Terveysteknologia muodostaa lähes puolet Suomen korkean teknologian viennistä

   Suomen terveysteknologian teollisuuden vienti vuonna 2012 kasvoi 22,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja oli arvoltaan yhteensä 1,65 miljardia euroa. Näillä luvuilla terveysteknologia tuottaa nyt 38 prosenttia Suomen korkean teknologian viennistä ja on jo jonkin aikaa ollut Suomen toiseksi suurin korkean teknologian vientiala telekommunikaation jälkeen.

   Terveysteknologian Liitto ry FiHTAn toiminnanjohtaja Terhi Kajaste sanoo, että terveysteknologia on tällä hetkellä suomalaiselle teollisuudelle ja kansantaloudelle vieläkin tärkeämpi kuin numerot osoittavat.

”Tarvitsemme tällaista vahvasti kasvavaa toimialaa nyt, kun lähes koko muu teollisuus sukeltaa ja kauppatase on kääntynyt negatiiviseksi. Terveysteknologia edustaa kaikkea sitä, mitä Suomessa olevalta, tänne syntyvältä ja tänne tulevalta yritystoiminnalta toivotaan: kasvua, kansainvälisyyttä, innovatiivisuutta, huippuosaamista ja pysyvyyttä”, Kajaste sanoo.

”Terveysteknologia on myös siitä harvinainen ala, että tuotteita kannattaa valmistaa ja koota Suomessa. Monilla muilla aloilla tuotanto siirtyy enenevässä määrin Suomesta pois. Terveysteknologia työllistääkin jo yli 10.000 henkeä.”

   FiHTAn puheenjohtaja, Innokas Medical Oy:n toimitusjohtaja Jouni Ihme kertoo, että FiHTA on julkaissut hiljattain kannanoton, jossa esitellään toimenpiteitä terveysteknologian toimintaedellytysten kehittämiseksi. Julkilausuma on luovutettu työ- ja elinkeinoministeriölle otettavaksi huomioon, kun maamme teollisuuspoliittisia linjanvetoja tehdään.

”Kiinnitämme julkilausumassa huomiota muun muassa rahoituksen turvaamiseen, sillä terveysteknologian tuotteiden kehittäminen kaupallisiksi tuotteiksi kestää poikkeuksellisen kauan. Haluamme myös kehittää yhteistyötä yliopistollisten sairaaloiden kanssa. Uhkana on, että kun hoitopuolen resurssien tarve kasvaa, yo-sairaaloiden resursseja aletaan ohjata tutkimuksesta ja kehittämisestä hoitotyöhön”, Jouni Ihme sanoo.

Terveysteknologia kasvoi vuonna 2012 kaikilla osa-alueilla. Erityisen voimakasta kasvu oli sähkökäyttöisissä terveydenhuollon laitteissa ja kuvantamislaitteissa. Maantieteellisesti vienti kasvoi eniten USA:han, Venäjälle ja Aasiaan. Euroopassa kasvua oli jonkin verran.

Terveysteknologian vienti on kasvanut viimeisten viiden vuoden aikana keskimäärin 8,1 prosenttia ja kauppataseen ylijäämä keskimäärin 13,6 prosenttia. Kauppataseen ylijäämä nousi vuonna 2012 ennätykselliseksi siitä huolimatta, että terveysteknologian tuonti Suomeen kasvoi voimakkaasti.

Suomen terveysteknologian teollisuus jakautuu selvästi muutamaan globaaliin suureen yritykseen sekä lukuisiin pieniin ja keskisuuriin kasvuyrityksiin. Suurimmat toimijat ovat usein kansainvälisten konsernien Suomessa toimivia tytäryhtiötä. Poikkeuksen muodostaa edelleen vahvasti suomalaisessa omistuksessa oleva Planmeca Group.

”Ala ei siis ole homogeeninen ja kasvun haasteet ovat yrityksissä erilaisia. Yritykset pitävät kuitenkin tulevaisuuden näkymiä hyvinä, sillä markkinat kasvavat edelleen. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta pidetään merkittävimpänä uhkana kasvulle”, Terhi Kajaste sanoo.

Related Posts

Talous

”Jotain tarttis tehrä”

7.2.2024 Sauli Niinistö valtiopäivien avajaisissa lausui: ”Suomessa ei ole ollut merkittävää reaalista talouskasvua kuuteentoista vuoteen. Samana aikana julkisen sektorin huolestuttavan tuntuva velkaantuminen on jatkunut. On