WTO on kaupallisen globalisaation ydin

WTO (World Trade Organization) on globalisaation tärkein institutionaalinen selkäranka. WTO sopimuksiin ovat sitoutuneet kaikki maailman markkinataloudet. 

WTO sopimusten periaate nojaa reiluudessa. Kukin maa joutuu julkaisemaan tuontiin liittyvät vaatimuksensa, joiden pitää periaatteessa päteä samanlaisina kaikille maille. Mitään maata tai yritystä ei saa syrjiä. Kyse on siis oikeusyhteiskunnan perusperiaatteesta, yhdenvertaisuudesta, jota WTO maailmankaupan osalta valvoo.

Perusperiaateensa ohessa WTO on kyennyt tehokkaasti alentamaan maailmankaupan kuluja (tulleja, paperityötä, kaupan keinotekoisia esteitä,..).

Eilen 22.2.2017 tuli maailmanlaajuisesti voimaan Balilla neljä vuotta sitten sovittu uusi tullauksen byrokratian karsimista ja korruption ehkäisemistä vahvistava kauppasopimus.

Suomen viennin kilpailukyky vahvistuu tullauksen byrokratiaa karsivan WTO-kauppamenettelysopimuksen ansiosta, uskoo Kansainvälisen kauppakamarin ICC Suomen maajohtaja Timo Vuori. ”Jos vientiprosessikulut vähenevät 10-15 prosenttia, helpottaa se suomalaisten tuotteiden pääsemistä kansainvälisille markkinoille. Esimerkiksi Venäjä, Intia, Kiina ovat maita, joissa tullaus väistämättä nopeutuu ja vienti helpottuu”, arvioi Vuori.

Viennin ohella myös tavaroiden tuontiprosessit helpottuvat EU:n ulkopuolisissa maissa, mikä hyödyttää suomalaista kuluttajaa ja suomalaista vientiteollisuutta.

”Tullauksen  byrokratian karsiminen ja siihen liittyvä korruption ehkäiseminen vahvistaa väistämättä suomalaisten yritysten pärjäämistä kansainvälisessä kaupassa”, toteaa maajohtaja Timo Vuori.

”Tämä osoittaa, että kauppapolitiikka on pitkän matkan juoksua, jossa ei pika voittoja jaeta. Kansainvälinen kauppakamari ICC on vuosien ajan toiminut sopimuksen voimaansaamisen puolesta”, huomauttaa Vuori.

Vuoren mukaan kansainvälinen kauppapolitiikka toimii, mutta vaatii aikaa. Nytkin WTO-sopimuksen voimaantulo vaati 110 maan hyväksynnän. Samalla kuitenkin varmistuu sopimuksen maailmanlaajuinen soveltaminen.

Lisää tietoa:

wto sopimukset

wto lyhyesti

 

Related Posts