Tapiola: Talouden kasvu jatkuu euroalueen ulkopuolella

  Talouden jyrkin pudotusvaihe Euroopassa näyttäisi olevan takanapäin. Ennusteiden mukaan euroalue painuu kuitenkin taantumaan tänä vuonna ja tilanne on selvästi heikompi kuin USA:ssa tai kehittyvillä markkinoilla. Tapiola Pankin näkemyksen mukaan tilanne suosii edelleen yhtiöitä, joiden liiketoiminta kohdistuu Euroopan ulkopuolelle, erityisesti kehittyville markkinoille. Tämä on hyvä huomioida sijoituskohteita arvioitaessa. Hajauttamisen ja suunnitelmallisuuden merkitys sijoittamisessa korostuvat.

Talouden jyrkin pudotusvaihe Euroopassa näyttäisi olevan takanapäin ja orastavia merkkejä tilanteen tasoittumisesta on saatu vuodenvaihteen jälkeen. Korkeamman riskin sijoituskohteiden, kuten osakkeiden, arvot ovat nousseet muutaman kuukauden voimakkaasti. Taloustilanteen lisäksi myönteiseen kehitykseen on vaikuttanut erityisesti Euroopan keskuspankin massiiviset rahoitusoperaatiot eurooppalaisille pankeille. Tämä on parantanut pankkien välistä luottamusta, pienentänyt luottolaman ja euroalueen hajoamisen todennäköisyyttä. Tilanteen nopeisiinkin muutoksiin on kuitenkin syytä varautua.

Tapiola Pankin näkemyksen mukaan euroalueen heikko taloustilanne ja euroon kohdistuvat paineet suosivat edelleen yhtiöitä, joiden liiketoiminta kohdistuu Euroopan ulkopuolelle, erityisesti kehittyville markkinoille.

”Suhdannenäkymän tasaantuminen ja sijoittajien riskinottohalukkuuden parantuminen suosii puolestaan syklisempiä toimialoja ja yhtiöitä. Kurssinousun jälkeen on kuitenkin syytä kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota osakkeiden arvostukseen. Eurooppalaisista sektoreista mielenkiintoisia ovat muiden muassa autoteollisuus, öljy ja kaasusektorin yhtiöt sekä kemianteollisuus. Suomen pörssistä löytyy mielenkiintoisia kehittyvien maiden kasvusta hyötyviä syklisiä yhtiöitä”, sanoo Tapiola Pankin pääanalyytikko Kim Gorschelnik.

Tapiolan sijoittamisen ammattilaiset aloittavat maanantaina 5.3. Tampereelta 11 paikkakuntaa kattavan Sijoittajan suurennuslasi -kiertueen. Asiakastilaisuuksissa kuullaan muun muassa Kim Gorschelnikin, Tapiola Pankin analyytikon Aaron Kaartisen ja Tapiola Private -yksityispankkipalvelun asiantuntijoiden näkemyksiä sijoittamisesta. Lisäksi kiertueelle osallistuu Tapiolan paikallisalueiden asiantuntijoita. Tapiola on mukana myös Veromessuilla Helsingissä 14.–15.3. Veromessuilla kuullaan edellisten lisäksi Tapiola-ryhmän pääekonomistin Jari Järvisen ja Kiinteistö-Tapiolan kiinteistörahastojohtajan Kim Särsin puheenvuorot.

Hajauttamisen merkitys korostuu

Tällä hetkellä markkinoita kiusaavat eurokriisin lisäksi epävarmuus Kiinan talouskasvun jatkumisesta, kehittyneiden maiden velkaantuneisuudesta ja inflaatioriskeistä. Sijoitusten hajauttamisen merkitys korostuu, kun epävarmuus kasvaa.

”Hajauttaminen eri omaisuusluokkiin, maantieteellisiin alueisiin ja toimialoihin minimoi yksittäisiin sijoituskohteisiin liittyviä riskejä, joita on vaikea arvioida. Pörssinoteeratut rahastot, eli ETF:t, ovat epävarmoina aikoina erittäin tehokas tapa hajauttaa sijoituksiaan ja vähentää oman sijoitussalkun riskiä. Ne laajentavat yksityissijoittajan sijoitusmahdollisuuksia, ovat kustannustehokkaita, läpinäkyviä ja tuotteina helppoja”, sanoo Tapiola Pankin analyytikko Aaron Kaartinen.

Lyhenne ETF tulee englannin sanoista Exchange Traded Fund. ETF-sijoittamisesta on tullut viime aikoina erittäin suosittua ja tuotteiden määrä on kasvanut erittäin nopeasti. Yksittäisten ETF-tuotteiden valinnasta on tullut yksityissijoittajalle jopa työlästä, kertoo ETF-sijoittamisesta ensimmäisen suomenkielisen kirjan kirjoittanut Kaartinen. Kirjasta löytyykin valmiiksi valitut tuotteet kaikkiin tärkeimpiin sijoitustarkoituksiin. ETF – Avain monipuoliseen sijoittamiseen -kirjan toinen kirjoittaja on toimittaja Petre Pomell.

Sijoittajan suunnitelmallisuus palkitaan

Tapiola Private -yksityispankkipalvelun myyntijohtajan Ilkka Tuomisen mukaan sijoitusmarkkinoiden toipuessa sijoittajan suunnitelmallisuus palkitaan. Epävarmoina aikoina moni on turvautunut lyhyen tähtäimen tuottoja hakeviin ratkaisuihin, mutta kokonaisvaltainen suunnittelu tuottaa pitkällä tähtäimellä kestävämmät tulokset.

"Sijoitusmarkkina elpyy ja sijoittajien katseet alkavat taas kääntyä muihinkin kuin talletus- ja korkotuotteisiin. Tämä on hyvä hetki pohtia, mitä sijoittamiseltaan ja säästämiseltään haluaa. Mitä selkeämmin itselleen määrittelee, millainen sijoittaja on, sitä helpompi on tehdä oikeita ja itselleen sopivia ratkaisuja. Jos suunnitelmaa ei tee, huomaa nopeasti koonneensa eri palveluntarjoajilta omiin sijoitustottumuksiinsa sopimattoman sillisalaatin", Tuominen painottaa.

Related Posts