Sijoittaminen

Pankkien arvonmääritys

Yleisesti arvonmääritys tehdään tulevaisuuden diskontattujen vapaiden rahavirtojen (Free Cashflow, FCF) avulla. Pankkien kohdalla tämä on pulmallista, ja silloin yleensä käytetään osinkoperustaista arvonmääritysmallia. Tässä kirjoituksessa esitellään potentiaalisiin osinkoihin perustuva malli, joka