Trendikauppaa Carrin mukaan

 

Johdanto

TTC:n (Technical Traders Club) lokakuun kuukausikokouksessa 29.10.2012 kertoi Toni Oksanen kirjan “Thomas K. Carr: Trend Trading for a Living” opeista.

 

Kirjaesittely Trend Trading for a Living

 

Toni Oksanen esitteli Dr. Thomas K. Carrin kirjasta Trend Trading for a Living (McGraw – Hill 2008) sen kuvaamia kymmentä eri osto- ja myyntitilannetta lyhyen ja keskipitkän aikavälin osake-ja ETF-kaupalle. Kirjan tapaukset osto- ja myyntitilanteista ovat tarjonneet Tonille ajoituksen keinoja ja valmiiksi pureskeltuja sääntöjä isojen volyymien vakaiden osakkeiden ja vipu-ETF:ien Swing Trading kauppaan. Isolla volyymillä tarkoitetaan osakkeen päivävaihtoa, joka on keskimäärin yli noin 500000 osaketta.
Viisi esitetyistä tilanteista on ostotapauksia ja viisi muuta ovat lyhyeksimyyntitapauksia. Kaupan tapauksissa tarkastellaan ensin markkinan suunnan tyyppi ja niihin sopivat härkämäiset tai karhumaiset kauppatilanteet. Mahdollinen signaali ja vahvistus kauppapäätökselle haetaan sitten 1-3:sta indikaattorista ja japanilaisista kynttilöistä.

Kokeillessaan ja soveltaessaan Carr'in oppeja, on Toni tehnyt tarvittavat tekniset analyysit BigChartsin Advanced Chart työkalulla, joka on verkossa (bigcharts.marketwatch.com) vapaasti käytössä.

 

Markkinatyypin ja trendin tunnistaminen

 

Osakkeen tai indeksin pääsuunta tunnistetaan päiväkäyrän yksinkertaisiin liukuviin keskiarvoihin sma20:een ja sma50:een perustuen. Instrumentin määritellään olevan nousevassa eli härkämäisessä trendissä, kun se tekee korkeampia pohjia ( ja mieluummin korkeampia huippuja, mikä ei ole välttämätöntä) vähintään kolmen viime kuukauden aikana. Instrumentin määritellään olevan heikosti nousevassa trendissä, kun päiväkäyrän liukuva keskiarvo sma20 on pääosin nousevan suuntainen ja pääosin nousevan suuntaisen sma50:n päällä. Instrumentin trendi on vahvasti nouseva, kun sma20:n suunta on koko ajan nouseva ja aina johdonmukaisesti nousevan suuntaisen sma50:n yläpuolella. Mitä kauempana ovat toisistaan nämä kaksi liukuvaa keskiarvoa liikkuvat, sitä vahvempi on trendi.

 

Markkinan tai osakkeen pääsuunnat ovat:

 

 • Vahva härkämäinen trendi,

 • Heikko härkämäinen trendi,

 • Vahva karhumainen trendi,

 • Heikko karhumainen trendi,

 • Sivuliike (ei trendiä, sivuliike vaihteluvälissä)

 

Tarkasteltavaksi markkinaksi voidaan valita tietyn maan pörssi-indeksi, maantieteellisen tai teollisuusalan sektori-indeksi tai itse tarkasteltava sijoitusinstrumentti.

 

Teknisen analyysin indikaattorit.

 

Kauppapäätöksen vahvistusta varten käytettävät hinta- tai hinta- ja volyymipohjaiset matemaattiset indikaattorit ovat eri kauppatilanteisiin sopiva osa seuraavista:

 

 • yksinkertaiset liukuvat keskiarvot sma20, sma50 ja sma200,

 • Moving Average Convergenge Divergence, MACD

 • Stokastinen Oskillaattori, SO

 • On Balance Volume, OBV

 • Relative Strength Index, RSI

 • Commodity Channel Index, CCI.

 

Kurssikehityksen muotoon liittyviä käytettyjä ”indikaattoreita” ovat trendiviivoilla hahmoteltuja ja kanavat, suorakaiteet, kolmiot ja kiilakuviot.

 

Viimeisimmän ajan markkinakäyttäytymisen tarkasteluun käytetään ”indikaattorina” japanilaisia kynttilöitä ja niiden muodostelmia.

 

Allakuvatuista 5:stä ostotilanteesta ja 5:stä lyhyeksimyyntitilanteesta 8 kauppatilannetta perustuu hintamuodostelman hahmottamiseen ja 2 muuta kauppatilannetta hintojen suunnan ja indikaattorin välisen suunnan eriytymiseen eli divergenssiin.

 

Yllämainut ostotilanteet ja muodostelmat ovat nähtävissä graafeista yllämainitun Dr. Carrin kirjan niissä kappaleissa, jotka kuvaavat kyseisiä osto- ja lyhyeksimyyntilanteita.

 

Ostotilanne 1: ”Pullback” eli Vetäytyminen

 

On kurssin pienehkö vetäytyminen alaspäin eli ”hengähdys” nousumarkkinassa.

 

Pullbackiä eli hinnan vetäytymistä hyödynnetään ostoihin nousevassa markkinassa sekä vahvassa härkämäisessä trendissä että heikossa härkämäisessä trendissä.

 

Ensiksi pitää tunnistaa nousutrendissä oleva osake, joka on vetäytynyt joko nousevalle liukuvalle keskiarvolle sma20:lle, 20ma:n ja sma50:n välille tai koko matkan sma50:een asti, tai nousevalle trendilinjalle, joka on piirretty hintakäyrän nousevien osapohjien kautta.

 

Toiseksi, nopean stokastisen oskillaattorin (5,3) pitää olla pudonnut alle ylimyydyn 20:n linjan.

 

Kolmanneksi, viimeisen päivän japanilaisen kynttilän tulee olla härkämäinen käännekynttilä esimerkiksi vasara, edellisen kynttilän ympäröivä vihreä kynttilä, läpitunkeva tai Doji.

 

Kun edellämainitut kolme ehtoa ovat täyttyneet, niin osakkeelle saadaan ostosignaali.

 

 

Ostotilanne 2: ”The Coiled Spring” eli Kierrejousi

 

Kierrejousimuodostelma ilmenee alaspäin tai sivuttain suppenevana volatiliteettina. Tämä hintamuodostelma tunnistetaan siten suppenevasta lipusta, suppenevasta viiristä tai suppenevasta symmetrisestä kolmiosta, joiden kuvioiden pituus on 7 – 20 päivää.

 

Kierrejousta hyödynnetään ostoihin nousevassa markkinassa sekä vahvassa että heikossa härkämäinesessä trendissä ja sivuttaisliikkeessa. Meillä pitää siten ensin olla liukuvien keskiarvot sma20 ja sma50 noususuunnassa ja sma20 likuvan keskiarvon sma50 yläpuolella, jotta tiedämme että kierrejousen ylemmän trendilinjan ylösmurtautumiselle on otolliset lähtökohdat. Osakkeen pitää myös olla tehnyt äskettäin vähintään kolmen kuukauden huippu ennen kierrejousen kehittymistä.

 

Kun kierrejousen hintojen vaihteluväli on kiristynyt kuvionsa sisällä, niin hinta vahvan osakkeen tapauksessa murtautuu todennäköisesti läpi kierrejousen ylemmän trendilinjan ylössuuntaiseen liikkeeseen.

 

Kierrejousen hintamuodostelman suppeneminen tapauksessa sen ylemmän trendilinjan murtuminen on ostosignaali. Ostosignaalin saamiseksi ei kierrejousen tapauksessa tarvita matemaattisten momentum- indikaattoreiden tarkastelua.

 

 

Ostotilanne 3: Härkämäinen divergenssi hintojen ja indikaattorien välillä.

