Valtioneuvoston ennuste: Suomen talous kasvaa laajapohjaisesti vuosina 2011 ja 2012

  Suomen talous on toipunut taantumasta ja talous kasvaa vuosina 2011 ja 2012 laajapohjaisesti, kun kotimainen ja ulkomainen kysyntä vilkastuvat. Kotimaista kysyntää lisäävät sekä yksityinen kulutus että yksityiset investoinnit.

Työllisyys paranee vuonna 2011 edellisestä vuodesta, kun työllisten määrä kasvaa ja työttömien määrä pienenee. Ennusteen mukaan myös maailmantalous ja maailmankauppa kasvavat nopeasti. Koko talouden kilpailukykyindikaattorit osoittavat Suomen kilpailukyvyn kohentuneen vuonna 2010, mistä hyvin suuri osa selittyy euron ulkoisen valuuttakurssin heikkenemisellä. Kilpailutilanne säilyy haasteellisena, sillä Suomen on havaittu menettäneen markkinaosuuksia maailmankaupassa vuosina 2009 ja 2010.

Kaikkien palkansaajien yhteenlaskettu ostovoima nousee 1,3 prosenttia vuonna 2011. Koska työllisyyden ennustetaan paranevan, palkansaajaa kohden laskettuna ostovoima nousee prosenttiyksikön vähemmän. Reaalinen ansiotasoindeksi jäänee muuttumattomaksi vuonna 2011 verrattuna vuoteen 2010 kun sekä ansiotason että inflaation ennakoidaan nousevan samaa vauhtia. Palkansaajakotitalouksien ostovoiman ennustetaan nousevan vuonna 2011 noin pari prosenttia.

Ennusteen laatineeseen tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan kokoonpanoon kuuluvat: Seppo Aaltonen (MTK), Antti Aarnio (STTK), Jorma Antila (Metalliteollisuus ry), Margareta Heiskanen (KT), Marja Huuskonen (EK), Pekka Immeli (Akava), Jarkko Kivistö (SP), Olli Koski (SAK), Timo Lindholm (SY), Kari Molnar (TK), Jussi Mustonen (EK), Seppo Nevalainen (STTK), Helena Pentti (SAK), Seppo Saukkonen (EK), Pekka Sinko (VNK), Pentti Tuominen (VM), Johanna von Knorring (VM), Tuomas Sukselainen (VM, pj.), Sami Yläoutinen (VM, vpj.), Samuli Pietiläinen (VM, siht.) ja Marja Tuovinen (VM, siht.).

Lisää tietoa: Valtioneuvoston kanslia: Talousnäkymät ja palkanmuodostus

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan