Teollisuus on vetovuorossa kun rekennusteollisuus hiljentää

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimialakatsaus valottaa yksittäisten toimialojen tilannetta. Toimialoista positiivisimmin ovat kehittymässä sähkö- ja elektroniikkateollisuus, paperiteollisuus ja konepajateollisuus sekä yksityisomisteiset palvelutoimialat. Talonrakentamisen odotettaan sen sijaan hiljenevän loppuvuotta kohti mentäessä.

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto on useamman vuoden kestäneen alamäen jälkeen kääntynyt kasvuun. Uusien vientitilausten arvo putosi tammi-maaliskuussa edellisestä neljänneksestä, mutta niiden arvo kuitenkin nousi vuodentakaisesta. Metallien jalostuksen vientihinnat ovat kovassa nousussa, tammi-huhtikuussa ne kohosivat 26 prosenttia edellisvuodesta. Ensi vuonna nousutahti kuitenkin hidastuu huomattavasti. Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa on lähestymässä vuoden 2008 tasoa. Moottoriajoneuvojen viennin määrä lisääntyy tänä vuonna arviolta runsaat 20 prosenttia viimevuotisesta.  

Paperiteollisuuden tuotanto ja vienti nousevat ensi vuonna tuntuvasti, kun Äänekosken uusi biotuotetehdas on täydessä käynnissä. Työn tuottavuus nousee selvästi ennustejaksolla. Puutuoteteollisuudessa investointiaste pysyy lähivuosina ennallaan. Kemianteollisuuden kannattavuus pysyy ennustevuosina hyvänä, kun yksikkötyökustannukset edelleen hieman alenevat.

Venäjän asettamat elintarvikkeiden tuonnin rajoitukset jatkuvat ainakin koko tämän vuoden. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa Venäjän osuus Suomen elintarvikkeiden viennistä oli 5,6 prosenttia ja juomien viennistä 8,9 prosenttia.

Talonrakentamisen kasvun odotetaan hidastuvan kuluvan vuoden jälkipuoliskolla. Ensi vuonna talonrakentamisen aktiviteetti vaimenee edelleen ja asuntojen uudistuotannon kasvu normalisoituu pitkän aikavälin kolmeen prosenttiin. Talonrakentamisen kasvun hidastuminen vaimentaa myös maa- ja vesirakentamisen kasvua. Investointien kasvu vaimenee, mikä työvoimakustannusten laskun tukemana parantaa rakennusyritysten kannattavuutta. Työllisyys ja työpanos kohoavat ennustejaksolla noin prosentin vuosivauhtia.  

Yksityisten palvelutoimialojen tuotos kasvaa yli 2 prosenttia tänä vuonna ja 1,5 prosenttia vuonna 2018. Kaupan alan kasvu hidastuu tänä vuonna jonkin verran. Autokaupan kasvu hidastuu selvästi, mutta muuten vähittäiskaupan kehitys on edelleen kohtalaista. Rakennusalan kasvu tukee tukkukaupan kehitystä.Majoitus- ja ravitsemistoiminnan arvonlisäys kasvaa kuluvana vuonna suhteellisen kovaa vauhtia. Sitä tukee mm.ulkomaisten matkailijoiden määrän kasvu. Hotellien keskimääräinen huoneenkäyttöaste on ennätyksellisen korkea, mikä tukee alan investointeja. Kuljetuksen ja varastoinnin arvonlisäys on vähentynyt, kun bkt:n kasvu on nojannut paljolti palvelualoihin. Toimialalla on nyt kuitenkin nähtävissä positiivista kehitystä.

Rahoitus- ja vakuutusalan kehitys Suomessa on vakaata, mutta ajan myötä tulee jonkin verran paineita poikkeuksellisesta rahapolitiikasta, lisääntyneestä viranomaisvalvonnasta, uusista toimijoista markkinoilla sekä Britannian EU-erosta

 

Related Posts