VTV: Seuraavalle eduskunnalle jää paljon erittäin arvokkaita, tärkeitä ja kiireellisiä tehtäviä

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) vaalikausiraportista selviää, että seuraavalle eduskunnalle jää paljon arvoikkaita, tärkeitä ja kiireellisiä tehtäviä:
  • Hallituksen (ja eduskunnun) keskeisenä tavoitteena vaalikaudella 2011–2014 ollut julkisen talouden vakauttaminen ei onnistunut. Toimenpiteet kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi eivät olleet riittäviä. Seuraavalla eduskunnalla on kiire saada aikaan korjaus.
  • Kuntien velvoitteiden karsiminen oli vaikeaa. Tehtävää on jäänyt seuraavalle hallitukselle.

  • Verojärjestelmää ei onnistuttu yksinkertaistamaan kevään 2013 verouudistuksessa ja verojärjestelmämme on nyt hankalasti hallittava, monimutkainen ja huonosti ennakoitava.

Suomen yhteiskuntarakenteen vaikutukset kasvulle yllättivät

Suurimpana haasteena vaalikaudella on ollut talouskasvun hitaus, jonka vuoksi taloutta on jouduttu sopeuttamaan ennakoitua enemmän. Sopeuttamistoimet ovat vaimentaneet alijäämien kasvua, mutta eivät riittäneet valtion velkasuhteen kasvun taittamiseen. Toimenpiteet, joilla on tähdätty julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseen, jäävät vaalikaudella pahasti kesken.

”Koko julkisen sektorin kattavat menokartoitukset ovat tarpeen menotason sopeuttamiseksi hitaan talouskasvun oloihin, sillä kuntien velvoitteiden karsiminen on osoittautunut vaikeaksi”, budjettivalvontapäällikkö Heidi Silvennoinen toteaa.

Kunnille tulee antaa mahdollisuus itse päättää miten ne pääsevät annettuun palvelutasonormiin

Kuntatalouden tila on heikentynyt huolestuttavasti 2000-luvulla. Kunnat ovat keskenään jo nyt erilaisessa taloudellisessa asemassa ja niiden erilainen väestökehitys tulee syventämään eroja. Kuntien velvoitteiden vähentäminen noin miljardilla eurolla on saatettava loppuun ensi vaalikaudella. Tämä tulee edellyttämään arvovalintoja ja poliittista johtajuutta. Kuntien palveluita koskevan normiohjauksen ei tulisi olla liian sitovaa, jotta tuottavuutta pystytään kunnissa kehittämään uusilla innovaatioilla ja toimintatavoilla.

Verojärjestelmä tarvitsee kokonaisremontin

Suomen verojärjestelmä ei yksinkertaistunut kevään 2013 verouudistuksessa. Verojärjestelmään on kohdistunut ristiriitaisia paineita ja sitä koskeva päätöksenteko on ollut ennakoimatonta. Veronmaksajalle verojärjestelmän kokonaisuus on hankalasti hallittava ja läpinäkymätön. Finanssipolitiikan uskottavuuden ja yksityisen sektorin päätöksenteon kannalta verojärjestelmän tulisi olla johdonmukainen, ennakoitava ja yksinkertainen.

Seuraavan eduskunnan pitää tehdä kiireellisiä korjauksia

Tarkastusvirasto pitää hallituksen rakennepoliittista ohjelmaa tärkeänä välineenä julkisen talouden vakauttamisessa. Toimenpiteet ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä. Talouden tuotantopotentiaalia kasvattavat toimenpiteet vaativat aikaa, minkä vuoksi päätöksiä on tehtävä heti alkavan vaalikauden alussa.

”Seuraavan vaalikauden talouspolitiikan tärkeimpiä tehtäviä on kansantalouden tuotantopotentiaalin ja kokonaistuottavuuden kasvun vauhdittaminen samalla kun julkinen talous vakautetaan”, sanoo VTV:n pääjohtaja Tuomas Pöysti.

 

Related Posts