Korkea työntekijätyytyväisyys nostaa Suomen asemaa investointien kohdemaana

  Työntekijätyytyväisyys korreloi innovatiivisuuden ja investointien tuottavuuden kanssa. Suomalainen esimiestyö on erinomaista tasoa ja kilpailemme maailman kärkisijasta. Kasvatimme viime vuonna etumatkaamme Ruotsiin nähden entisestään.

Tutkimusta varten haastateltiin touko-kesäkuun aikana 2012 satunnaisesti 7100 työssäkäyvää henkilöä, joista 2500 oli suomalaisia.

Keskeisimmät tulokset:

 • Korkea tyytyväisyysaste nousi entisestään ja ero Ruotsiin nähden kasvoi – yli puolet suomalaisista on erittäin tyytyväisiä työhönsä
 • Opettajat nousivat työntyytyväisyyden kärkeen yksittäisenä ammattiryhmänä
 • Viime vuoden ykköstilalla ollut maatalous pysyy tiukassa kärjessä yhdessä sähkö- ja lvi-asentajien, tukkukaupan sekä julkisen hallinnon kanssa
 • Vain peruskoulun käyneet ovat koulutustasoon nähden kaikkein tyytyväisimmät työhönsä
 • Haluttavuus ja sitoutuneisuus ovat huomattavasti korkeammat niillä työpaikoilla missä lähin esimies on nainen
 • Tyytyväisyyden yhteisenä nimittäjänä on itsensä toteuttamisen tunne sekä varsinkin opettajien joukossa tunne siitä että oma panos on tärkeä muille ja etenkin nuorille ja lapsille. Sydämellinen ja vilpitön palaute korvaa monen työn haitan.
 • Hyvin organisoitu työ on jopa hyvää esimiestä tärkeämpi
 • Nuorten työtyytyväisyys nousi eniten, mutta on edelleen muihin ikäryhmiin nähden valitettavan paljon huonompi
 • Selkeästi tyytyväisin ikäryhmä on yli 41-vuotiaat ja taso vanhimmissa ikäryhmissä melko tasainen
 • Työpaikan imago ja haluttavuus nousevat menestyksen avaintekijöiksi
 • Kulkevatko palkka ja työtyytyväisyys käsi kädessä? Ainakin osittain.

EPSI Rating

EPSI Rating on kansainvälinen analyysimenetelmä koskien liiketoimintojen ja organisaatioiden aineettoman pääoman mittausta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että analysoidaan millaisena kuluttajat ja yritysten edustajat kokevat eri tuotteiden ja palveluiden laatua sekä niiden hinta-laatusuhdetta. Vastaavasti tutkitaan miten työntekijät kokevat tyytyväisyyttään omaan työhönsä sekä miten tyytyväisiä kuntien asukkaat ovat asuinkuntansa palveluihin. Benchmark tutkimuksia tehdään yli 30:llä eri liiketoiminta-alueella. Säännölliset mittaukset aloitettiin Ruotsissa vuonna 1989 ja vuonna 1999 toimintaa laajennettiin EU-komission aloitteesta koskemaan useita Euroopan maita. Tutkimuksien indeksit ovat vertailukelpoisia vastaaviin USA:ssa ja useassa Kauko-Aasian maassa.

Suomen tutkimukset ovat osaa Euroopan-laajuista EPSI Rating -ohjelmaa. Ohjelmaa koordinoi EPSI Research Center, joka kehitystyössään tekee tiiviisti yhteistyötä Tukholman kauppakorkeakoulun kanssa.

EPSI Finland

One thought on “Korkea työntekijätyytyväisyys nostaa Suomen asemaa investointien kohdemaana

 1. Työtyytyväisyys kestävän tuloksellisuuden perusta

  Tyytyväiset työntekijät luovat asiakastyytyväisyyttä, mikä puolestaan on yrityksen pitkäaikaisen taloudellisen tuloksen perusta.

  Tyytyväinen työntekijä on motivoitunut. Työmotivaation perustekijät ovat: työn merkityksellisyys, vaikutusmahdollisuudet, tehtävän hallinta ja kehittymismahdollisuus.

Comments are closed.

Related Posts

Kirjat

Naapurineljännes

30.11. 1939 voittamaton puna-armeija (=ei voittoja) vyöryi Suomeen vapauttamaan nälkää näkeviä työläisiä sorron ikeestä. Puuhassa oli mukana suurta kansansuosiota nauttinut O-V Kuusinen ”hallituksineen”. Koska puna-armeija