Uudisrakentaminen sakkaa ja korjausrakentaminen vähenee

Sijoittaminen

Talotekniikkaliiton suhdannekyselyn mukaan uudisrakentaminen sakkaa, ja korjausrakentaminenkin on vähentymässä. Osa pörssin rakentamiseen sidoksissa olevista yhtiöistä (kuva) on kuitenkin parempia aikoja ajatellen hyvässä kunnossa.

Uudisrakentaminen laskee kaikilla osa-alueilla kaikkialla Suomessa

Jopa 86 prosenttia vastaajista arvioi asuntotuotannon vähenevän. Toimisto- ja liiketilojen rakentamisen näkymät ovat myös synkeät, eikä teollisuus- tai julkisessa rakentamisessakaan ole juurikaan kasvumahdollisuuksia.

– Kyselyn perusteella suuntaa antavina piirteinä voidaan todeta, että uudisrakentamisen näkymissä sähkösuunnittelijat ovat vielä jonkin verran urakoitsijoita pessimistisempiä ja korjausrakentamisessa taas myönteisempiä, Sähkösuunnittelijat NSS ry:n toimitusjohtaja Markku Säkö toteaa.

Korjausrakentaminen vähenee, ylläpito huolestuttaa

Myös korjausrakentamisen odotetaan vähentyvän kaikilla osa-alueilla. Kasvua asuntojen korjausmääriin ennakoi vain 18 prosenttia vastaajista; selkeimmät kasvuodotukset löytyvät Uudeltamaalta, Lapista ja Kanta-Hämeestä. Automaatioratkaisuja toimittavat yritykset näkevät kasvumahdollisuuksia asuntojen korjausrakentamisessa.

– Korjausrakentamisen kasvuodotusten sulaminen kurittaa urakoitsijoitamme tänä vuonna. Huolestuttavaa on myös se, että syksyn näkymistä poiketen huolto- ja ylläpitotoiminnan kehitystä arvioiva saldoluku on painunut aavistuksen negatiiviseksi. Nämä lisäävät korjausvelkaa entisestään, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n toimitusjohtaja Mika Hokkanen sanoo.

LVI-urakoitsijoilla tilauskantaa 6 kuukaudeksi eteenpäin

Tilauskanta heikkenee edelleen: peräti 40 prosentilla vastaajista tilauskanta on pienentynyt. Tarjouspyyntöjen määrän kehitys myötäilee näitä lukemia. Tulevan puolen vuoden jaksolla tilauskannan odotetaan laskevan, mutta jonkin verran vähemmän kuin syksyllä.

Kun tarjoamaan on päästy, keskimäärin joka viides tarjous on johtanut tilaukseen. Täystyöllistävä tilauskanta on sähköurakoitsijoille 4, LVI-urakoitsijoilla ja suunnittelijoilla 6 kuukautta.

Liikevaihdon laskusuunta huolestuttava

Liikevaihdosta reilu kolmannes on tullut uudisrakentamisen kohteista, korjausrakentamisesta 42,5 prosenttia ja huoltotoiminnasta noin viidennes. Viime syksynä liikevaihdon laskua ennakoi kolmannes alan toimijoista, nyt jo 40 prosenttia. Suurimmat kasvuodotukset on yli 5 M€ liikevaihdon yrityksillä.

Osaavasta työvoimasta pulaa

Vastaajilla ei ole aikeita juurikaan kasvattaa henkilöstön määrää. Alan yritykset ovat varovaisia epävarman markkinatilanteen vuoksi. Toisaalta yli puolet vastaajista on kokenut, että ammattitaitoisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden heikko saatavuus on jopa hanketarjousten ohittamisen ja kasvun este. Varsinkin sähkösuunnittelijoilla työvoiman saatavuus on suuri huolenaihe.

Sodan seurannaisvaikutukset liikevaihtoon ja kannattavuuteen

Lähes puolet talotekniikkaurakoitsijoista arvioi Ukrainan sodan heikentävän liiketoimintaansa ja sähkösuunnittelijoista jopa 57 prosenttia.

– Ukrainassa käytävä sota useine seurannaisilmiöineen vaikeuttaa edelleen monien yritysten toimintaa. Vaikka rakennustarvikkeiden hintojen nousu ja saatavuusongelmat ovat tasaantuneet, niiden vaikutukset näkyvät vielä pitkään talotekniikkaurakoinnissa, Talotekniikkaliitto ry:n ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n toimitusjohtaja Kai Puustinen sanoo.

Reilu kolmannes raportoi yrityksensä kannattavuuden huonontuneen edelliseen vuoteen verrattuna. Sodan seurannaisvaikutukset tuntuvat kipeästi monen kannattavuudessa: jopa 74 prosenttia vastaajista arvioi, että kannattavuus heikkenee sodan takia hieman tai merkittävästi.

Avoimia vastauksia:

Korkokehitys on laskenut uusrakentamisen urakkapyyntöjä eniten.

Tukipalveluiden hinnankorotukset nousseet. Näitä ei ole kyetty siirtämään urakoihin tai tuntihintoihin. Heikentyvä kysyntä aiheuttaa epätervettä kilpailua.

Tarjouskantaa on paljon, mutta mikä niistä lopulta lähtee liikkeelle, ei kaikki tiedossa. Latausjärjestelmät nostavat liikevaihtoa tulevaisuudessa hyvinkin paljon, tai ottaa osuutta urakoinnista.

Osaavan ja ammattitaitoisen asennus- ja huoltohenkilöstön saatavuus ollut erittäin heikko jo useamman vuoden. Selkeästi merkittävin kasvun este.

Kustannustaso muuttuu huomattavasti uusien palkkakustannusten ja materiaalien sekä kuljetuskustannusten nousun johdosta -23!

Tilanne on huono asuntojen rakentamisen suhteen. Korot nousseet, asunnot eivät mene kaupaksi. Liike- ja toimistorakentaminen vähenee jonkun verran tarvikkeiden hinnoista ja saatavuudesta johtuen.

Taustatietoa

Talotekniikkaliitto toteutti talotekniikka-alan suhdannekyselyn LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n, Sähkösuunnittelijat NSS ry:n sekä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n jäsenistölle 22.2.-6.3.2023. Kyselyyn vastasi 219 yritystä.

Related Posts

Kevyttä

Euroopan tukiunioni

Suomessa v. 1994 järjestettiin kansanäänestys EU:hun liittymisestä ja ”kampanjoin” aika tavalla liittymisen puolesta. Kaikenlaisia mielipiteitä minullakin on ollut 🙂

EU on ehkä aina ollut tai ainakin