Sijoittaminen

Tavoitehinta: Lassila-Tikanoja

Kirjoituksessa käydään läpi arvonmäärityksen ja tavoitehintojen erot sekä määritellään Lassila-Tikanojalle tavoitehinta. TERMIT Arvonmäärityksen taustalla on yrityksen tulevien rahavirtojen diskontattu nykyarvo. Rahavirrat voivat esimerkiksi olla osinkoja, nettotuloksia tai vapaata rahavirtaa (free