 

Härkämäinen divergenssi hintojen ja indikaattorien suuntien välillä soveltuu ostotilanteeksi parhaiten, kun markkinoiden pääsuunta on heikossa härkämäisesti trendissä, sivuliikkeessä tai karhumaisessa trendissä. Härkämäisellä divergenssillä eli eriytymisellä, tarkoitetaan laskevan kurssissuunnan ja indikaattorien nousevan suunnan välistä eroa. Indikaattorit osoittavat silloin uuden kurssipohjan olevan ”perusteeton”.

 

Härkämäinen divergenssi on otollinen ostotilanteena, kun osake on pitkän aikavälin nousutrendissä, eli kun nouseva tai laskeva yksinkertainen liukuva keskiarvo s50ma on päiväkäyrällä nousevan sma200:n päällä.

 

Sitten härkämäinen divergenssi on pätevä osakkeen ostotilanteena, jos sen hinkäyrä täyttää seuraavat ehdot:

Ensiksikin osakkeen hinta on päiväkäyrällä yksinkertaisen liukuvan keskiarvon sma50:n alla.

Toiseksi kurssikäyrällä on vetäytymisensä aikana vähintäin kaksi selvää osapohjaa alaspäin ja niiden osapohjien aikaväli on vähintään viisi kauppapäivää.

Kolmanneksi kahden tai useamman indikaattorin seuraavista MACD, MACD histogrammi, stokastinen oskillaattori, RSI, OBV tai CCI viimeinen osapohja on noussut edellistä osapohjaa korkeammalle hinnan viimeisen osapohjan ajankohtana.

 

Kun e.m. ehdot ovat täyttyneet, niin ostosignaali saadaan hintakäyrän härkämäisestä japanilaisesta käännekynttilästä, joka voi olla esimerkiksi doji, vasara, ympäröivä kynttilä, jonka päätöshinta on yli aloitushinnan, tai aamutähti.

 

Mikäli kurssipohja on päiväkäyrällä yksinkertaisen liukuvan sma200:n linjan, trendilinjan tai aikaisemman luona, niin osakkeen purkautumisen todennäköisyys käännekynttilästä selvästi ylöspäin on vieläkin korkeampi.

 

Toni Oksanen on hyödyntänyt useimmin tätä ostotilannetta ”Härkämäinen Divergenssi” osake- ja ETF- ostoihin.

 

 

Ostotilanne 4: ”Blue Sky Breakout” eli murtautuminen siniselle taivaalle

 

Tätä tilannetta hyödynnetään ostoihin vahvassa nousevassa markkinassa eli vahvassa härkämäinesessä trendissä. Monet kaupankävijät kuitenkin pelkäävät ostaa tässä tilanteessa, koska indikaattorit osoittavat osakkeen olevan yliostetun ja nousun jo pitkitetyn.

 

Hintojen murtautumisella yli taivaanrinnan ”siniselle taivaalle” edellytyksenä on se, että edeltävältä kolmelta kuukaudelta ei ole saa olla peräisin murtumistasoa ylempiä vastustasoja haittaamassa kurssin mahdollista selvää nousua taivaanrannan yläpuolelle. Kun murtumistason yläpuolella ei ole lähellä mitään vastustasoja, niin hinnoilla on usein taipumus nousta ylöspäin nopeasti ja paljon. Ennen taivaanrannasta ylösmurtautumista esiintyy ”kuppi ja kahva” -hintamuodostelma, joka ennakoi todennäköistä härkämäistä kurssiliikettä ”sinisellä taivaalle” taivaanrannan päälle. Eli ”sininen taivas” on uusi korkeampi hinta-alue edellisen kolmen kuukauden hintahuipun yläpuolella.

 

Tämän hintamuodostelma pätevöityminen ”Blue Sky Breakout” ostotilanteeksi vaatii neljän seuraavan hinnamuodostusehdon ja tekniselle On Balance Value- indikaattorille asetetun kasvuehdon täyttymistä:

 

Ensiksikin osakkeen päätöshinnan täytyy tehdä uusi 20:n päivän huippu, joka seuraa aikaisempaa huippua edellisen 20:n päivän aikana. Uusi huippu seuraa ylimyyntiä tai hintojen vakiintumista , joka kestää vähintään 5 kauppapäivää.

