Tekninen näkemys TTC:n kuukausikokouksessa 23.9.2009.

TTC:n (Technical Traders Club) syyskuun kuukausikokous pidettiin 23.9.2009 Sofia Pankissa, jossa isäntänä oli kerhon jäsen Sami Listola.

Kokous aloitettiin Kim Gorschelnikin esittämällä fundamarkkinakatsauksella, minkä jälkeen Jari Mustonen esitteli ja demonstroi Sofia Online informaatio- ja kaupankäyntijärjestelmän. Lopuksi Sami Listola esitti teknisiä analyysejä indekseistä.

Teknisen näkemyksen esityksessä Sami Listola tarkasteli ensin SP 500 indeksin kahden vuoden kattavaa viikkograafia päätöksen 21.9.2009 asti (liitteen kalvo 1). Graafista näkyi, että indeksi oli kääntynyt keskipitkän aikavälin nousutrendiin maaliskuun 2009 alkupuolelta alkaen ja että RSI(9) oli tarkasteluajan lopussa yliostettu, ja MACD osoitti indeksin olevan edelleenkin nousutrendissä. Viikkograafin kurssikäyrä oli kuitenkin parisen kuukautta kolkutellut alapuolelta Bollingerin kanavan yläreunaa, mikä alkoi varoittaa mahdollisesta lähiaikojen korjausliikkeestä alaspäin.

SP 500:n kuukausigraafista näki, kuinka RSI(9):n laskeva divergenssi verrattuna indeksikäyrän nousevaan kehitykseen toukokuun ja lokakuun lopun 2007 välillä oli varoittanut selvästi alkavasta vuoden 2008 liikkeestä alaspäin (kalvo 2).

Saman indeksin päivägraafista näki, kuinka indeksin arvo oli tarkastelupäivään 22.9.2009 mennessä noussut 20 %:lla yli konservatiivisen sijoittajan ostohyväsyntärajana pitämän 200 päivän liukuvan keskiarvon (kalvo 3). Mutta saman päivägraafin suhteellisen voimakkuusindeksin RSI(9) tarkastelusta näki myös, että RSI:n arvo oli alkanut hiipua ja poiketa kesän 2009 puolivälin jälkeisistä huipuista lähtien indeksin suunnasta ennakoiden siten indeksin mahdollista korjausliikettä alaspäin.

Kun tarkasteltiin NYSE:n (New York Stock Exchange) eräitä markkinaindikaattoreita niin havaittiin muunmuassa 94 %:n sen osakkeista nousseen tarkastelujakson loppua kohden konservatiivisen sijoittajan ostorajanaan pitämän 200 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella, mutta osuuden hiipuneen parilla prosentilla viime päivinä (liitteen kalvo 4).

Tarkasteltaessa SP 500:n sisäisiä ja ulkoisia pohjia havaitaan SP500 indeksin edelleenkin maaliskuun alkupuolelta 2009 alkaen noustessa, että CBOE (Chicago Board Options Exchange) VIX (Volatility) indeksi näyttäisi kevään ja alkukesän 2009 laskun jälkeen kääntyneen sivuttaisliikkeeseen, mikä ei anna ennakoivana indikointia SP 500 indeksin nousutrendin jatkumisesta loppusyksyllä (kalvo 5).

Kun tarkasteltiin NYSE:n muita markkinaindikaattoreita niin havaittiin sen osakkeiden “uusien huippujen ja uusien pohjien suhteen” nousseen maaliskuun SP 500 indeksipohjien jälkeen 197:een, tosin pysyen syyskuun ja marraskuun 2008 sekä maaliskuun 2009 markkinaindikaattorin pohjien jälkeen aika vakaana (kalvo 6).

Lopuksi tarkasteltiin ja verrattiin vielä SP 500 indeksin suhteellista kehitystä vuosien 2008-2009 finanssikriisin ja vuosien 1993 -1994 öljykriisin välillä (liitteen kalvo 7). Havaittiin kriisien aiheuttaman indeksien kehittymisen ja kriiseistä toipumisen alkuvaiheiden välillä suuria yhtäläisyyksiä sekä suhteellisesti että ajallisesti. Mikäli historia toistaisi itseään niin näyttäisi siltä, että toipuneeseen SP 500 indeksiin olisi lähiaikoina tulossa merkittävä, osan vuoden 2009 noususta syövä, korjausliike alaspäin ennenkuin taas jatketaan kohti syksyn 2009 huippua ylittävää huippujen muodostelmaa.
TTC:n (Technical Traders Club) syyskuun kuukausikokous pidettiin 23.9.2009 Sofia Pankissa, jossa isäntänä oli kerhon jäsen Sami Listola.

