Teknologiaa hyödyntävät vientiteollisuusyritykset ovat nousukauden menestyjiä

Euroopan nousevassa makrotaloudellisessa suhdanteessa kannattaa oppikirjojen mukaan sijoittaa niinsanottuihin syklisiin osakkeisiin. Syklinen tarkoittaa sitä, että osakeen hinta reagoi herkästi ja voimakkaasti suhdannetilanteeseen. Tällaisia toimialoja ovat erityisesti investointituotteita tekevät toimialat, joiden tuotteille löytyy kysyntää nimenomaan nousukausina. Mukaan luetaan usein laajemminkin vientiteollisuutta ja kestokulutushyödykkeiden teollisuutta. 

Niinsanottuja protektiivisten sektoreiden yritykset pärjäävät kaikkina aikoina. Tällaisia ovat päivittäistavarakauppa, palvelut, terveydenhuolto ja osin myös rahoitus. Näitä toimialoja tarvitaan niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina.

OMXHEX toimialat (Lähde: Suomen Pankki)

OMXHEX pörssin pärjääjät ovat viime aikoina olleet protektiiviset sektorit sekä teollisuustuotteet ja palvelut.  Rahoitus- ja kulutustavara- sektoreiden menestykset ovat globaaleja ilmiöitä ja OMXHEX pörssi noudattelee tässä suhteessa kansainvälistä kaavaa. Kulutustavarasektorin osakkeet ovat kansainvälisesti jo korkealle hinnoiteltuja, mutta rahoitussektori ei ole vieläkään päässyt samalle viivalle muiden kanssa. Kansainvälisen vertailun menestyjä ja lupaus on edelleen rahoitussektori. Sen kaikki tunnusluvut ovat hyviä. Syy alhaiseen arvostukseen löytyy pankkikriisistä. Eetelä-Euroopan pankeissa on edelleen paljon hoitamattomia ongelmaluottoja. Esimerkiksi Espanjan pankkien taseissa on tyypillisesti 10…15% hoitamattomia luottoja, eikä pankkien oma varallisuus riitä kattamaan pahinta tilannetta, jossa hoitamattomat luotot jäävät kokonaan maksamatta. Sijoittajien on syytäkin olla himan varuillaan huolimatta siitä, että ongelmaluotot ovat hiljalleen alkaneet sulaa tai eivät ainakaan enää kasva.

Piksun toimialaindeksien vertailu (Lähde: Piksun toimialaindeksien vertailusivu)

Monet muut protektiiviset sektorit, kuten terveydenhuolto ja kulutustuotteet ovat taantuman seurauksena korkealle arvostettuja. Ne tarjosivat sijoittajalle suojaa pahimpia kurssilaskuja vastaan ja niistä tuli suosittuja. Ne eivät yleensä ole nousukauden raketteja, ja katse kannattaa suunnata muualle, jos uskoo taantuman helpottavan. Teknologiaa hyödyntävät ja investointituotteita tekevät yrityksiset, kuten konepajat, saattavat olla parempia valintoja.

Piksun toimialaindeksien kuukauden kehitys (Lähde: Piksun toimialaindeksien vertailusivu)

 

Related Posts