Rahastosijoittajat siirsivät alkuvunna pääomia osakkeista korkoinstrumentteihin

Suomalaiset rahastosijoittajat siirsivät alkuvuonna pääomia osakesijoituksista korkosijoituksiin selviää finanssialan keskusliiton julkaisemasta markkinakatsauksesta.

Nettomerkinnät rahastotyypeittäin (Tietojen lähde: Finanssiala)

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti 220 miljoonaa euroa uutta pääomaa maaliskuun aikana. Eniten uutta pääomaa sijoitettiin pitkän koron rahastoihin, jotka keräsivät nettomerkintöjä yhteensä 572 miljoonaa euroa. Sen sijaan osakerahastoista pääomia lunastettiin nettomääräisesti 530 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin 194 miljoonaa euroa.

milj. EUR
Nettomerkinnät, maaliskuu 2014
Nettomerkinnät, tammi-maaliskuu 2014
Pääoma 31.3.2014
Osakerahastot
       -530
       -295
          28 427
Yhdistelmärahastot
        194  
        658
          11 589
Pitkän koron rahastot
        572
        977
          23 510
Lyhyen koron rahastot
          -8
       -253
          11 991
Vaihtoehtoiset rahastot
          -9
          10
            1 579
Yhteensä
        220
     1 097
          77 095

Ukrainan kriisin kärjistyminen hermostutti sijoittajia. Venäjälle sijoittavista osakerahastoista lunastettiin maaliskuun aikana noin 180 miljoonaa euroa pääomia, Venäjän osakeindeksit putosivat rajusti ja rupla heikkeni. Geopoliittiset kytkökset Venäjälle, sijoittajien epävarmuus ja heikko talouskasvu rasittivat myös Suomen ja Euroopan osakerahastoja. Suomeen sijoittavista osakerahastoista lunastettiin 266 miljoonaa euroa ja Eurooppaan sijoittavista osakerahastoista 290 miljoonaa euroa. Sen sijaan USA:n osakemarkkinat nauttivat tietynlaisesta turvasatamastatuksesta ja yhdysvaltalaisosakkeiden nousutrendi jatkui. Pohjois-Amerikkaan sijoittavat osakerahastot keräsivät nettomerkintöinä lähes 100 miljoonaa euroa uusia sijoituksia.

Osakerahastot,
milj. EUR
Nettomerkinnät, maaliskuu 2014
Nettomerkinnät, tammi-maaliskuu 2014
Pääoma 31.3.2014
12 kk:n tuotto (ka.)
Suomi
      -266
      -290
4 462
21,4 %
Pohjoismaat
         30
         41
3 492
16,7 %
Eurooppa
      -290
      -129
5 323
14,4 %
Pohjois-Amerikka
         99
       287
3 224
12,7 %
Japani
          4
         32
502
 0,1 %
Tyynenmeren alue
         -1
         -3
257
-4,1 %
Kehittyvät markkinat
     -185
      -420
4 808
-9,2 %
Maailma
        15
         97
5 396
10,5 %
Toimialarahastot
        63
         91
963
10,1 %
Yhteensä
     -530
      -295
28 427
 

”Huonot uutiset Ukrainasta hallitsivat maaliskuussa markkinatunnelmia, mutta toisaalta samaan aikaan saatiin myös useita positiivisia signaaleja. Yhdysvalloissa makrotalouden fundamentit ja yritysten hyvät tulokset pitävät yllä positiivisia odotuksia talouden kasvun jatkumisesta”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastoista parhaiten tuotti vuoden aikajänteellä Suomeen sijoittava osakerahastoluokka 21,4 prosentin vuosituotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,49). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät euroalueen luokitellut yrityslainat, joiden nettomerkinnät olivat yhteensä 335 miljoonaa euroa. Matalassa korkoympäristössä myös korkeamman riskin yrityslainat kiinnostavat sijoittajia: euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot keräsivät 40 miljoonaa euroa uusia sijoituksia.

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista menestyi maaliskuussa parhaiten euroalueen korkean riskin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka. Sen keskimääräinen vuosituotto oli 9,1 prosenttia ja Sharpen luku 3,9.

Pitkän koron rahastot,
milj. EUR
Nettomerkinnät, maaliskuu 2014
Nettomerkinnät, tammi-maaliskuu 2014
Pääoma 31.3.2014
12 kk:n tuotto (ka.)
Valtioriski EUR
           71
          72
     5 148
 3,7 %
Luokitellut yrityslainat EUR
         335
        641
8 760
 3,5 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR
          40      
         -80
2 306
  9,1 %
Valtioriski maailma
         -24
         -40
  210
-10,2 %
Luokitellut yrityslainat maailma
          88
        297
3 903
 -0,5 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma
          15
          53
1 472
  4,4 %
Kehittyvät markkinat
          46
          33
1 711
 -6,9 %
Yhteensä
        572
        977
23 510
 

 

Related Posts