Vuokranantajan oikeus päästä asuinhuoneistoon

Asuntosijoittajalle vuokraukseen sopivan asunnon etsiminen, ostopäätöksen tekeminen, rahoittaminen ja asunnon mahdollinen kunnostaminen on ollut kokonaisuudessaan iso hanke, jonka jälkeen huoneiston soisi pysyvän hyvässä kunnossa tulevien vuokralaistenkin käytössä. Joka kerta, kun asuntoa joudutaan huonon hoidon vuoksi kunnostamaan, merkitsee se asuntosijoittajalle vähintään päänvaivaa ja toisaalta rahanmenoa, jos vahinkoa ei saada katetuksi esimerkiksi vakuuksin tai muilla keinoin.

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta antaa asuntosijoittajalle tiettyjä keinoja valvoa vuokra-asunnon kuntoa myös vuokrasuhteen aikana. Vuokralaisen on nimittäin huoneiston kunnon ja hoidon valvomista varten viivytyksettä sopivana aikana päästettävä vuokranantaja huoneistoon.

Vuokralaisen voi olla kuitenkin välillä vaikea ymmärtää, miksi vuokranantaja haluaa käydä vuokra-asunnossa. Kukaan ei tietenkään erityisemmin pidä ajatuksesta, että häntä valvotaan. Sen vuoksi asiasta olisi hyvä yrittää sopia vuokralaisen kanssa ja selittää, minkä vuoksi vuokranantajalle huoneiston kunnolla on erityinen merkitys ja minkä vuoksi vuokranantaja haluaa huoneiston kunnon tarkastaa. Helpointa saattaisi olla selittää asia vuokralaiselle jo siinä vaiheessa, kun vuokrasopimuksesta neuvotellaan, jolloin huoneiston kunnon valvomista koskevat käynnit on jo neuvotteluvaiheessa ikään kuin pohjustettu.

Asuntosijoittajan on tietenkin hyvä varmistaa, ettei kunnon ja hoidon valvomista varten tehdystä käynnistä vuokra-asuntoon aiheudu vuokralaiselle suurempaa haittaa tai häiriötä kuin toimenpiteen suorittamiseksi on välttämätöntä. Eli hyvää vuokralaista kohtaan kannattaa osoittaa myös arvostusta.

Jos vuokralainen kuitenkin jostain syystä haluaa kieltää pääsyn huoneistoon sen kunnon ja hoidon valvomista varten, on vuokranantajalla oikeus saada virka-apua poliisiviranomaiselta. Tällaisen virka-avun edellytyksenä kuitenkin on, että vuokranantajan oikeus on selvä. Vuokranantajalla tulee siis olla selvä oikeus, jonka käyttämistä estetään. Vuokranantajan pyytäessä virka-apua hänen tulee esittää selvitys avun saamisen perusteista.

Asuntosijoittajan on hyvä pitää mielessä myös se, ettei asuntosijoittajan vuokranantajana kannata ryhtyä ilman pakottavaa syytä omatoimisiin toimenpiteisiin tunkeutuakseen vuokra-asuntoon vastoin asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain säännöksiä, sillä tällöin on riski syyllistyä itse kotirauhan rikkomiseen.

Asuntosijoittajan on syytä olla kiinnostunut omistamiensa sijoitusasuntojen kunnosta, mutta halutessaan käyttää oikeuttaan päästä sijoitusasuntoon sen kunnon ja hoidon valvomista varten hänen on syytä noudattaa asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain säännöksiä ja pyrkiä sopimaan asiasta vuokralaisen kanssa.

Miten vuokranantajana toimivan asuntosijoittajan kannattaisi kyseisenlaisissa tapauksissa menetellä? Ota kantaa kommenttiosiossa.

Kirjoittaja Niko Laukkonen on lakimies ja työskentelee perustamassaan yrityksessä eLakitoimisto. Lisätietoja saat osoitteesta www.elakitoimisto.com sekä sopimuspohja.com

One thought on “Vuokranantajan oikeus päästä asuinhuoneistoon

 1. Vuokralaisen toiveista kannattaa huolehtia

  Minulla on ollut lukuisia vuokra-asuntoja. Pieniä maalausremontteja tosiaan monasti tullut silloin kun vuokralainen vaihtuu. Toisinaan taas vuokralainen on itse tehnyt pienet maalausrempat silloin kun on halunnut.

  Olen huolehtinut vuokralaisen toiveista niin hyvin kuin olen osannut ja usein myös vuokralainen on silloin ollut vastavuoroisesti huolellinen ja avulias.

  Joskus vuokralainen on pitkiäkin aikoja osoittanut haluavansa, että en vieraile hänen vuokraamassaan asunnossa. Silloin on ollut hyvä käyttää tilanneharkintaa. Jos vuokralainen tuntuu muuten hyvältä niin olen ollut kärsivällinen. Onneksi kaikki on mennyt hyvin eikä haluttomuus vuokraisännän vierailuun ole yleensä johtunut asunnon kunnosta vaan siitä että asunto on sekainen ja vuokralainen ei ole kehdannut esitellä sotkuista kotiaan.

  Vuokralaisten kanssa on mennyt kaikenkaikkiaan ihan hyvin. Yksi asia on ollut kuitenkin tärkeää. Vuokralaisen luottotiedot kannattaa tarkistaa etukäteen asiakastiedosta (ainakin jos vähänkään epäilee). Eikä vuokraennakkoa voi unohtaa. Sekin on ihan tärkeä juttu. Ja tupakointikielto vähentää maalaamistarvetta ihan oleellisesti. Mutta näillä nuoteilla on menestynyt ihan hyvin. 

   

Comments are closed.

Related Posts