Valtiovalta on alkanut luottaa yli 55 vuotiaiden työkykyyn

Valtiosihteeri Martti Hetmäki kiinnittää blogissaan huomiota 55…65 vuotiaiden kasvaneeseen työllisyysasteeseen ja työvireyteen.

Valtiovalta on toimillaan osoittanut että se luottaa yli 55v kykyihin ja mahdollisuuksiin:

  •  työttömyyseläkkeistä on luovuttu (60 vuotiaiden ansiosidonnaisen päivärahalomansa käyttäneiden oli ennen vuotta 2011 mahdollisuus saada ns. työttömyyseläke)
  • ylimääräisistä ansiosidonnaisista lomapäivistä on luovuttu 55…65 vuotiaiden osalta (yli 55 vuotiailla oli halutessaan mahdollisuus nauttia 600 päivää ansiosidonnaista)

Työnantajat ovat alkaneet arvostaa varttuneita työntekijöitä

Työnantajien suhtautuminen yli 55 vuotiaisiin työntekijöihin on muuttunut. Monet työnantajat katsoivat aiemmin, että yli 55 vuotiaat voi jo hyvällä syyllä päästää ansaittuun työttömyysputkeen (pidennetty ansiosidonnainen + työttömyyseläke).

Nyt työnantajat ovat alkaneet pitää yli 55 vuotiaita arvokkaampina resursseina samalla kun valtiovalta on omilla päätöksillään osoittanut uskoa varttuneempien kykyihin työmarkkinoilla.  

Varttuneiden työntekijöiden itsetunto on parempi

Myös varttuneet työntekijät ovat alkaneet pitää itseään viriilimpinä ja työelämään soveltuvampina. Itsetunnon kasvuun on ollut syynä sekä työnantajien parempi suhtautuminen että myös se, että valtiovalta on alkanut pitää heitä paremmin työelämään sopivina.

Lisää tietoa:

Martti Hetmäen artikkeli

Martti Hetemän esitysmateriaali

Related Posts