Verohallituksen aprillipila CFD kaupoille

Verohallitus julkaisi 29.3. tiedotteen Arvopaperien luovutusvoittojen verotus.  Siinä kerrotaan arvopaperien ja arvo-osuuksien luovutukseen liittyvistä tuloverokysymyksistä.
 

Vaikka tiedote oli julkaistu hyvissä ajoin ennen aprillipäivää, se sisälsi uskomattomalta kuulostavan ikävän yllätyksen CFD kauppoja tehneille yksityishenkilöille ( CFD = Contracts for difference, sopimus (osakkeiden) hintaeroista).
 

Tiedote kertoo otsikon "vakioidut optiot ja termiinit" jälkeen tulevassa kappaleessa "Muut johdannaissopimukset" seuraavaa:
”Muihin johdannaissopimuksiin kuin vakioituihin optioihin ja termiineihin (tai niitä vastaaviin Euroopan talousalueella säännellyllä markkinalla kaupankäynnin ja selvityksen kohteena oleviin johdannaissopimuksiin) ei sovelleta luovutusvoiton verotusta koskevia säännöksiä. Muusta johdannaissopimuksesta saatu voitto on veronalaista pääomatuloa, mutta tappio tai menetys ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Tällaisia muita johdannaissopimuksia ovat esimerkiksi erilaiset OTC-johdannaiset, joiden kohde-etuutena voi olla arvopaperi, korko, valuutta tai hyödyke, CFD-tuotteet (hinnanerosopimukset) sekä Euroopan talousalueen ulkopuolisella markkinalla kaupankäynnin ja selvityksen kohteena olevat johdannaissopimukset.”

Verotusohje hämmästyttää siitä syystä, että taustalla oleva keskusverolautakunnan päätös (KVL:2009/80) vireillä olevasta jutusta ei ole lainvoimainen.
Tuossa päätöksessähän oli CFD-sopimuksesta aiheutunutta tappiota ei pidetty osake- tai johdannaiskauppojen luovutustappioon rinnastettavana tappiona. Eli yksityishenkilön CFD voitot ovat verotettavaa tuloa, mutta tappiot eivät ole voitosta vähennettävissä.

No onneksi vielä ei ollut kyseessä päätös, jota kaikkien asianosaisten on noudatettava, lukuun ottamatta KHO:n presidenttiä.
 

 

 

Verohallitus julkaisi 29.3. tiedotteen Arvopaperien luovutusvoittojen verotus.  Siinä kerrotaan arvopaperien ja arvo-osuuksien luovutukseen liittyvistä tuloverokysymyksistä.
 

Vaikka tiedote oli julkaistu hyvissä ajoin ennen aprillipäivää, se sisälsi uskomattomalta kuulostavan ikävän yllätyksen CFD kauppoja tehneille yksityishenkilöille ( CFD = Contracts for difference, sopimus (osakkeiden) hintaeroista).
 

Tiedote kertoo otsikon "vakioidut optiot ja termiinit" jälkeen tulevassa kappaleessa "Muut johdannaissopimukset" seuraavaa:
”Muihin johdannaissopimuksiin kuin vakioituihin optioihin ja termiineihin (tai niitä vastaaviin Euroopan talousalueella säännellyllä markkinalla kaupankäynnin ja selvityksen kohteena oleviin johdannaissopimuksiin) ei sovelleta luovutusvoiton verotusta koskevia säännöksiä. Muusta johdannaissopimuksesta saatu voitto on veronalaista pääomatuloa, mutta tappio tai menetys ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Tällaisia muita johdannaissopimuksia ovat esimerkiksi erilaiset OTC-johdannaiset, joiden kohde-etuutena voi olla arvopaperi, korko, valuutta tai hyödyke, CFD-tuotteet (hinnanerosopimukset) sekä Euroopan talousalueen ulkopuolisella markkinalla kaupankäynnin ja selvityksen kohteena olevat johdannaissopimukset.”

Verotusohje hämmästyttää siitä syystä, että taustalla oleva keskusverolautakunnan päätös (KVL:2009/80) vireillä olevasta jutusta ei ole lainvoimainen.
Tuossa päätöksessähän oli CFD-sopimuksesta aiheutunutta tappiota ei pidetty osake- tai johdannaiskauppojen luovutustappioon rinnastettavana tappiona. Eli yksityishenkilön CFD voitot ovat verotettavaa tuloa, mutta tappiot eivät ole voitosta vähennettävissä.

No onneksi vielä ei ollut kyseessä päätös, jota kaikkien asianosaisten on noudatettava, lukuun ottamatta KHO:n presidenttiä.
 

 

 

Related Posts

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com