Taurus osakelista viikolle 42

Taurus osakelista 4209

Löydät listan verkkosivulta www.taurus-capital.net sekä Piksun sivulta www.piksu.fi.

 

Muutokset ovat pieniä, ja johtuvat lähinnä osakekurssien muutoksista.Tiedot on päivitetty 14.10 tilanteen mukaan, jolloin vain Basware oli raportoinut kolmannen neljänneksen tuloksensa.

D/P luku ilmaisee, minkälaisen osinkotuoton osake antaa sijoittajalle. Osinkona käytetään viimeksi maksettua osinkoa tai sen jälkeen ilmoitettua osinkoehdotusta. Osingosta päättää yhtiökokous hallituksen ehdotuksen perusteella ja vain harvoin päätös poikkeaa ehdotetusta. Näin ollen osinko on paremmin ennakoitavissa kuin monet muut  osakkeen hinnan muodostukseen liittyvät tekijät. Osinkotuotto vastaa pankkitilistä maksettavaa korkoa, joten osinkotuoton suhteen osake  on helposti verrattavissa vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Hyvää tulosta tekevän ja osingonmaksupolitiikkaansa selkeästi kertovan yhtiön osaketta voidaan  pitää turvallisena sijoituksena.

Yhtiöt, joiden taseesta liikearvo (good-will) muodostaa merkittävän osan, saattavat liikearvon alaskirjauksen johdosta joutua alentamaan osinkoaan, tai luopumaan siitä kokonaan. Taseseen kirjatut liikearvot testataan säännöllisesti; jos testi osoittaa, että arvo on alentunut,  on tehtävä  alaskirjaus, jonka seurauksena oma pääoma ja  osingonmaksukyky alenenevat. 

Olemme nyt käyneet läpi ne kolme perus-strategiaa jotka ovat osakesijoittajan valittavissa:

arvo (value); P/B luku  alle markkinan keskiarvon

kasvu (growth); P/B luku yli markkinan keskiarvon

tuotto (yield) ; D/P luku

 

Ensi kerralla selvitämme miten Joel Greenblattin formula toimii suhteessa näihin  strategioihin .

 

Bo Lindfors

 

Taurus osakelista 4209

Löydät listan verkkosivulta www.taurus-capital.net sekä Piksun sivulta www.piksu.fi.

 

Muutokset ovat pieniä, ja johtuvat lähinnä osakekurssien muutoksista.Tiedot on päivitetty 14.10 tilanteen mukaan, jolloin vain Basware oli raportoinut kolmannen neljänneksen tuloksensa.

D/P luku ilmaisee, minkälaisen osinkotuoton osake antaa sijoittajalle. Osinkona käytetään viimeksi maksettua osinkoa tai sen jälkeen ilmoitettua osinkoehdotusta. Osingosta päättää yhtiökokous hallituksen ehdotuksen perusteella ja vain harvoin päätös poikkeaa ehdotetusta. Näin ollen osinko on paremmin ennakoitavissa kuin monet muut  osakkeen hinnan muodostukseen liittyvät tekijät. Osinkotuotto vastaa pankkitilistä maksettavaa korkoa, joten osinkotuoton suhteen osake  on helposti verrattavissa vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Hyvää tulosta tekevän ja osingonmaksupolitiikkaansa selkeästi kertovan yhtiön osaketta voidaan  pitää turvallisena sijoituksena.

Yhtiöt, joiden taseesta liikearvo (good-will) muodostaa merkittävän osan, saattavat liikearvon alaskirjauksen johdosta joutua alentamaan osinkoaan, tai luopumaan siitä kokonaan. Taseseen kirjatut liikearvot testataan säännöllisesti; jos testi osoittaa, että arvo on alentunut,  on tehtävä  alaskirjaus, jonka seurauksena oma pääoma ja  osingonmaksukyky alenenevat. 

Olemme nyt käyneet läpi ne kolme perus-strategiaa jotka ovat osakesijoittajan valittavissa:

arvo (value); P/B luku  alle markkinan keskiarvon

kasvu (growth); P/B luku yli markkinan keskiarvon

tuotto (yield) ; D/P luku

 

Ensi kerralla selvitämme miten Joel Greenblattin formula toimii suhteessa näihin  strategioihin .

 

Bo Lindfors

 

One thought on “Taurus osakelista viikolle 42

  1. Pohjoismaiset osakkeet olivat Taurus Capital

    Pohjoismaiset osakkeet olivat Taurus Capital palvelun merkittävä lisäarvo. Näihin Suomalaisiin osakkeisiin liittyy harha nimeltä home bias, kuvitellaan että osataan ja tunnetaan näitä osakkeet ja siitä syystä ylipainotetaan kotimaisia osakkeita. Onko mitään toivoa siitä, että Suomen lisäksi listalle voisi tulla muut Pohjoismaat.

Comments are closed.

Related Posts

Kirjat

Naapurineljännes

30.11. 1939 voittamaton puna-armeija (=ei voittoja) vyöryi Suomeen vapauttamaan nälkää näkeviä työläisiä sorron ikeestä. Puuhassa oli mukana suurta kansansuosiota nauttinut O-V Kuusinen ”hallituksineen”. Koska puna-armeija