Valtiovarainministeriön mukaan riski takausvastuidemme laukeamisesta on todellinen

Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2011 on valmistunut. Tilinpäätöskertomus nostaa esille sen mahdollisen vaihtoehdon, että joudumme osittain vastaamaan tekemistämme (noin 3400€/kansalainen) takauksista.

   Valtiovarainministeriö: Tilinpäätöskertomuksen mukaan suurin osa valtiontakauksista eli 6 503 miljoonaa, euroa johtuu Suomen osuudesta EU:n vakautusjärjestelyissä. Suomen valtio on osallistunut vuonna 2008 alkaneen talouskriisin ja sitä seuranneen euroalueen velkakriisin hallintatoimiin osana EU:n ja euroalueen sekä Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) yhteisiä toimenpiteitä. Suurimmat riskit liittyvät Kreikalle myönnettyyn noin yhden miljardin euron kahdenväliseen lainaan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) varainhankinnan takauksiin, jotka arvioitujen korkojen kanssa voivat eduskunnan päätöksillä nousta 18,2 miljardiin euroon.   

Tällä hetkellä Suomen taloudellinen tila ja toimintaympäristö ovat poikkeuksellisen epävarmoja. Valtiontalouden rahoitusasema koheni vuonna 2011, mutta pysyi yhä selvästi alijäämäisenä. Alijäämä oli 3,1 % suhteessa kokonaistuotantoon. Huolimatta siitä, että esimerkiksi Kreikan, Irlannin ja Portugalin ongelmat eivät vaikuta Suomen talouteen merkittävästi suoraan kauppavirtojen kautta, välilliset vaikutukset voivat nousta merkittävästi.

Ennusteiden valossa lähivuosien kansainvälinen talouskasvu ei tule saavuttamaan finanssikriisiä edeltänyttä vauhtia. Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus tullee jatkumaan euroalueen heikon tilanteen vuoksi. Epävarmuuden lisääntymisellä on talouskasvua heikentävä vaikutus, ja kansainvälisen kysynnän lasku heijastuisi myös Suomen kaltaisen pienen avotalouden rahoitustasapainoon.

Valtiontaloudellinen kertomus eduskunnalle 

Valtion tilinpäätöskertomus käsittää valtion tilinpäätöksen, tiedot valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta sekä hallinnonalakohtaiset katsaukset toiminnan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja toiminnallisen tuloksellisuuden kehityksestä. Lisäksi se sisältää valtioneuvoston vastaukset eduskunnan talousarviolausumiin sekä tilimuistutuskertomuksen.

Related Posts

Lajittelematon

Osinkojen lähdeverotuksen korjaus

Vihdoinkin EU alkaa puuttua asiaan. Onkin ollut täysin käsittämätöntä kun EU-maat eivät ole noudattaneet verosopimuksia.

https://www.porssisaatio.fi/blog/2023/09/29/ulkomaisista-osakkeista-maksettujen-osinkojen-lahdeverotukseen-ehdotetaan-muutoksia/

 

 

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com