Kokous aloitettiin Kim Gorschelnikin esittämällä fundamarkkinakatsauksella, minkä jälkeen Jari Mustonen esitteli ja demonstroi Sofia Online informaatio- ja kaupankäyntijärjestelmän. Lopuksi Sami Listola esitti teknisiä analyysejä indekseistä.

Teknisen näkemyksen esityksessä Sami Listola tarkasteli ensin SP 500 indeksin kahden vuoden kattavaa viikkograafia päätöksen 21.9.2009 asti (liitteen kalvo 1). Graafista näkyi, että indeksi oli kääntynyt keskipitkän aikavälin nousutrendiin maaliskuun 2009 alkupuolelta alkaen ja että RSI(9) oli tarkasteluajan lopussa yliostettu, ja MACD osoitti indeksin olevan edelleenkin nousutrendissä. Viikkograafin kurssikäyrä oli kuitenkin parisen kuukautta kolkutellut alapuolelta Bollingerin kanavan yläreunaa, mikä alkoi varoittaa mahdollisesta lähiaikojen korjausliikkeestä alaspäin.

SP 500:n kuukausigraafista näki, kuinka RSI(9):n laskeva divergenssi verrattuna indeksikäyrän nousevaan kehitykseen toukokuun ja lokakuun lopun 2007 välillä oli varoittanut selvästi alkavasta vuoden 2008 liikkeestä alaspäin (kalvo 2).

Saman indeksin päivägraafista näki, kuinka indeksin arvo oli tarkastelupäivään 22.9.2009 mennessä noussut 20 %:lla yli konservatiivisen sijoittajan ostohyväsyntärajana pitämän 200 päivän liukuvan keskiarvon (kalvo 3). Mutta saman päivägraafin suhteellisen voimakkuusindeksin RSI(9) tarkastelusta näki myös, että RSI:n arvo oli alkanut hiipua ja poiketa kesän 2009 puolivälin jälkeisistä huipuista lähtien indeksin suunnasta ennakoiden siten indeksin mahdollista korjausliikettä alaspäin.

Kun tarkasteltiin NYSE:n (New York Stock Exchange) eräitä markkinaindikaattoreita niin havaittiin muunmuassa 94 %:n sen osakkeista nousseen tarkastelujakson loppua kohden konservatiivisen sijoittajan ostorajanaan pitämän 200 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella, mutta osuuden hiipuneen parilla prosentilla viime päivinä (liitteen kalvo 4).

Tarkasteltaessa SP 500:n sisäisiä ja ulkoisia pohjia havaitaan SP500 indeksin edelleenkin maaliskuun alkupuolelta 2009 alkaen noustessa, että CBOE (Chicago Board Options Exchange) VIX (Volatility) indeksi näyttäisi kevään ja alkukesän 2009 laskun jälkeen kääntyneen sivuttaisliikkeeseen, mikä ei anna ennakoivana indikointia SP 500 indeksin nousutrendin jatkumisesta loppusyksyllä (kalvo 5).

Kun tarkasteltiin NYSE:n muita markkinaindikaattoreita niin havaittiin sen osakkeiden “uusien huippujen ja uusien pohjien suhteen” nousseen maaliskuun SP 500 indeksipohjien jälkeen 197:een, tosin pysyen syyskuun ja marraskuun 2008 sekä maaliskuun 2009 markkinaindikaattorin pohjien jälkeen aika vakaana (kalvo 6).

Lopuksi tarkasteltiin ja verrattiin vielä SP 500 indeksin suhteellista kehitystä vuosien 2008-2009 finanssikriisin ja vuosien 1993 -1994 öljykriisin välillä (liitteen kalvo 7). Havaittiin kriisien aiheuttaman indeksien kehittymisen ja kriiseistä toipumisen alkuvaiheiden välillä suuria yhtäläisyyksiä sekä suhteellisesti että ajallisesti. Mikäli historia toistaisi itseään niin näyttäisi siltä, että toipuneeseen SP 500 indeksiin olisi lähiaikoina tulossa merkittävä, osan vuoden 2009 noususta syövä, korjausliike alaspäin ennenkuin taas jatketaan kohti syksyn 2009 huippua ylittävää huippujen muodostelmaa.
Related Posts