Tekoäly-yrityksiin kannattaa sijoittaa ja panostaa

”Teknologisen muutoksen vauhti on hengästyttävä, ja sen ansiosta otamme suurimmat kehitysaskeleemme sitten informaatioajan alkamisen”, sanoo Tomas Nyström, Accenturen teknologiajohtaja Suomessa. ”Erityisesti tekoälyllä ja sen sovelluksilla on edellytykset mullistaa organisaatioiden liiketoiminta myös Suomessa. Arviomme mukaan tekoäly voi jopa kaksinkertaistaa Suomen talouskasvun vuoteen 2035 mennessä.”

Vuonna 2017 teknologinen kehitys keskittyy ihmiseen. Tekoälyyn perustuvat teknologiat kykenevät saumattomasti aavistamaan ihmisten tarpeet ja tarjoamaan hyperpersonoituja käyttökokemuksia. Accenturen tuore Technology Vision -tutkimusraportti kuvaa, kuinka ihmiset tekoälyn, esineiden internetin ja data-analytiikan edistysaskeleiden ansiosta voivat suunnitella teknologioita, jotka pystyvät oppimaan ajattelemaan kuin ihmiset ja näin ennakoimaan ja auttamaan heitä täyttämään tarpeensa. Tämä ihmiskeskeinen lähestymistapa teknologiaan tuottaa lisäarvoa yrityksille, jotka muuttuvat palveluntarjoajista kumppaneiksi ja muuttavat samalla myös sisäisiä toimintatapojaan.

Accenturen kyselytutkimukseen osallistui yli 5 400 yritys- ja tietohallintojohtajaa ympäri maailman, myös Suomesta. Jopa 86 prosenttia vastaajista korosti teknologioiden kerrannaisvaikutuksen merkitystä: yksittäiset teknologiset edistysaskeleet ovat arvokkaita, mutta toimialaa mullistavia innovaatioita syntyy teknologioita yhdistämällä.

Accenture esittelee raportissaan viisi nousevaa teknologiatrendiä, jotka ovat elintärkeitä yritysten menestykselle digitaalisessa taloudessa:

  1. Tekoäly on uusi käyttöliittymä (”AI is the new UI”): Kehittynyt tekoäly ratkoo suuria ja pieniä haasteita tekemällä interaktioista mahdollisimman sujuvia ja yksinkertaisia. Tekoälystä tulee uusi käyttöliittymä, mikä muuttaa tapaamme käyttää erilaisia järjestelmiä. Tutkimukseen haastatelluista päättäjistä 79 prosenttia uskoo, että tekoäly muuttaa heidän tapaansa kerätä tietoa asiakkaista ja olla heihin yhteydessä.
  2. Suunniteltu ihmisille (”Design for Humans”): Teknologiat suunnitellaan ihmisille. Teknologia mukautuu käytökseemme ja oppii meiltä parantaakseen elämäämme. 80 prosenttia tutkimukseen vastanneista johtajista on sitä mieltä, että organisaatioiden pitää ymmärtää myös ihmisten tulevaisuuden tavoitteet ja tehdä teknologiasta opas näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
  3. Ekosysteemeistä kasvualustoja (”Ecosystems as Macrocosms”): Alustataloudessa toimivat yritykset, jotka tarjoavat yhden helpon kanavan useisiin palveluihin, ovat romuttaneet perinteisen yritystoiminnan lainalaisuudet. Johtavat yritykset ovat määrittäneet alustastrategian lisäksi myös lähestymistavan ekosysteemeihin. Jo 27 prosenttia yritys- ja tietohallintojohtajista ilmoitti digitaalisten ekosysteemien muuttavan heidän yrityksensä tapaa tuottaa arvoa asiakkaille.
  4. Työvoiman markkinapaikka (”Workforce Marketplace”). Työvoimaa tarjoavat alustapalvelut ja verkossa toimivat työnhallintajärjestelmät yleistyvät vauhdilla. Johtavat yritykset purkavat hierarkioita ja rakentavat osaamisen markkinapaikkoja, jotka mullistavat yritysten lisäksi globaalin talouden. 85 prosenttia johtajista sanoi, että heidän yrityksensä aikoo lisätä freelancereiden käyttöä ensi vuonna.
  5. Kartoittamattomalle alueelle (”The Uncharted”). Menestyäkseen nykyisessä ekosysteemeihin perustuvassa digitaalisessa maailmassa yritysten pitää uskaltautua kartoittamattomalle alueelle. Sen sijaan, että organisaatiot keskittyvät uusiin tuotteisiin ja palveluihin, niiden pitää ajatella isommin ja tarttua mahdollisuuksiin kehittää sääntöjä ja toimintamalleja täysin uusille toimialoille. 74 prosenttia johtajista kertoi yrityksensä suuntaavan täysin uusille digitaalisen liiketoiminnan alueille, joita ei ole vielä edes määritelty.

Tietoja tutkimuksesta
Technology Vision on Accenture Technology Labsin jokavuotinen raportti. Vuoden 2017 raporttia varten näkemyksiä kerättiin erityiseltä neuvottelukunnalta, johon kuului yli kaksikymmentä julkisen ja yksityisen sektorin, korkeakoulujen, pääomasijoitusyhtiöiden ja yritysmaailman asiantuntijaa. Lisäksi Technology Vision -tiimi haastatteli teknologia- ja muiden alojen asiantuntijoita sekä lähes 100 Accenturen liiketoimintajohtajaa. Samanaikaisesti Accenture Research toteutti globaalin kyselytutkimuksen, johon osallistui yli 5 400 yritys- ja tietohallintojohtajaa 31 maasta ja 16 eri toimialalta. Myös Suomi oli mukana tutkimuksessa. Tutkimuksessa selvitettiin asenteita ja edellytyksiä uusien teknologioiden käyttöönoton ja teknologiainvestointien suhteen. Vastaajat edustivat pääosin ylintä ja keskijohtoa organisaatioissa, joiden vuotuinen liikevaihto on vähintään 500 miljoonaa dollaria ja suurimmassa osassa yli 6 miljardia dollaria.

Lue tiedote kokonaisuudessaan englanniksi täältä.

 

Related Posts