Yksityisomisteisiin suomalaisiin yrityksiin ja osuuskuntiin luotetaan

Suomalaisten luottamus vaihtelee suuresti eri omistajamuotoja kohtaan.

Suurinta luottamusta suomalaiset kokevat perheyrityksiä (86 %), mikroyrityksiä (82 %) sekä osuuskuntia kohtaan (72 %). Ulkomaisessa omistuksessa oleviin yrityksiin luottaa vain joka neljäs (24 %) suomalainen.  Tiedot selviävät Taloustutkimuksen tuoreesta kyselystä, jossa selvitettiin suomalaisten suhtautumista omistajuuteen.

Kyselyn ovat tilanneet MTK, Perheyritysten liitto, SOK, Suomalaisen Työn Liitto ja Teosto.

Suomalaisten mukaan omistajuudella on väliä. Tutkimuksen vastaajista yli kolme neljästä (77 %) oli sitä mieltä, että yritysten omistajuudella on merkitystä kotipaikkakunnan elinvoimaisuuteen. Omistajuuden merkitystä pidetään tärkeänä erityisesti pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan ulkopuolella. Suomalaisten mukaan eniten uusia työpaikkoja luovat Suomeen perheyritykset ja muut yksityisesti omistetut yritykset. Eniten työllistäviä toimialoja tulevaisuudessa tutkimuksen mukaan ovat palvelualat, kauppa, teollisuus ja tuotanto sekä luovat alat kuten musiikki, elokuvat, pelit ja design.

Suomalaiset pitävät tärkeimpinä elinvoimaisuuden kannalta perheyrityksiä (51 %) ja muita yksityisesti omistetuttuja yrityksiä (63 %). Suomalaiset kokevat, että omistajuuden motiiveissa korostuvat individualistiset piirteet, kuten itsensä toteuttaminen (64 %), itsensä työllistäminen (61 %), rikastuminen (45 %) sekä kunnianhimo (43 %).

Omistajuuden tärkeimmiksi tehtäviksi suomalaiset nostivat yhteiskunnallisia merkityksiä, kuten työpaikkojen säilyttäminen Suomessa (77 %) sekä verojen maksamisen Suomeen (74 %). Suomalaiset liittävät intohimoiseen omistajaan yleisimmin vastuullisen toiminnan ja uuden kehittämisen. Innovatiivisuus liitetään vahvasti tekijänoikeuden omistajiin.

One thought on “Yksityisomisteisiin suomalaisiin yrityksiin ja osuuskuntiin luotetaan

  1. Kasvollinen, yhteiskunnan jäsenenä elävä omistaja on paras

    Uskon, että myös jäljellä oleviin henkilöomisteisiin pörssiyhtiöihin luotetaan. Sellaiset omistajasuvut kuten Herlinit, Paasikivet tai Voipiot eivät hevin tahraisi itseään mihinkään yhteiskuntaa ja ihmisiä vahingoittavaan. Kasvollinen, yhteisönsä kunnioitettuna jäsnenä elävä omistaja yrittää yleensä aina viimeiseen asti toimia yhteisönsä parhaaksi. Raha ei merkitse kaikkea.

    Tiedän ja tunnenkin muutaman henkilön jotka ovat jossain vaiheessa hairahtuneet tekemään jotain itsekästä joka on vahingoittanut laajalti muita ihmisiä. Heidän jatkoelämänsä ei yleensä ole ollut hauska.

    Tiedän ja tunnenkin muutamia yrittäjiä, jotka ovat aina yrittäneet rakentaa yritystään yhteisönsä osana ja parhaaksi. Heitä on aina, jopa mahdollisina erittäin vaikeina aikoina, kunnioitettu ja tuettu. 

Comments are closed.

Related Posts