Vakuutus ja rahoitusneuvonta (FINE) auttaa, kun sijoittajalle tulee palveluntarjoajaa koskevia lainopillisia ongelmia

Onko sinulla tullut epävarma olo siitä, onko pankkisi taikka vakuutusyhtiösi kohdellut sinua oikeudenmukaisesti? Epäilet kenties onko palveluntarjoaja tulkinnut oikein ja kohtuudella sijoitustuotteen, lainan, vakuutuksen taikka arvopaperivälityksen ehtoja. Tällaisia tapauksia varten sinulle löytyy ilmaista neuvontaa ja apua, jota tarjoaa vakuutus ja rahoitusneuvonta FINE.

FINE organisaation ovat 1.1.2009 perustaneet Kuluttajavirasto, Finanssivalvonta ja Finanssialan Keskusliitto ry.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan päätehtävänä on finanssialan asiakkaille annettava neuvonta ja selvittelyapu. Toimisto neuvoo ja auttaa kuluttajia vakuutus-, pankki- ja arvopaperiasioissa. Toimiston puoleen voi kääntyä esimerkiksi, jos vakuutusyhtiöstä on tullut kielteinen korvauspäätös tai pankin tai sijoituspalveluyrityksen menettely ei tyydytä. Neuvontaa saa myös ennen palvelun tai tuotteen ostamista. Toimiston palvelut ovat maksuttomia.

Asiakkaita pyritään palvelemaan joustavasti ja nopeasti. Ensimmäinen yhteydenotto toimistoon käy yleensä parhaiten puhelimitse. Suuri osa tiedustelu- ja valitusasioista voidaan hoitaa kokonaan puhelimitse.

Asiakkaille annetaan tietoa lainsäännöksistä, sopimusehdoista, finanssialan menettelytavoista, toimiston yhteydessä toimivien lautakuntien ratkaisuista ja oikeustapauksista. Jos toimistossa tapahtuva selvitystyö ei johda tulokseen, asiakkaalle neuvotaan, mitä menettelytapoja hänellä on käytettävissään erimielisyyden ratkaisemiseksi. Toimisto ei kuitenkaan laadi valituksia asiakkaiden puolesta.

Lautakunnat

Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä toimivat Vakuutuslautakunta, Pankkilautakunta ja Arvopaperilautakunta. Ne antavat kirjallisen valituksen perusteella ratkaisusuosituksia.

Lautakuntakäsittely on varsinaista oikeuskäsittelyä kevyempi ja taloudellisempi menettely ja asiakkaan ei tarvitse käyttää ratkaisusuositusta pyytäessään oikeusavustajaa tai muuta asiamiestä.

Lautakuntien ratkaisut ovat luonteeltaan suosituksia ja asian voi tarvittaessa saattaa yleisen alioikeuden tutkittavaksi.

Ensin yhteys palveluntarjoajaan

Ennen valituksen tekemistä lautakunnalle kannattaa yleensä ottaa yhteyttä kyseiseen palveluntarjoajaan: asiaa vakuutusyhtiössä hoitaneeseen korvauskäsittelijään, pankkiin, sijoituspalveluyhtiöön tai rahastoyhtiöön. Tällöin voi mm. varmistaa, että palveluntarjoaja on saanut kaikki tarpeelliset tiedot, asiakirjat, valokuvat tms. selvityksen.

Moni asia selviää kun asia selvitetään perin pohjin palveluntarjoajan kanssa.

 

Related Posts