Valuuttakauppaa vivulla

 Johdanto ja valuuttamarkkinoiden ominaispiirteitä

 

 TTC:n (Technical Traders Club) huhtikuun kuukausikokouksessa 4.4.2011 piti Hannu Penttinen esityksen kaupankäynnistä valuutoilla. Näkokulmana oli myös hyödyntää teknistä analyysiä kaupankäynnissä.

 

Valuuttamarkkinat ovat maailman likvidein markkina. Valuuttamarkkina on auki 24 tuntia vuorokaudessa, viisi vuorokautta viikossa. Valuuttojen ja valuuttaparien määrä on valtava ja niiden “luonteissa” on paljon eroja. Päävaluuttoja ovat ainakin USD, EUR, JPY, GBP ja lisäksi CHF, AUD ja CAD, jne. Valuuttamarkkinat ovat luonteeltaan “random walk”-tyyppisiä, eli liike on satunnaista. Tapahtumariskit ovat valuuttamarkkinoilla merkittäviä, mutta markkinoiden käyttäytyminen on kuitenkin epärationaalista. Payrolls- eli työllisyysraportti- effekti perjantai-iltapäivällä muodostaa kuitenkin yleensä rationaalisen poikkeuksen. Markkinan tahtotila valuuttakaupassa on kaiken A ja O, fundalla ei ole juurikaan merkitystä lyhyessä kaupassa, mutta vaikuttaa kyllä pitkässä juoksussa. Markkinat hakevat stop-tasoja, mutta liikkeet menevät usein “liian pitkälle”.

 Johdanto ja valuuttamarkkinoiden ominaispiirteitä

 

 TTC:n (Technical Traders Club) huhtikuun kuukausikokouksessa 4.4.2011 piti Hannu Penttinen esityksen kaupankäynnistä valuutoilla. Näkokulmana oli myös hyödyntää teknistä analyysiä kaupankäynnissä.

 

Valuuttamarkkinat ovat maailman likvidein markkina. Valuuttamarkkina on auki 24 tuntia vuorokaudessa, viisi vuorokautta viikossa. Valuuttojen ja valuuttaparien määrä on valtava ja niiden “luonteissa” on paljon eroja. Päävaluuttoja ovat ainakin USD, EUR, JPY, GBP ja lisäksi CHF, AUD ja CAD, jne. Valuuttamarkkinat ovat luonteeltaan “random walk”-tyyppisiä, eli liike on satunnaista. Tapahtumariskit ovat valuuttamarkkinoilla merkittäviä, mutta markkinoiden käyttäytyminen on kuitenkin epärationaalista. Payrolls- eli työllisyysraportti- effekti perjantai-iltapäivällä muodostaa kuitenkin yleensä rationaalisen poikkeuksen. Markkinan tahtotila valuuttakaupassa on kaiken A ja O, fundalla ei ole juurikaan merkitystä lyhyessä kaupassa, mutta vaikuttaa kyllä pitkässä juoksussa. Markkinat hakevat stop-tasoja, mutta liikkeet menevät usein “liian pitkälle”.

 

Valuuttakauppaa käydään sekä spot-kauppana että futuurikauppana. Vipu on tässä valuuttakaupassa tavallisesti noin 50 -100 kertainen. Näin ollen, mikäli markkinoilla otetaan 2000 euron pääomalla 100 000 euron positio vivulla 100, kattaa pääoma 1000 euron vastakkaisen liikkeen, minkä jälkeen positio suljetaan automaattisesti.

 

 

Miten treidata valuuttaa ?

 

Menestyäkseen pitää lukea ja perehtyä paljon fundaan, tekniseen analyysiin ja sen hintamuodostelmiiin. Kannattaa harjoitella ja testata kauppojen tuloksellisuutta paljon ja vielä paljon “papertreidaamalla”, eli ilman oikeata rahaa. Valuuttakaupassa ei kannata uskoa ratkaisuna “mustiin laatikoihin” tai teknisiin systeemeihin, koska markkina muuttaa jatkuvasti luonnettaan. Sitä oppii, kun iskee päätään seinään ja taas uudestaan ja siksi valuuttatreidarilla pitää olla “lehmän hermot”.

 

Stop-toimeksiannot pitää aina olla voimassa, ja tuki- ja vastustasojen päälle pitää olla turvamarginaalit. Vipu kannattaa pitää maltillisena, 100 – 500 kertainen vipu tappaa valuuttakaupan tekijän “taatusti”. Esimerkiksi 0,6 %:n heilahdus väärään suuntaan 50:n vivulla tuottaa 30 %:n tappion. Momentum-momentum- momentum – momentum ja rekyyli on hyvä ostotilaisuus, eli pullback (alaskorjaus) selvässä nousutrendissä. Eli kysymyksessä on Momentum ja Pattern (hintamuodostelma)-kaupantekotapa. Pitää tuntea ristikurssit (triangular arbitrage), korrelaatiot ja tärkeät tapahtumat (events). Arbitraaseja on hyvin vaikea löytää valuuttamarkkinoilta, koska pankkien tietokoneet etsivät koko ajan voitontekomahdollisuuksia.

 

Jos on oikeassa yhdessä tapauksessa kolmesta valuttakaupassa, niin voi silti tehdä rahaa, jos tappiot ovat paljon pienemmät kuin voitot.

 

 

Asioita, mitkä pitää tietää valuuttakauppaa varten

 

Vipuvaikutus spot-kaupassa eroaa futuurikaupan “initial” ja “maintenance marginistä”. Valuuttapareissa on huomiotava korkoero ja sen hinnoittelu; spot, forward, o/n rolls, t/n, far date.

Carry Trade, pääomavirrat ja yrityskaupat tunnettava. Valuuttamarkkinoiden reagointi korkotasoon ja talouskasvuun on ymmärrettävä. Korreloivat valuuttamarkkinat ja valuuttaparit on tunnettava. “Triangular arbitrage”- ehto on tunnettava.
 

Spekulatiivisen kaupan osuus valuuttamarkkinoilla on kasvanut. Markkinat ovat momentum-pelaajilla. Kauppaa voi tehdä päivänsisäisesti tai pitkillä trendeillä eli kuukausien pituisilla.

 

 

Esimerkkejä kaupankäytävistä valuuttapareista

 

Hannu Penttinen esitteli päivägraafeista valuuttapareja, joilla voisi mahdollisesti käydää kauppaa, eli joko ostaa tai myydä lyhyeksi:

 

 • AUD/USD

 • USD/CAD

 • USD/CHF

 • EUR/USD

 • EUR/AUD

 • EUR/CHF

 • EUR/GBP

 • EUR/JPY

 • EUR/NOK

 • EUR/NZD

 • EUR/PLN

 • EUR/SEK

 • GBP/USD

 • GBP/CHF

 • USD/JPY

 • USD/JPY

 • NZD/USD.

 

Graafeista näkyi myös pitkiä trendejä, koska tarkasteluikkuna päivägraafissakin oli noin puolitoista vuotta. Hinnat näytettiin japanilaisten kynttilöiden avulla ja käytetyt liukuvat keskiarvot päivägraafeissa olivat sma200, sma60 ja sma20. (sma = simple moving average = yksinkertainen liukuva keskiarvo) Pitkiä usean kuukauden trendejä oli nähtävissä päivägraafeissa sma60:n alapuolella ja myös yläpuolella. Tällaisessä pitkän trendin hyödyntämisyrityksessä kaupantekijä kuitenkin huomaa, että kun käytettävä vipu on suuri, niin kaupasta voi “lentää ulos” pienenkin heilahduksen tapahtuessa. Välittäjä pitää automaattisesti huolen kaupantekijän riskienhallinnasta kaupantekijän sijoitustilillä olevan pääoman rajoissa.

 

Loppuhuomiot aloittelijalle valuuttakaupasta

 

Forex kaupankäynti, eli valuuttakauppa, on tekijälleen haasteellista. Voi kysyä, haluatko todella kokea kaiken sen tuskan, jota joudut valuuttakaupppaa käydessäsi kokemaan ?

 

Jos lähdet käymään valuuttakauppaa, niin keskity pariin valuuttapariin. Sitä varten sinun on tunnettava valuuttojen ja muiden markkinoiden väliset yhteydet. Harjoittele valuttakauppaaa “paper-treidaamalla”, eli ilman oikeaa rahaa. Aloita valuuttakauppa minimaalisella vivulla. “Häviä aloituskassasi pariin kolmeen kertaan alussa !” Tee kuitenkin “sen jälkeen “comeback”.

 

 

TTC:n kuukausikokouksen osakkeet
 

Esityksen jälkeen käytiin vielä lyhyesti läpi asiakohta “TTC:n kuukausikokouksen osakkeet”, joksi edellisessä kuukausikokouksessa 28.2.2011 oli valikoitunut osakkeen noin 30 % / v. tuotto-odotukseen perustuen sitten vuodenvaihteen 2010/2011 nousutrendissä oleva Revenio Group, jos sen kurssi korjaa alaspäin sen silloiselta 40:n sentin tasolta tukitasolle 36 senttiin. Lisäksi 28.2.2011 kokouksen keskustelussa päätettiin myöskin ostaa jo korkeammalla hinnalla Revenio Groupia, jos osakkeen kurssi putoaa 38 senttiin. Tämä antoi annettujen rajahintojen 38 senttiä ja 36 senttiä toteuduttua 9.3.2011 ja 15.3.2011 osakkeen keskimääräiseksi ostohinnaksi 37 senttiä. Revenio Group päätettiin 4.4.2011 kokouksessa pitää salkussa, todennäköisesti ainakin seuraavaan osavuosikatsaukseen asti, mutta silloin kuitenkin 37 sentin myyntistop- hinnalla varmistettuna.

 

 

Related Posts