Veronmaksajat: Pienten palkkojen verotus on Suomessa kevyttä

    Pienten palkkojen verotus on Suomessa jopa kevyempää kuin Euroopassa keskimäärin, mutta tulojen noustessa verotus muuttuu muita maita kireämmäksi. Esimerkiksi 25 000 euron vuosipalkkaa verotetaan Suomessa 2,4 prosenttiyksikköä kevyemmin kuin eurooppalaisissa vertailumaissa. Sen sijaan hyvää 59 000 euron vuosipalkkaa verotetaan Suomessa jo 2,8 prosenttiyksikköä ankarammin.

Tulokset käyvät ilmi Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011 -selvityksestä, jossa vertaillaan työn verotusta 18 OECD-maassa* neljällä eri palkkatasolla. Selvityksen on laatinut Veronmaksajain Keskusliiton pääekonomisti Minna Punakallio.

”Suomen palkkaverotus on kansainvälisesti vertailtuna varsin progressiivista. Progression kireys näkyy jo keskituloisella palkansaajalla, jonka lisätuloa verotetaan Suomessa 5,7 prosenttiyksikköä kireämmin kuin muissa Euroopan maissa”, Punakallio toteaa.

Meneillään oleva velkakriisi on vaikuttanut eurooppalaiseen veropolitiikkaan, sillä monet maat ovat ryhtyneet kiristämään kulutusverojaan sekä leikkaamaan menojaan. Lisäksi on kiristetty pääomien verotusta ja lykätty tai peruttu aiemmin tehtyjä veronkevennysohjelmia.

Työn verotus on pysynyt vertailumaissa lähes ennallaan. Britanniassa, Espanjassa, Italiassa ja Ranskassa on kuitenkin kiristetty hyvätuloisimpien palkkaverotusta, mutta kiristykset ovat koskeneet niin korkeita tuloja, että ne eivät juurikaan näy tämän vertailun palkkatasoilla.

”Kestävän ratkaisun hakeminen talouskriisiin edellyttää talouskasvua edistävää veropolitiikkaa ja rakenteellisia uudistuksia. Siksi on hyvä, että eri Euroopan maissa on haettu mahdollisia veronkiristyskohteita ensisijaisesti kulutusverotuksen puolelta, ja vastaavasti vältetty työn verotuksen kiristämistä.” 

 

* Selvityksen maat ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Ranska, Saksa, Suomi, Viro, Britannia, Norja, Ruotsi, Sveitsi, Tanska, Australia, Japani, Kanada ja Yhdysvallat.

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011 -selvitys (pdf)
Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011, tiedotustilaisuuden kalvot (pdf)

 

Related Posts