Huolimattomuus laskujen maksamisessa lisääntyy

   Maksuhäiriöisten henkilöiden ja yritysten määrä on kasvanut viime vuosina. Vuoden aikana maksuhäiriörekisteriin on päätynyt lähes 18 000 uutta henkilöä (+ 5,7 %) ja 4 800 yritystä (+11 %). Henkilömäärä luottotietorekisterissä ei ole kasvanut yhtä nopeasti sitten vuoden 1996 (+ 6,8 %). Maksuhäiriömerkinnän saaneita henkilöitä on tällä hetkellä lähes 330 000 ja yrityksiä yli 47 000.

Yritykset, joilla maksuhäiriömerkintä (Tietojen lähde: Asiakastieto)

Vuoden 2011 tammi-kesäkuussa uusia maksuhäiriömerkintöjä tallennettiin Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteriin lähes 906 500 kappaletta. Yksityishenkilöiden osuus tästä on lähes 807 800 ja yritysten 98 700. Maksuhäiriömerkintöjen määrä on kasvanut viime vuoden kesäkuusta yli 70 %.

Suuri kasvu johtuu pääosin ulosottomerkintöjen 1.4.2010 muuttuneesta rekisteröintitavasta, jossa jokainen ulosottoon sisältyvät velka aiheuttaa oman merkintänsä. Jos jätetään huomioimatta lakimuutoksen aiheuttama maksuhäiriömerkintöjen kasvu, on merkintöjen määrä kasvanut henkilöillä 10,8 % ja yrityksillä 10,4 %.

Riskiryhmä 25–29-vuotiaat miehet

Suhteessa eniten maksuhäiriöitä kirjattiin 2011 tammi-kesäkuussa 25–29-vuotiaille, kun 12,1 % ikäryhmään kuuluvista on maksuhäiriö. Maksuhäiriöt ovat kuitenkin lähes yhtä yleisiä kaikissa ikäluokissa, kun tilastojen mukaan 20–50-vuotiaista useammalla kuin joka kymmenennellä on maksuhäiriömerkintä. 63 % maksuhäiriömerkinnän saaneista henkilöistä on miehiä. Täysi-ikäisiä tarkasteltaessa maksuhäiriöitä on 7,6 % kansasta.

Yritysten konkurssit lievässä nousussa

Maksuhäiriömerkintöjen lisäksi taloudelliset ongelmat näkyvät myös yritysten konkurssien määrässä. Tammi-kesäkuussa 1 072 yritystä asetettiin konkurssiin, joka on hieman enemmän viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Asiakastieto julkaisee kotisivuillaan joka kuukausi tuoreimman tiedon konkurssihakemusten määrästä.

Velkomusasioissa syntyvät maksuhäiriömerkinnät rekisteriin jo seuraavana päivänä tuomiosta

Velkomusasioissa syntyvien maksuhäiriömerkintöjen (YVK, SVK) rekisteröinti nopeutui merkittävästi, kun uusi sähköinen toimitustapa käynnistyi 6.6.2011. Sähköisen toimitustavan myötä Asiakastieto saa jatkossa maksuhäiriömerkinnät rekisteriinsä heti seuraavana päivänä tuomiosta. Tämä ennaltaehkäisee osaltaan uusien maksuhäiriömerkintöjen syntyä, koska luotonmyöntäjät saavat nopeammin tiedon syntyneestä maksuhäiriömerkinnästä luottopäätöksensä pohjaksi.

Osoitteessa omatieto.fi on esitettynä Suomen kaikkien kuntien täysi-ikäisten asukkaiden keskimääräinen maksuhäiriöriski. Maksuhäiriötilastot osoitteessa http://www.asiakastieto.fi/asiakastieto/tilastot/

Related Posts