Työn tekemisen arvostus paranee

Valtionvarainministeriö on julkaissut laskelman siitä miten budjetti tulee vaikuttamaan käytettävissä oleviin tuloihin (oikealla kuva).

Työläisten (läninnä kvartiilit 4….10 oheisessa kuvassa) elämänolosuhteet paranevat kun työnteon rahallisia verosanktioita kevennetään. Työn tekemisestä tulee aavistuksen verran kannattavampaa ja arvostetumpaa.

Joutilaisuudesta maksettuja kannusteita pienennetään ja sosiaalitukien varassa elävien elämästä tulee suhteellisesti ankeampaa (lähinnä tulokvartiilit 1…3 oheisessa kuvassa).

Laskelmassa ei ole huomioitu ns. työttömyysturvan aktiivimallin vaikutuksia.  Työttömyysturvan varassa elävät joutuvat jatkossa osoittamaan aktiivisuuttaan ja on oletettavaa että kaikki eivät tätä halua ja luopuvat sen seurauksena työttömyysturvastaan.  Tämän, etupäässä varakkaista työttömistä koostuvan joukon kokoa oli valtionvarainministeriön mukaan vaikea arvioida.

Laskelmassa on valtionvarainministeriön mukaan huomioitu:

– Verotus

      o   Ansiotuloverotukseen tehtävät muutokset, ml. asteikon indeksitarkastus ja solidaarisuusveron alarajan alennuksen jatko

      o    Palkansaajan vakuutusmaksuihin tehtävät muutokset

      o  Yle-veroon tehtävät muutokset

      o   Tupakkaveron korotus

– Sosiaaliturvaetuuksien indeksijäädytykset

– Varhaiskasvatusmaksujen uudistus

– Riihipäätöksen mukainen takuueläkkeen korotus sekä aiemman päätöksen mukainen 2018 voimaan tuleva takuueläkkeen korotus

– Asumistukeen liittyvät muutokset

– Äitiysavustusten korotus

– Lapsilisien yksinhuoltajakorotuksen korotus

– Sairausvakuutuslain mukaisten vähimmäispäivärahojen korotus

Related Posts