Valtiovarainministeriö ennustaa vakaata kasvua sekä tälle että ensi vuodelle

   Valtiovarainministeriö on tänään julkaisemassaan Q1/2012 suhdannekatsauksessa arvioinut kuluvan vuoden BKT:n kasvuksi 1,0 %.  Talouskasvu on yksinomaan kotimaisen kulutuksen varassa. Ensi vuonna BKT kasvaa 1,2 % ja vuonna 2014 kasvua kertyy 2,1 %.

Ennuste on rakennettu oletukselle, että euroalueen kriisi ei syvene eikä johda valuutta-alueen uudelleen järjestelyihin. Toisaalta ennusteeseen on myös sisällytetty oletus varsin hitaasta etenemisestä euroalueen ongelmien ratkaisemisessa.

Euroopan talouskasvu on hauraalla pohjalla ja päättämättömyys tarvittavista politiikkatoimenpiteistä vain lisää epävarmuutta ja sitä kautta mahdollisuus negatiivisen kierteen käynnistymiselle kasvaa. Julkisten talouksien ja pankkisektorin samanaikaiset ongelmat ovat vaarallinen yhdistelmä. Tällaisessa tilanteessa kansantalouksien kyky vastaanottaa uusia shokkeja heikkenee ja reaalitaloudellisen aktiviteetin laskiessa velkaantumisen kierrettä olisi vaikea pysäyttää.

Vienti piristyy vasta ensi vuonna kansainvälisen kysynnän elpyessä ja maailmankaupan vahvistuessa. Tämän vuoden viennin kasvu jää alle puoleen prosenttiin. Ensi vuonna viennin kasvuvauhti kiihtyy noin 2 ½ prosenttiin ja v. 2014 viennin kasvu on jo 5 % investointien vauhdittuessa maailmalla

Kokonaistuotanto saavuttaa edellisen, vuoden 2007 lopun, huippunsa vasta vuoden 2014 aikana. Teollisuuden vaikeudet jatkuvat eikä tuotanto yllä taantumaa edeltäneelle tasolle ennustejaksolla.

Työllisyys paranee melko hitaasti kasvun käynnistyessä eikä työvoiman ennakoida vielä merkittävästi supistuvan. Työttömyysaste nousee ensi vuonna 8,1 %:iin. Vuonna 2014 työttömyys alkaa hitaasti laskea työvoiman kysynnän kasvaessa. Vuoden 2014 työttömyysaste on 7,9 %.

Julkinen talous pysyy kuluvana vuonna alijäämäisenä ja velkasuhde nousee 52 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Hidastuva talouskasvu heikentää etenkin valtiontalouden rahoitusasemaa. Hallituksen sopimat sopeutustoimet vahvistavat julkisen talouden tilaa ensi vuodesta alkaen.

Related Posts