 

Toiseksi, nykyisen hintahuipun tulee olla merkittävä, mikä tarkoittaa sitä, että sen pitää olla korkeampi kuin kaikki päätöshinnät edeltävien kolmen kuukauden aikana.

 

Kolmanneksi, emme halua ostaa osaketta, joka on noussut liian korkealle, eli osakkeen päätöshinta ei saa olla yli 3 x edellisen 52:n viikon matalin hinta.

 

Neljänneksi, hinnan murtuessa yli taivaanrannan sinisen taivaan alueelle pitää On Balance Volume indikaattorin (OBV) arvon olla kasvava ja korkein viimeisen kolmen kuukauden aikana. OBV volyymi-indikaattori on pikemminkin ennakoiva indikaattori kuin seuraava indikaattori, ja se on hyödyllinen ennakoitaessa tulevia hinnan nousuja, kun se kulkee samaan suuntaan kuin osakkeen hintakehitys.

 

Viidenneksi, taivaanrannan murtumispäivän japanilaisen kynttilän pitää olla vihreä eli sen päätöshinnan korkeampi kuin aloitushinnan.

 

Ostotilanteen ostosignaali saadaan, kun kaikki 5 edellä mainittua ehtoa ovat täyttyneet.

 

 

Ostotilanne 5: ”The Bullish Base Breakout” eli Ylösmurtautuminen Härkämäisestä Pohjasta

 

Tätä ostotilannetta ”Härkämäisestä pohjasta ylösmurtautuminen” voidaan hyödyntää ostoihin laskevassa markkinassa eli sekä vahvassa että heikossa karhumaisessa trendissä, sivuttaisliikkeessa sekä heikossa härkämäisessä trendissä.

 

Se, että osake on alkanut liikkua sivuttain aikaisemman laskun sijasta tekee pohjasta härkämäisen. Jotta pohja olisi pätevä, meidän pitää tietää kaksi seikkaa hinnanmuodostuksesta oletetulla pohjalla: Hinnanmuodostuksen pitää saavuttaa momentumia ja meillä pitää olla näyttöä siitä, että osakkeen kerääminen on kasvussa.

 

Pohjamuodostelman pätevoityminen härkämäiseksi ylösmurtautumiseksi vaatii kahden teknisen indikaattorin MACD (Moving Average Convergence Divergence) ja OBV:n (on Balance Volume) härkämäisen eli positiivisen indikaation.

 

Ensiksi, osakkeen on pitänyt olla laskutrendissä, joko vahvassa tai heikossa ennen oletettua pohjaa.

Toiseksi, osakkeen hinnan on pitänyt ainakin viimeiset 30 kauppapäivää liikkua jonkinlaisessa vakaantumiskuviossa. Näitä vakaantumiskuvioita ovat kolmiot ja suorakaiteet, jotka haluamme tällöin nähdä laskutrendin päätteeksi. Sivuttaiset suorakaiteet ja laskevat suorakaiteet ovat päteviä pohjakuvioita. Symmeriset, nousevat ja laskevat kolmiot ovat myös päteviä pohjakuvioita, joista voi odottaa hinnan todennäköistä härkämäistä ylösmurtautumista. Sensijaan ”nousevaa kiilaa” emme halua nähdä pohjan ”vakaantumiskuviona” tässä mahdollisessa ostotilanteessa, koska tästä kuviosta seuraa tavallisesti alasmurtautuminen ja laskutrendin jatkuminen.

 

Kun olemme tunnistaneet vakaantuvan pohjamuodostelman laskutrendissä olleesta osakkeesta, niin tarvitsemme vahvistuksen sille, että kysymyksessä on härkämäinen hintapohja:

 • MACD indikaattorin on pitänyt tehdä nousevia pohjia samanaikaisesti kun hintapohjamuodostelmassa on tehty korkeampia huippuja tai sivuttaisliikettä.

