Sijoittaminen

Tuottovaatimuksen osatekijä: WACC

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan yhtiön pääoman tuottovaatimusta, joka sisältää sekä oman pääoman että vieraan pääoman tuottovaatimukset. Aiemmissa kirjoituksissa ollaan käyty läpi kaikki tuottovaatimuksen eri osasia: riskitön korko perustuu analyysissä käytettävään valuuttaan