Top 10 rankingit seurannassani

Sijoittaminen

 

Kirjoitin tarkemmat kuvaukset seurannassani olevista rankingeista.

https://sinisaariconsulting.com/StockAnalysisTool.html

 

Yhteispisteet muodostuvat seuraavien kymmenen rankkeerauksen perusteella. Paras saa 10 pistettä, seuraava 9 jne. Paitsi kahdessa rankingissa kaikki saavat tasapisteet 5,5. Yhteenvetosivujen pistemäärä on näiden pisteiden summa (points2). Lisäksi yhteenvetosivulla on sarake Points, joka kertoo kuinka monessa rankingissa yhtiö on mukana.

 

1.     DCF all

 

Yhteenveto välilehden DCF arvonmäärityslaskemista. Jos prosentit ovat plussalla niin arvo on suurempi kuin tämänhetkinen kurssi. Prosentit on normeerattu siten että ne ovat välillä -100%-100%. Laskee keskiarvon eri menetelmien tuloksista ja sen mukaan paremmuusjärjestykseen. DCF-puoli on se kaikkein vaikein tapa arvioida osakkeita. Laskelmat perustuvat niin monille oletuksille ja kauas tulevaisuuteen.

Perusoletuksenahan sivulla on, että kaikilla yhtiöillä on sama 10% kasvuoletus. Näinhän ei todellisuudessa ole. Esimerkiksi Keskisuomalaisen tapauksessa oikeampi luku olisi ehkä 5% ja Harvialla 25%. Näiden vaihtaminen muuttaisi jo kuvaa aika paljon. Prosentteja voi muuttaa kyseisellä sivulla.

En myöskään anna paljonkaan arvoa sellaisille käsitteille kuin volatiliteetti ja beta. Joidenkin mielestä yritysten tuottovaatimusta pitäisi säätää näiden kautta.

Volatilitetti = keskihajonta. Tämä ei ole mielestäni riskin mittari. Heiluntaa on molempiin suuntiin. Rankaisee siitä jos kurssi nousee. Paljon käytetty Sharpen luku vääristyy myös samasta syystä. Siinä tuotto jaetaan keskihajonnalla. Mielestäni toimisi paremmin jos volan jakaisi kahdella eli Sharpe ratio = Tuotto /(Vola/2).

Betan kanssa on sama ongelma. Beta 1 tarkoittaa että osakkeen hinnan vaihtelu sama kuin indeksillä. Ja jos beta on suurempi kuin 1  niin olisi riskisempi.

En siis ota arvonmäärityksessä huomioon volaa ja betaa ollenkaan kuten useimmat tekevät.

 

2.     Div_Reinv_all

 

Yhteenveto välilehden Div_ReInv laskelmista. Laskee osakkeen tuotot siltä ajalta jolta on aineistoa. Sekä pelkkä kurssinousu, osingot mukaan luettuna ja siten, että saadut osingot on uudelleen sijoitettu samaan osakkeeseen. Laskee lisäksi vuotuisen korkoa-korolle prosentin osingot uudelleen sijoitettuna kokonaistuotosta (CAGR, Compounded Annual Growth Rate). Ja tämän mukaan paremmuusjärjestyksen.

 

3.     Rank

Laskee tiettyjen tunnuslukujen keskiarvot viideltä vuodelta ja niiden perusteella yhteistunnusluvun kaavalla

roe%/8+div%+ep%/5

 

Ja tämän mukaan järjestykseen

4.     Buy

Laskee osakekohtaisen tulokset, osingon ja hinnan kasvuvauhdin (EDP Growth) viideltä vuodelta ja laittaa näiden keskiarvon mukaan järjestykseen.

 

5.       P/FCF

 

Hinta/vapaa kassavirta vuosittain, jos on joka vuosi välillä 0-30 niin yhtiö pääsee mukaan listalle (vihreä). Normeerattu niin että luvut ovat välillä -30 – +30. Vapaa kassavirta on laskettu tilinpäätöstiedotteen rahavirtalaskelmasta kaavalla liiketoiminnan rahavirta –  investointien rahavirta. Ei voi asettaa järjestykseen joten kaikille kymmenelle listalle päässeelle samat pisteet,

 

6.     CROIC

 

Kassavirran tuotto%. Kassavirta jaettuna sidotulla pääomalla. Vertaa tunnuslukuihin ROE ja ROI. Paremmuusjärjestys keskiarvon perusteella.

 

7.     Gra_Gor

 

Grahamin ja Gordonin arvonmääritys laskettuna sivulla mainituilla kaavoilla. Jos keskikurssi alittaa arvonmäärityksen tuloksen kaikilla, niin vihreä, jos kahdella tavalla, niin keltainen. Kymmenen parasta valitaan. Ei voi asettaa järjestykseen, samat pisteet kaikille.

 

8.     Magic

 

Joel Greenblattin esittelemä Magic Formula. Laitetaan yhtiöt ROI:n ja E/P:n mukaan järjestykseen, lasketaan järjestykset yhteen ja otetaan kymmenen pienintä. Tässä lasketaan samat myös keskiarvojen perusteella. Kokonaisjärjestys määräytyy näiden neljän sijoituksen perusteella

 

9.     Price_Changes

 

Kurssin muutos vuoden 2020 alusta, tämän mukaan järjestykseen

 

10. Dividend

 

Seuraavan vuoden osinkoennusteprosentin mukainen järjestys

 

Related Posts