 • OBV indikaattorin pitää murtautua yli sen huippujen kautta piirretyn trendilinjan ja siten vahvistaa, että osaketta aletaan kerätä nousevaan hintaan.

 

Ostotilanteen ostosignaalin saamiseksi vaaditaan lopuksi vihreä japanilaisen hintakynttilä, eli päivän päätöshinnan pitää olla korkeampi kuin aloitushinta.

 

 

Lyhyeksimyyntitilanne 1: ”The Relief Rally” eli Helpotusralli.

 

Kyseessä on ”helpotusralli” eli optimistinen nousupyrähdys laskumarkkinassa. ”Helpotusrallista” myydään lyhyeksi sekä vahvassa että heikossa karhumaisessa trendissä.

 

Osakkeen määritellään olevan laskutrendissä, kun osakkeen hintakehitys tekee selkeästi matalampia pohjia. Osake on vahvassa laskutrendissä, kun sen yksinkertainen liukuva keskiarvo sma20 aina putoaa ja on laskevan sma50:n alapuolella päiväkäyrällä. Osake on heikossa laskutrendissä, kun sen liukuva keskiarvo sma20 on useinmiten laskevan suuntainen ja on laskevan sma50:n alapuolella.

 

Helpotusralli on käänteinen muodotelma verratessa ”pullbackiin eli vetäytymiseen”, jota kuvattiin edellä ostotilanteena 1. Lyhyeksimyynnin kohteeksi etsimme osaketta, joka on pyrähtänyt vahvasta tai heikosta laskutrendistä ylöspäin saavuttaakseen merkittävän liukuvan keskiarvon, minkä voi olettaa toimivan ”vastuslinjana”. Helpotusralli voi olla lyhyen aikavälin voitonkotiutustilanne, lyhyiden positioiden takaisinoston paikka yllättävän hinnannousun tapauksessa tai se voi olla seuraus uutisesta tai yrityksen tulostiedosta. Osakkeen uudelleenarvioinnin jälkeen hallitseva laskutrendi kuitenkin palautuu etenkin silloin, kun markkinan pääsuunta on karhumainen.

 

Pätevän helpotusrallin tunnistamiseksi vaaditaan kolmen ehdon täyttymistä:

Ensiksikin, tulee tunnistaa vahvasssa tai heikossa laskutrendissä oleva osake, joka on pyrähtänyt ylöspäin vahvasti laskusuuntaiseen sma20:een tai heikosti laskusuuntaiseen sma50:een asti.

Mikäli kyseinen liukuva keskiarvo yhdistyy tai on lähellä laskevan trendilinjan kanssa, joka on piirretty laskevan hintakäyrän huippujen kautta, niin lyhyeksimyyntilanteen onnistuneen hyödyntämisen todennäköisyys paranee lisää.

Toiseksi, nopean päivän stokastisen oskillaattorin (5,3) arvon pitää nousta yliostetun 80:n linjalle, tai sen yli, lyhyeksimyyntilanteessa.

Kolmanneksi, hintakynttilän on pitänyt helpotusrallissa noustä tärkeälle liukuvalle keskiarvolle, ja sitten muuttua karhumaiseksi japanilaiseksi kynttiläksi, esim. Dojiksi, iltatähdeksi tai hirressä roikkuvaksi mieheksi.

 

Lyhyeksimyyntisignaali osakkeelle saadaan, kun kaikki kolme edellä mainittua ehtoa ovat täyttyneet.

 

Lyhyeksimyyntitilanne 2: Karhumainen divergenssi hintojen ja indikaattorien välillä.

 

Karhumainen divergenssi hintojen ja indikaattorien suuntien välillä soveltuu lyhyeksimyyntilanteeksi, kun markkinoiden pääsuunta on heikossa karhumaisessa trendissä, sivuliikkeessä tai heikossa härkämäisessä trendissä. Karhumaisella divergenssillä eli eriytymisellä, tarkoitetaan lyhyen aikavälin nousevan kurssissuunnan ja indikaattorien laskevan suunnan välistä eroa. Indikaattorit osoittavat silloin uuden kurssihuipun olevan ”perusteeton”.

