Tela: Työeläkevaroillemme saatiin viime vuonna korkeat tuotot

Työeläkesijoitustemme tuotot kohosivat viime vuonna vaativaan markkinatilanteeseen nähden poikkeuksellisen korkealle. Koko työeläkealan kokonaistuotoksi tuli 9,8 %, ilmenee Työeläkevakuuttajat Telan vuoden 2012 lopun tilannetta koskevasta tilastoanalyysistä.

Työeläkesijoitustemme jakautuminen (Lähde: Tela)

Parhaimmat tuotot, 12,8 prosenttia, saatiin osakkeista ja osuuksista. Korkosijoitukset tuottivat 8,1 prosenttia ja kiinteistösijoitukset 5,5 prosenttia. Tuotot ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta huomattavasti korkeampia kuin viimeisen 15 vuoden aikana saavutetut keskimääräiset vuosituotot, sekä kokonaistasolla että sijoitusluokittain tarkasteltuna.

   – Historiallisen vuodesta tekee erittäin vaativa sijoitusympäristö, jossa nämä korkeat tuotot syntyivät. Viime vuonna sijoittajan kestohuolenaiheina olivat vaisu globaali talouskasvu, USA:n velkakatto ja Euroopan velkakriisi, sanoo Telan analyytikko Maria Rissanen.

Telan jäsenten yhteenlaskettu sijoituskanta oli 149,6 miljardia euroa vuoden 2012 lopussa. Työeläkevakuuttajien sijoitusvarallisuus kasvoi viime vuoden aikana 13,3 miljardia euroa eli lähes 10 prosenttia. Myös kasvu oli selvästi vahvempaa kuin vuotuinen keskimääräinen kasvuvauhti (6,5 %) on ollut vuosina 2004-2011.

– Suotuisan markkinakehityksen myötä riskipitoisempien sijoitusten osuudet ovat kasvaneet. Tämä on tapahtunut salkuissa olevien sijoitusten parantuneiden markkina-arvostuksien kautta, mutta myös kasvaneen riskinottohalukkuuden ansiosta, Rissanen kertoo.

Vuoden lopulla korkosijoituksia oli 46,5 %, osake- ja osaketyyppisiä sijoituksia 42,7 % sekä kiinteistösijoituksia 10,8 %. Koko toimialalla selvimpiä muutoksia olivat korkosijoitusten pieneneminen ja noteerattujen osakkeiden (sisältäen myös rahastot) osuuden kasvu. 

Suunta kehittyville markkinoille

Työeläkesijoitusten euroalueen ulkopuolinen osuus kasvoi vahvasti ja oli vuoden lopulla noin 42 % (nousua 4,6 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen). Euroalueen (noin 26 %) ja varsinkin Suomen (noin 32 %) osuudet puolestaan pienenivät.

Työeläkevaroijemme maantieteellinen hajautus (Lähde: Tela)

– Liikkeen taustalla vaikuttivat euroalueen velkakriisi ja äärimmäisen alhainen korkoympäristö. Sijoituksia on aktiivisesti siirretty kohteisiin, joiden odotettu tuoton ja riskin suhde on parempi. Uusia sijoituskohteita on löydetty mm. kehittyviltä markkinoilta, joiden talouskasvu on vauhdikkaampaa, Rissanen sanoo.

Uusia sijoituksia tehtiin lähes yhtä paljon joukkovelkakirjoihin kuin osakkeisiinkin. Koko toimialalla euroalueen joukkovelkakirjoja myytiin saman verran kuin euroalueen ulkopuolisia joukkovelkakirjoja ostettiin. Myynti kohdistui suomalaisiin ja euroalueen julkisyhteisöjen velkakirjoihin.

– Myyntien taustalla vaikuttanee euroalueen hyvän luottoluokituksen maiden äärimmäisen alhainen korkotaso; korkotuottojen saaminen näistä tuotteista alkaa olla hyvin vaikeaa. Ostoja puolestaan ohjattiin euroalueen ulkopuolisiin kohteisiin, rahoituslaitosten joukkovelkakirjoihin ja sijoitusrahastoihin.

Erinomaiset tuotot näkyvät myös pitkällä aikajänteellä. Toimialan keskimääräinen, vuotuinen reaalituotto on 3,9 % ajanjaksolla vuoden 1997 alusta vuoden 2012 loppuun. Kun työeläkemaksun tulevaa kehitystä arvioidaan, reaalituotto-oletus pitkän aikavälin perusarviossa on 3,5 prosenttia.

Suomalaisten työeläkkeistä noin neljäsosa rahoitetaan aiemmin rahastoiduilla maksuilla ja niiden sijoitusten tuotoilla. Sijoitustoiminnan tavoitteena on hillitä työeläkemaksujen nostopaineita tulevaisuudessa. Koko järjestelmän rahoituksen kannalta merkitystä on ennen kaikkea sijoitusten pitkän aikavälin kehityksellä.

Eläkevaroja koskeva Telan tilastoanalyysi sisältää tiedot eläkevakuutusyhtiöiden (LähiTapiola Eläkeyhtiön osalta luvut alustavia, pohjautuvat ennakkotietoihin), eläkekassojen, eläkesäätiöiden, Kelan toimihenkilöiden eläkerahaston, Kevan, Kirkon keskusrahaston, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Merimieseläkekassan, Suomen Pankin Eläkerahaston ja Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnasta. Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva.

One thought on “Tela: Työeläkevaroillemme saatiin viime vuonna korkeat tuotot

  1. Osaketuotto

    Hienoa, että saivat osakkeille 12,8% tuoton. Eläkesijoittajilla on mahdollisuus sijoittaa koko maailmaan ja MSCI World ETF (poislukien kehittyvät maat) on noussut viimeisen vuoden aikana 14,37%. Eläkesijoittajat eivät hävinneet indeksille kuin 10%. Kannattaako näille maksaa rahojen sijoittelusta ja ennenkaikkea kannattakoo heidän olla ylpeitä saavutuksestaan?

Comments are closed.

Related Posts