Työvoiman ulkopuolella elävät ”vapaaherrat” lisääntyvät

Työelämän ulkopuolella on pysyvästi yhä suurempi määrä miehiä selviää, julkaistavasta EVA Analyysistä: ”Kadonneet työmiehet”. Tilanne on erityisen huolestuttava Suomessa ja Yhdysvalloissa, joissa nuorten miesten työttömyys on kasvanut erityisen nopeasti.

Heikko kilpailukyky on molemmissa maissa vähentänyt vientiteollisuuden työpaikkoja ja toisaalta parantunut sosiaaliturva ja hyvin toimiva julkinen sektori ovat luoneet vaihtoehdon työlle. Näiden seurauksena myös arvostukset muuttuvat. Ei tarvitse olla työihminen menestyäkseen kaveripiirissä, somessa ja naisten keskuudessa. Vähemmälläkin itse tienatulla rahalla pärjää ja pääsee mukaan kuvioihin.

Kadonneet työmiehet ovat Suomessa yleensä huonosti koulutettuja

Työllisyystilastoissa näistä miehistä 50 400 luetaan ryhmään ”muut työvoiman ulkopuolella olevat”. Nämä 25–54 –vuotiaat miehet eivät tee töitä, opiskele tai ole työkyvyttömyyseläkkeellä.

Kadonneista työmiehistä vaikeasti työllistyviä työttömiä on 28 000.”Näitä miehiä yhdistää alhainen koulutustaso, pitkittynyt työttömyys tai vähäinen työhistoria”, sanoo Me-säätiön analyytikko Jussi Pyykkönen. Hänen mukaansa ilmiö on osa miesten työllisyyden kriisiä.

”Kiihtyvä rakennemuutos on vähentänyt etenkin teollisuustyöpaikkojen määrää. Työttömäksi on siirtynyt paljon suorittavaa työtä tekeviä miehiä, joilla ei ole juuri peruskoulun jälkeistä koulutusta – tai ainakaan sellaista, joka pitäisi heidät työmarkkinoilla ”, Pyykkönen jatkaa.

Kadonneiden työmiesten määrä lisääntyy

Kadonneiden työmiesten osuus on viime vuosikymmeninä kasvanut noin 7,4 prosenttiin parhaassa työiässä olevien miesten määrästä.

Miesten mahdollisuudet työmarkkinoilla lepäävät koulutuksen varassa, mutta tyttöjen ja poikien koulutuspolut eriytyvät jo varhaiskasvatuksessa. Poikien lisäksi tukea tarvitsisi usein koko perhe.

EVA Analyysin ovat kirjoittaneet Me-säätiön analyytikko Jussi Pyykkönen, vapaa tutkija Pekka Myrskylä, EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo sekä Me-säätiön toimitusjohtaja Ulla Nord.

 

One thought on “Työvoiman ulkopuolella elävät ”vapaaherrat” lisääntyvät

  1. Miten EVAn hallitus

    Tuskin Ahopellolla, Ollilalla, Alahuhdalla on yrittäjäeläkettä. Hallitushommat tehdään palkkioilla ilman työsuhdetta. Tuskin ovat ilmoittautunet työkkäriin eli kadonneita miehiähän tuolla EVAnkin hallituksessa on? Kadonneissa miehissä on ”laitapuolenkulkijoiden” lisäksi suuria veroja maksava yhteiskunnan ”tukiranka”.

Comments are closed.

Related Posts