 

Karhumainen divergenssi näkyy osakkeessa, joka on pitkän aikavälin laskutrendissä, mutta on nyt selkeässä nousurallissa ja sen hinta on tehnyt äskettäin sarjan korkeampia huippuja.

 

Karhumainen divergenssi on otollinen ostotilanteena, kun osake on pitkän aikavälin laskutrendissä, eli kun nousevan tai laskevan suuntainen yksinkertainen liukuva keskiarvo sma50 on laskevan suuntaisen sma200:n alapuolella päiväkäyrällä.

 

Sitten karhumainen divergenssi on pätevä ostotilanteena, jos sen hintakäyrä täyttää seuraavat ehdot:

Ensiksikin osakkeen hinta on päiväkäyrällä yksinkertaisen liukuvan keskiarvon sma50:n yläpuolella.

Toiseksi kurssikäyrällä on rallinsa aikana vähintäin kaksi selvää osahuippua, joista viimeinen on edellistä korkeampi ja näiden osahuippujen aikaväli on vähintää viisi kauppapäivää.

Kolmanneksi kahden tai useamman indikaattorin seuraavista: MACD, MACD histogrammi, RSI, CCI viimeinen osapohja on edellistä osapohjaa matalammalle hinnan viimeisen osahuipun kohdalla.

 

Kun e.m. ehdot ovat täyttyneet, niin lyhyeksimyyntignaali saadaan hintakäyrän karhumaisesta japanilaisesta käännekynttilästä, joka voi olla esimerkiksi Doji, iltatähti tai hirressä roikkuva mies tai punainen ympäröivä kynttilä, jonka päätöshinta on alle päivän aloitushinnan.

 

Mikäli kurssihuippu on ”rallannut” päiväkäyrällä ylöspäin yksinkertaisen liukuvan keskiarvon sma200:n muodostaman ”vastuslinjan” tienoille, niin osakkeen todennäköisyys notkahtaa alaspäin on vielä suurempi.

 

 

Lyhyeksimyyntitilanne 3: ”The Gap Down”eli Aukko alaspäin

 

Aukko Alaspäin” – on trendinvastainen kaupankäyntitapa. ”Aukko Alaspäin” soveltuu lyhyeksimyyntilanteeksi, kun markkinoiden pääsuunta on vahvassa härkämäisessä trendissä, heikossa härkämäisessä trendissä tai sivuliikkeessä. Tässä lyhyeksimyyntitilanteessa myydään pääosin osakkeita, jotka ovat vahvassa nousutrendissä, mutta jotka osakkeet ovat juuri tehneet täyttämättömän aukon alaspäin, eli pudonneet ”yön yli” eli edellisestä kaupankäyntipäivästä selkeästi aukolla alaspäin aamun avauksessa ja eivät sitten enää pysty päivän aikana nousemaan edellisen päivän alimmalle hinnalle asti.

 

Pätevän ”Aukko Alaspäin” – muodostelman tunnistaminen on erittäin helppoa:

 

Ensiksikin, meidän pitää tunnistaa osakkeen olevan jatkuvassa nousutrendissä. Jatkuva nousutrendi määritellään seuraavasti:

 • Liukuvan keskiarvon sma50 suunta on jatkuvasti nouseva ilman merkttäviä vetäytymisiä alaspäin,

 • Hinta on pysynyt sma50:n yläpuolella vähintään 40 kaupankäyntipäivää,

Toiseksi, mellä pitää olla täyttämätön aukko viimeisen hintakynttilän päällä, eli aukollisen päivän sisäisen huipun on pitänyt jäädä edellisen päivän sisäisen pohjan alapuolelle.

 

Kun edellä mainitut ehdot on täytetty, niin saadaan lyhyeksimyyntisignaali aukkopäivän jälkeen, jos hinta on silloin aukkopäivän hintakynttilän matalimman arvon alapuolella.

