Yksinyrittäjät ovat usein pienituloisia ja tekevät palvelualan töitä

Neljäsosa yksinyrittäjistä ansaitsee alle tuhat euroa kuukaudessa ja toinen neljäsosa alle 2000 euroa, käy ilmi Suomen Yrittäjien tekemästä Yksinyrittäjäkyselystä.

Joka toinen Yksinyrittäjäkyselyyn vastanneista arvioi saavansa alle 2 000 euron kuukausittaiset bruttotulot yritystoiminnastaan. Tästä joukosta puolen tulot jäävät alle tuhannen euron kuukaudessa. Päätoimisista yksinyrittäjistä 45 prosenttia ja sivutoimisista yksinyrittäjistä 84 prosenttia ansaitsee kuukausittain alle 2000 euron kuukausittaiset bruttotulot. Alle 2000 euroa ansaitsevien yksinyrittäjien osuus on kasvanut hieman edellisestä, kolme vuotta sitten tehdystä kyselystä.

– Moni yksinyrittäjä on hyvin pienituloinen. Siksi heidän asemansa vahvistamisen pitää olla vahvasti yhteiskuntapolitiikan keskiössä, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen toteaa.

– Suomessa on jo paljon matalapalkkaisia. Työmarkkinat joustavat lähinnä työttömyyteen ja yrittäjyyteen. Jos ne toimisivat paremmin, se vahvistaisi yrityksiä, toisi lisää työtä ja avaisi myös yksinyrittäjille lisää mahdollisuuksia parantaa ansiotasoa, kun kysyntää olisi enemmän.

Tilastokeskuksen mukaan palkansaajien nimellinen keskiansio vuonna 2015 oli 3 338 euroa kuukaudessa. Päätoimisista yksinyrittäjistä alle 3 000 euroa tienasi 68,5 prosenttia vastanneista eli noin kaksi kolmesta.

Kasvua haetaan enemmän kuin ennen

Yksinyrittäjien kasvuhalukkuus on kasvanut selkeästi. Kahdeksan prosenttia Yksinyrittäjäkyselyyn vastanneista hakee voimakasta kasvua ja 62 prosenttia haluaa kasvattaa yritystään mahdollisuuksien mukaan.

Kolme vuotta sitten tehdyssä edellisessä Yksinyrittäjäkyselyssä voimakasta kasvua kertoi tavoittelevansa viisi prosenttia ja mahdollisuuksien mukaan kasvua 53 prosenttia eli yhteensä 58 prosenttia vastaajista. Kasvuhalukkuus on siten lisääntynyt 12 prosenttiyksikköä.

Eniten kasvua hakevat nuoret yksinyrittäjät: 81 prosenttia alle 35-vuotiaista yksinyrittäjistä hakee joko voimakasta kasvua tai kasvua mahdollisuuksien mukaan. Toimialoista kaupan ja teollisuuden alan yksinyrittäjät olivat kasvuhakuisimpia.

– On erinomaista, että yksinyrittäjien kasvuhakuisuus on vahvistunut. Yksinyrittäjiä on paljon, ja kun he haluavat kasvaa, se heijastuu laajemmin talouteen, Pentikäinen sanoo.

Suomessa on yli 280 000 yritystä, joista lähes 180 000 on yhden hengen yrityksiä. Niiden määrä on viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana kasvanut noin 45 000:lla. Työnantajayritysten määrä on samalla jaksolla noussut noin 3 000:lla.

Työllistäminen ei kärjessä kasvukeinona – liian kallista ja riskialtista

Yksinyrittäjät tavoittelevat kasvua erityisesti etsimällä uusia asiakkaita ja markkinoita. Toiseksi tärkeimpänä keinona on yhteistyö muiden yrittäjien kanssa erilaisten verkostojen kautta. Kolmas keino on uusien tuotteiden kehittäminen, ja vasta neljäntenä tulee työntekijän palkkaaminen.

Työllistämisen suurimpana esteenä yksinyrittäjät pitävät työllistämisen kalleutta ja riskiä.

– Olisi tärkeää, että moni yksinyrittäjä myös uskaltaisi rekrytoida. Sen vuoksi on tärkeä helpottaa pienyritysten työllistämistä mm. helpottamalla henkilöperusteista irtisanomista, Pentikäinen sanoo.

Related Posts