Viestintävirasto: Suomi on langattomuuden kärkimaa

    Vuoden 2010 lopussa Suomessa oli noin 30 mobiililaajakaistaliittymää sataa asukasta kohden, kun vastaava luku muissa Pohjoismaissa vaihteli noin 10:stä 20:een.

Mobiililaajakaistaliittymien runsaus näkyy myös matkaviestinliittymien määrässä sekä matkaviestinverkossa siirretyn datan määrässä. Siirretyn datan määrä oli Suomessa Ruotsin jälkeen toiseksi suurin.

Vuoden aikana Suomessa siirrettiin neljän gigatavun eli yli viiden CD-levyllisen verran tietoa jokaista noin 8,4 miljoonaa matkaviestinliittymää kohden.

Suomalaiset puhuvat edelleen myös muita pohjoismaalaisia pidempiä matkapuheluita, vaikka muut maat kirivät etumatkaa kiinni. Suomalaisen keskimääräinen puhelun pituus on reilut kolme minuuttia, kun muissa maissa pituus vaihtelee alle kahdesta minuutista noin kahteen ja puoleen minuuttiin. Sen sijaan tekstiviestien lähettämisen määrässä suomalaiset eivät pärjänneet vertailussa edelleenkään. Muut pohjoismaalaiset soittavat myös huomattavasti enemmän kiinteän verkon puheluita, sillä suomalaiset ovat siirtyneet käyttämään pääosin matkapuhelimia.

Kiinteän verkon laajakaistan levinneisyydessä tai yhteysnopeuksissa suomalaiset jäivät hieman muista Pohjoismaista. Erityisesti nopeiden laajakaistayhteyksien käyttöönotto näyttää olleen Suomessa hitaampaa ja alkaneen vuosia myöhemmin kuin muissa Pohjoismaissa.

Pohjoismaisen televertailun tausta

Tiedot ilmenevät yhteispohjoismaisesta Telecommunication Markets in the Nordic Countries -tilastojulkaisusta. Julkaisu on luettavissa englanniksi Viestintäviraston internetsivuilla osoitteessa www.ficora.fi . Julkaisu taustamateriaaleineen löytyy myös Ruotsin televalvontaviranomaisen (PTS) tilastopalvelusta .

Telecommunication Markets in the Nordic Countries on Viestintäviraston ja muiden pohjoismaisten viestintämarkkinoita sääntelevien viranomaisten yhteinen julkaisu, jonka tiedot perustuvat sääntelyviranomaisten yhteisesti ylläpitämään tietokantaan. Tiedot ovat peräisin sääntelyviranomaisten omista tietokannoista sekä kansallisten tilastokeskusten tilastoista.

Related Posts