 

Ei pidä koskaan ostaa osakkeen hinnan pudotusta tukitasolle täyttymättömän aukon jälkeen, vaikka nousevan trendi olisi kuinka vahva tahansa. Hinta-aukkoa alaspäin ei siten pidä aliarvioida nousutrendissä, se on todennäköisesti todellinen trendintappaja.

 

 

Lyhyeksimyyntitilanne 4: ”Blue Sea Breakout” eli Alasmurtautuminen Mereen.

 

Tätä tilannetta hyödynnetään lyhyeksimyyntiin vain vahvassa laskevassa markkinassa eli vahvassa karhumaisessa trendissä, jolloin liukuva keskiarvon sma50 suunta on ollut pidempään laskeva. Monet kaupankävijät kuitenkin pelkäävät myydä lyhyeksi tässä tilanteessa, koska osake on lähellä uutta lähiajan pohjaa ja kurssilasku on pitkitetty.

 

Hintojen murtautumisella alaspäin taivaanrinnalta ”mereen” edellytyksenä on se, että edeltävältä kolmelta kuukaudelta ei saa olla peräisin murtumistasoa alempia tukitasoja haittaamassa kurssin mahdollista sukellusta selvästi merenpinnan alapuolelle. Kun murtumistason alapuolella ei ole lähellä mitään tukitasoja, niin hinnoilla on usein taipumus sukeltaa nopeasti ja paljon. Ennen taivaanrannan alasmurtumista esiintyy käänteinen ”kuppi ja kahva” -hintamuodostelma, joka ennakoi todennäköistä karhumaista kurssiliikettä ”mereen” taivaanrannan alle. Eli ”meri” on uusi alempi hinta-alue edellisen vähintään kolmen kuukauden hintapohjan alapuolella.

 

Tämän hintamuodostelma pätevöityminen ”Blue Sea Breakout” lyhyeksimyyntilanteeksi vaatii neljän seuraavan hinnamuodostusehdon ja yhden tekniselle On Balance Volume- indikaattorille asetetun laskuehdon täyttymistä:

 

Ensiksikin osakkeen päätöshinnan täytyy tehdä uusi 20:n päivän pohja, joka seuraa aikaisempaa pohjaa 20:n päivän sisällä. Hintojen lyhytaikainen, esim. noin 5:n päivän, liike alaspäin saa aiheuttaa uuden hintapohjan, ei siis pitkäaikainen ylimyynti.

 

Toiseksi, nykyisen hintapohjan pitää olla merkittävä, mikä tarkoittaa sitä, että sen pitää olla matalampi kuin kaikki päätöshinnät vähintään edeltävien kolmen kuukauden aikana.

 

Kolmanneksi, emme halua ostaa osaketta, joka on laskenut liian matalalle, eli osakkeen päätöshinta ei saa olla alle puolet edellisten 52:n viikon korkeimmasta hinnasta.

 

Neljänneksi, hinnan sukeltaessa alle taivaanrannan sinisen mereen pitää On Balance Volume- indikaattorin (OBV) arvon olla laskeva ja matalin viimeisen kolmen kuukauden aikana.

 

Viidenneksi, mereen sukelluspäivän japanilaisen kynttilän pitää olla punainen eli sen päätöshinnan matalamman kuin aloitushinnan.

 

Lyhyeksimyyntitilanteen myyntisignaali saadaan, kun kaikki 5 edellä mainittua ehtoa ovat täyttyneet.

 

Lyhyeksimyyntitilanne 5: ”Rising Wedge Breakdown” eli Alasmurtautuminen Nousevasta Kiilasta

 

Nouseva Kiila eli ”Rising Wedge” muodostuu, kun osakkeen hintaheilahtelut suppenevat kahden eri nousevan trendilinjan välissä, joista ensimmäinen on piirretty hintakuvion pohjien ja toinen hintakuvion huippujen kautta. Täksi lyhyeksimyyntitapaukseksi etsimme osaketta, joka on nousutrendissä, mutta joka on valmis syöksymään dramaattisesti alaspäin.

