Tekijänoikeus- ja teollisoikeusalat merkittävä osa taloutta

USA:n kauppaministeriö julkisti selvityksen, jonka mukaan tekijänoikeuksia ja teollisoikeuksia toiminnassaan hyödyntävät toimialat vastaavat merkittävästä osasta kansantaloutta. Niiden osuus on 40 miljoonaan työpaikkaa ja 34,8 % maan bruttokansantuotteesta.

Raportin pohjaksi luokiteltiin 313 toimialaa sellaisiin, jotka ovat välittömästi ja välillisesti riippuvaisia aineettomista oikeuksista (IP = Intellectual property). Näitä toimialoja oli 75 ja ne työllistivät välittömästi 27 miljoonaa henkiä ja välillisesti 13 miljoonaa.

Merkittävistä IP intensiivisistä toimialoista hyödynsi tavaramerkkejä 60 toimialaa ja näillä aloilla oli työllisiä 23 miljoonaa. Patentteja hyödynsi 26 toimialaa ja 4 miljoonan työpaikkaa ja tekijänoikeuksia hyödyntäviä toimialoja oli 13 ja työntekijöitä aloilla 5 miljoonaa.

Keskipalkat IP intensiivisillä toimialoilla oivat 42 % korkeammat ($1,156 viikossa) kuin keskipalkat ($815 viikossa). Myös koulutustaso näillä aloilla oli korkeampi.

IP intensiivisillä toimialoilla on merkittävä vaikutus ulkomaankauppaan, kokonaisuudessa 775 $-billion joka vastaa 61 % ulkomaankaupasta.

Oheisesta julkaisun kuvasta 5 näkyy rinnakkain IP intensiivisten alojen osuus BKT:sta ja sen vieressä osuus työllisistä. Kuvassa on patentti-intensiivisten, tavaramerkki-intensiivisten ja tekijänoikeus-intensiivisten alojen BKT- ja työvoimaosuus pylväät sekä vertailu kaikkien IP- intensiivisten ja kaikkien ei-IP- intensiivisten alojen välillä.

Intellectual Property and the U.S. Economy: Industries in Focus

IP intensiivisten alojen merkittävästi suurempi osuus BTK:sta verrattuna vastaavien alojen työpaikkoihin kuvastaan niiden hyvää palkkatasoa ja suurta merkitystä taloudelle.

Related Posts