Veroista

Kun teemme sijoituksia, on syytä muistaa, että palveluntarjoajan lisäksi joudumme myös verottajan päätösten alaisiksi. Suomessa verojen ennustettavuus on ollut huono viimeisen vuosikymmenen aikana ja päätöksiä on rukattu jatkuvasti. Suomen verottaja on huono sopimuskumppani, jonka olemassaoloa ei pysty välttämään mikäli haluaa asua täällä. Se muuttaa jatkuvasti mieltänsä.

Se milloin veroja maksetaan merkitsee myös hyvin paljon. Pitkäaikaiset sijoitukset muodostavat selkeän veroedun sijoittajalle. Ennen kuin kuin alamme laskemaan tarkemmin verojen vaikutusta sijoituksiin on syytä näyttää mikä on tilanne verojen suhteen juuri nyt. Kaikki esimerkit ovat enemmän tai vähemmän keskimääräisiä arvioita, koska verottaja voi tehdä muutoksia päätöksiinsä. Pörssiyhtiöiden pääomatuloista veroja menee seuraavasti:

  • Pääomaverojen prosentti on 30000€:n asti 30%:ia ja siitä ylöspäin 33%:ia

  • Osingot ovat 85%:sti pääomatuloa ja 15%:ia verotonta

  • Osakkeiden luovutusvoitot ovat 100%:sti verotettavaa pääomatuloa

  • Yli 10 vuotta omistettujen osakkeiden myynnissä voidaan käyttää 40%:in hankintameno-olettamaa ja alle 10 vuotta omistetuissa 20%:in.

Seuraavissa esimerkeissä oletamme reaalituottojen olevan kulujen jälkeen 7%/vuosi. Oletamme osinkojen ja osakkeiden arvonnousun olevan keskimäärin tasoissa eli 3.5%/vuosi molemmilla. Oletamme pitkäaikaisen sijoituksen horisontiksi 30 Vuotta ja lyhyempiaikaisen sijoitushorisontin olevan vuosi. Lyhyen ajan horisontin omaava sijoittaja tekee kauppoja keskimäärin kerran vuodessa. Oletamme hänen saavan myös osinkoja joka vuosi. Katsotaan ensin pidempiaikaisen sijoittajan tuottoja verojen jälkeen, kun sijoitettava summa on ollut 1000€:a. (1000€:a on otettu lukujen selkeyttämiseksi. Todellisuudessahan joka vuosi voi myydä alle 1000€:lla ilman veroseuraamuksia.)

30V sijoitus: 1000€*(1.07-(0.035*0.255))^30 noin 5921€

Arvonlisäystä 2807€ ja osinkoja 2114€ alkupääoma 1000€

Hankintameno-olettamaa 40% käyttäen saadaan veroja 3807€*0.6*0.3=685€

30V sijoitus veroineen 5921€-685€=5236€

1V kerrallaan 1000€*(1.07-(0.035*0.255+0.035*0.3))^30=4394€

Kuten näistä esimerkeistä näemme niin veroetu pitkäaikaiselle sijoittajalle on selkeä. Se mikä tästä esimerkistä ei suoraan näy on se, että ilman hankintameno-olettamaa etua ei oikeastaan olisi. Todellisuudessa myös kaupankäyntikulut syövät osan jatkuvasti kauppaa tekevän sijoittajan tuotoista, mutta niiden arviointi menisi liian hankalaksi, joten on syytä unohtaa ne tällä kertaa. Tämä ei ole vielä syy paukutella henkseleitä pitkäaikaisen osakesijoittamisen puolesta, koska osinkoverot syövät ison osan tuotoista. Sen sijaan hajautettu indeksirahastosalkku on paljon verotehokkaampi. Oletetaan hajautetun indeksirahastosalkun reaalituotoiksi kulujen jälkeen tuo samainen 7%:ia.

30V sijoitus: 1000€*1.07^30=7612€

30V sijoitus veroineen 7612€-((7612*0.3*0,6))=6242€

Nämä luvut kertovat karua kieltään uudelleen osingot sijoittavien indeksirahastojen verotehokkuudesta nykyisessä tilanteessa. Me emme voi olla varmoja tulevaisuudesta, koska verolakeja muutetaan jatkuvasti. Pidän näitä lukuja kuitenkin hyvänä todisteena siitä ettei veroja voi kokonaan unohtaa sijoituksia tehtäessä. Niiden minimoiminen ei saa olla päätavoite vaan mahdollisimman suuret tuotot. Jokaisen sijoittajan tulee tämän esimerkin myötä kysyä itseltään:

'”Pystynkö minä suorilla osakesijoituksilla lyömään uudelleen osingot sijoittavien indeksirahastojen veroedut?”

Mikäli vastaus on kyllä niin silloin kannattaa tehdä sijoituksia suoraan osakkeisiin ja silloinkin on paras olla oikeassa.

One thought on “Veroista

  1. Osta ja pidä strategian voittaminen onnistuu kovalla työllä

    Noinhan se menee. Strategia "osta ja pidä ja mieluiten indeksirahastoa" tuottaa parhaan tuloksen satunnaiselle sijoittajalle.  Jokaisella osakekaupalla on myyjä ja ostaja. Toisen ajoitus on oikea ja toisen väärä. Kyse on nollasummapelistä ja siksi osakkeiden taaja myynti ja ostaminen tuottaa keskimäärin kaupankäyntikulujen verran tappiota ja lisäksi tulevat verohaitat niin kuin olet osoittanut.

    Minulla on pitkähkö kokemus sijoittamisesta ja salkkuni sisältö vaihtuu keskimäärin kahden-neljän vuoden välein. Uhraan paljon aikaa talouden seuraamiseen ja saan siitä hyötyä. Pystyn melko usein painottamaan osakkeita silloin kun niistä saa hyvää tuottoa.  Olen mielestäni omalla esimerkilläni osoittanut että kauppa kannattaa, jos sitä tekee harvoin ja jos seuraa taloutta tarkasti ja uhraa paljon aikaa. Mutta minun osaltani se vaatii erittäin paljon työtä.

Comments are closed.

Related Posts