmät tuottavat usein epälineaarisia panos/tuotos- tai syy/seuraus-suhteita. Niiden suuruusluokkia on vaikea ymmärtää etukäteen. Lisäksi epälineaarisuus voi näkyä pitkällä viiveellä. Seuraavassa luettelossa on muutamia vähemmän ymmärrettyjä epälineaarisuuksia sekalaisessa järjestyksessä: Harvemmat