 

Tätä lyhyeksimyyntitilannetta ”Nousevasta kiilasta alasmurtautuminen” voidaan hyödyntää myynteihin nousevassa markkinassa sekä vahvassa että heikossa härkämäisessa trendissä ja sivuttaisliikkeessä.

 

Jotta tunnistaisimme tämän muodostelman alasmurtautumisen päteväksi lyhyeksimyyntiä varten, pitää meidän tarkastella indikaattoreita, jotka kuvaavat hinnan käyttäytymistä nousevan kiilakuvion sisällä. Hinnanmuodostuksen momentumin pitää supistua ja meillä pitää olla näyttöä siitä, että osakkeen myyminen on kasvussa.

 

Nousutrendin loppuminen karhumaiseksi alasmurtautumiseksi vaatii:

 

Ensiksikin sen, että osakkeen on täytynyt olla selvässä nousutrendissä, joko vahvassa (sma50:n suunta johdonmukaisesti nouseva) tai heikossa nousutrendissä (sma50:n suunta pääosin nouseva ) yli 40 kauppapäivää ennen kiilakuviosta alasmurtautumista.

 

Toiseksi osakkeen hinnan nousu- ja laskuheilahtelujen vaihteluväli kiilakuvion sisällä pitää olla supistunut, eli esim. vaihteluvälin maksimin 15:n viime päivän aikana pitää olla suurempi kuin 5:n viimeisen päivän aikana.

 

Kiilakuvion pitää mieluummin olla kummaltakin trendilinjaltaan nouseva, mutta ylempi trendilinja saai olla myös sivuttainen, kuten on nousevassa kolmiokuviossa. Pätevään kiilakuvioon tarvitaan vähintään kolme hintaheilahdusten osumaa ja rajautumista kiilakuvion kumpaankin trendilinjaan.

 

Huippumuodostelman pätevöityminen karhumaiseksi alasmurtautumiseksi vaatii kahden teknisen indikaattorin MACD:n (Moving Average Convergence Divergence) ja OBV:n (on Balance Volume) karhumaisen eli negatiivisen indikaation:
 

 • MACD indikaattorin on pitänyt tehdä laskevia huippuja samanaikaisesti, kun nouseva kiila on kehittynyt.

 • OBV indikaattorin pitää murtautua alle sen pohjien kautta piirretyn trendilinjan ja siten vahvistaa, että osaketta myydään laskevaan hintaan.

 

Lyhyeksimyyntitilanteen myyntisignaali saadaan, kun kaikki edellä mainitut ehdot ovat täyttyneet.

 

Lyhyeksimyynti voidaan tehdä jo OBV indikaattorin murtautumispäivänä, jos japanilaisen kynttilä on silloin punainen, eli hinta alhaisempi kuin päivän aloitushinta.

 

 

TTC:n kuukausikokouksen osakkeet

 

Esityksen 29.10.2012 jälkeen kävi Kari Laakso lyhyesti läpi kerhon asiakohdan “TTC:n kuukausikokouksen osakkeet”.

 

Revenio Groupia oli ostettu TTC:n salkkuun 11.9.2012 kurssilla 36 senttiä ja osakkeen automaattisen myyntistoptoimeksiannon aktivointihinnaksi asetettiin 33 senttiä ja osakkeen tavoitemyyntihinnaksi asetettiin 43 senttiä silloin.

 

Todettiin kokouksessa 29.10.2012, että Reveniota pidetään edelleen salkussa, koska osake oli väliaikana 12.9.2012- 28.10.2012 liikkunut vaihteluvälissä 36 – 42 senttiä.

 

Osake myytiin automaattisesti asetetusta tavoitehinnasta 43 senttiä kokouksen 29.10.2012 jälkeen 5.12.2012, eli 19 % voitolla, samalla kun osakkeen hinta läpäisi ylöspäin Bollingerin kanavan nousevan yläreunan.

 

Related Posts